LAD KUBEN MANAGEMENT VARETAGE SIKKERHEDSKOORDINERINGEN

BYGHERRENS SIKKERHEDSKOORDINATOR

Kuben Management kan stå for en uvildig sikkerhedskoordinering i projekterings- og udførelsesfasen. Som sikkerhedskoordinator sikrer vi igennem en samarbejdsorienteret tilgang et højt sikkerhedsniveau, under hensyntagen til byggeriets fremdrift.

Når Kuben Management varetager sikkerhedskoordineringen, følger vi Arbejdstilsynets bekendtgørelse vedr. sikkerhedskoordinering i såvel projekterings- som udførelsesfasen. Byggeriet er derfor til enhver tid parat til kontrol fra AT.

Ofte uddelegerer bygherre sikkerhedsarbejdet til den projekterende rådgiver eller den udførende entreprenør. Herved kan der opstå interessekonflikter ift. sikkerheden.

En uvildig håndtering af sikkerhedskoordineringen sætter sikkerheden i fokus, højner kvaliteten i byggeriet og forbedrer mulighederne for, at byggeriet gennemføres til tiden. Gennem samarbejde med en uvildig sikkerhedskoordinator sikrer bygherren god politisk prestige og økonomisk gevinst.

Kuben Management sikrer en koordinator som:

 • Arbejder som bygherrens sikkerhedskoordinator
 • Har den lovpligtige sikkerhedskoordinartoruddannelse
 • Har løbende opdateret viden og erfaringer med sikkerhedsarbejdet
 • Sikrer og dokumenterer arbejdsmiljøkoordineringen i projekterings-og udførelsesfasen
 • Kontrollerer at bygherrens arbejdsmiljøpolitik overholdes
 • Medvirker til holdningsbearbejdning i samarbejde med bygherre og bygherrerådgiver
 • Sikrer at alle pligter og ansvar for projekterende og bygherre og arbejdsgivere overholdes.


Med udgangspunkt i den nye ydelsesbeskrivelse for sikkerhedskoordinering kan de lovpligtige forhold også give inspiration til mulige tillægsydelser på arbejdsmiljøkoordineringsområdet. Bygherren er ofte ikke dækket godt nok ind ved kun at tilkøbe en sikkerhedskoordinator. Der er brug for både præcisering og afgrænsning af opgaven for, at sikre, at sikkerheden varetages efter de behov det konkrete projekt måtte have.

CASE

ADMINISTRATIONSCENTER SKANDERBORG FÆLLED

Skanderborg Kommune valgte i 2013 Kuben Management som ansvarlig sikkerheds- og arbejdsmiljøkoordinator for kommunens største anlægsprojekt, Skanderborg Fælled - i daglig tale kaldet 'Fælleden' - der både indeholder en samlet rådhusfunktion for hele kommunen, idrætscenter med dobbelthal til idræt og events, svømmehal, lokal politistation og meget mere.

Vores opgave var at varetage sikkerhedskoordinering i både projekterings- og byggefasen i forbindelse med byggeriet af Skanderborg Fælled. Vores sikkerhedskoordinators uvildighed og engagement sikrede et højt sikkerhedsniveau på pladsen.

I rollen som sikkerhedskoordinator stod vi bl.a. for:

 • Koordinering i projekteringsfasen
 • Sikrer overdragelse fra projektering til byggefase
 • Ugentlige sikkerhedsrunderinger
 • Afholdelse af sikkerhedskurser for alle på byggepladsen
 • Tilsyn og afholdelse af sikkerhedsmøder.

Her udover fastlagde vi, i samarbejde med bygherren, en række andre ydelser omkring sikkerhedsrådgivning, som gik ud over de lovmæssige krav.