KUBEN MANAGEMENT GIVER DIG TRYGHED

ARBEJDSMILJØ- OG SIKKERHEDSRÅDGIVNING

Kuben Management tilbyder en lang række strategiske ydelser der sætter fokus på sikkerheden. Som bygherrens sikkerhedsrådgiver bidrager vi allerede i idéfasen med at definere arbejdsmiljømål, specifikke arbejdsmiljøindsatser, udbudsform og definering af ydelser til sikkerhedskoordinatoren. Herefter kontrol, granskning og opfølgning på, at bygherren får de ydelser, han har udbudt, og vi sikrer løbende præcisering og fastlæggelse af tillægsydelser i projekterings og udførelsesfasen.

Vi kan også ”springe på” i en hvilken som helst fase og tilbyde uvildig kontrol eller sparring med byggeriets parter om særydelser, der kan højne sikkerheden i en konkret byggesag.

Kuben Management er en uvildig bygherrerådgiver i hele processen. Vi hjælper med ydelsesbeskrivelse og afgrænsning af opgaven for en ekstern sikkerhedskoordinator, og vi tilbyder generel bygherrerådgivning vedr. sikkerhedsrådgivning.

Bygherrerådgivning omkring arbejdsmiljø og sikkerhed kan omfatte følgende:

 • Strategisk sikkerhedsrådgivning
 • Arbejdsmiljøstrategi for alle byggeriets faser
 • Arbejdsmiljøpolitik og arbejdsmiljømål og indsatser for et konkret byggeprojekt.
 • Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljørådgivning og arbejdsmiljøkoordinering.
 • Arbejdsmiljøkrav i bygge- og anlægsprogrammer.
 • Afgrænsning af arbejdsmiljøpligter mellem flere projekterende i forbindelse med udbud
 • Kontrakter og overdragelsesdokumenter, herunder fastlæggelse af beføjelser.
 • Kontrol og sparring med projekterende og sikkerhedskoordinatorer, herunder opfyldelse af arbejdsmiljøpligter.
 • Arbejdsmiljøseminarer for projektgrupper.
 • Planlægning og gennemførelse af sikkerhedskampagner.
 • Fremstilling af pjecer, håndbøger m.v. der beskriver mål, organisering, primære indsatser og visioner for et konkret byggeri.
 • Udarbejdelse af let tilgængelig mini PSS – evt. på flere sprog.
 • Implementering af arbejdsmiljøledelsessystem i samarbejde med bygherren.


God rådgivning giver bygherren den nødvendige tryghed og medvirker til værdiskabelse for bygherren gennem øget kvalitet og overholdelse af økonomi og tid.

Kuben Management sikrer en løbende dialog med bygherren vedr. ydelser, koordinering, fokus og værdiskabelse gennem planlægning, udførelse og driftsperiode.

CASE

NYT PSYKIATRISYGEHUS I SLAGELSE

Kuben Management fungerede i 2009-2015 som bygherrerådgiver på Nyt Psykiatrisygehus i Slagelse – et kvalitetsfondsprojekt til 1.1 milliard kr.

Som bygherrerådgiver havde vi også rollen som overordnet sikkerhedsrådgiver for byggeprojektet. Det betød, at vi som uvildig part sikrede sparring og støtte til den daglige sikkerhedskoordinering på pladsen og varetog bygherrens pligter.

Som sikkerhedsrådgiver på Psykiatrisygehus Slagelse stod vi bl.a. for:

 • Fastlæggelse af arbejdsmiljømål i samarbejde med bygherren
 • Gennemførelse af primære indsatser ved sikkerhed på pladsen
 • Løbende definering af sikkerhedskoordinatorens rolle så den passer til byggeriets udfordringer
 • Sparing med arbejdsmiljøkoordinatoren som bygherrens forlængede arm
 • Vurdering af kompetencer og ressourcer på sikkerhedsområdet
 • Stikprøvevis sikkerhedsruderinger på pladsen
 • Kontrol af PSS samt sikre, at bygherrens bidrag er til stede
 • Lejlighedsvis deltagelse i sikkerhedsmøder
 • Sikre at der afholdes sikkerhedskurser for alle der møder op på pladsen
 • Indhentning af dokumentation for at alle entrepriser, byggeledelsen og totalrådgiver overholder de sociale klausuler på projektet.
 • Planlægning og iværksættelse af sikkerhedskampagner på byggepladsen
 • Udarbejdelse af lettilgængeligt materiale der højner kommunikation og viden om arbejdsmiljø og sikkerhed på pladsen
 • Tæt samarbejde med interesseorganisationer og myndigheder omkring sikkerhed
 • Dialog og sparring med bygherren og dennes eksterne sikkerhedskoordinatorer
 • Synlig bygherrerepræsentant på pladsen.

Herunder ses et par eksempler på materialer udarbejdet i forbindelse med sikkerhedskampagner på GAPS:

Arbejdsmiljørigtig projektering og sikkerhedskoordinering
Mini PSS – din introduktion til Plan for Sikkerhed og Sundhed