Artikel

Jesper ruster aldrig


Mød Jesper Jespersen - forfatter, rockmusiker, specialist i VVS-installationer og chefrådgiver på byggeprojekter og større renoveringssager for boligselskaber, kommuner og private investorer.

Jesperjespersen

Jesper Jespersen har et meget pragmatisk forhold til sit navn. Hvordan er det at hedde Jesper Jespersen? spørger jeg. Han smiler venligt: ”Det er ligesom at hedde Lars Larsen – bortset fra pengene!”

Så er dét på plads, og Jesper kan begynde at berette om de snart 40 år, han har været i byggebranchen, siden han blev uddannet bygningsingeniør fra Københavns Teknikum i 1982. I dag er han specialist i VVS-installationer, tidligere vejleder og censor for de studerende i teknisk design på Roskilde Tekniske Skole og på KEA for bygningskonstruktører, og er ikke mindst chefrådgiver i Kuben Management på byggeprojekter og større renoveringssager, primært for boligselskaber og kommuner, men også for private investorer som pensionsselskaber. Desuden har han en vigtig funktion som skønsmand i Voldgiftsnævnet.

Erfaring med tvister og konflikter
Som skønsmand oplever Jesper, at sagerne varierer meget. Mindre sager kan være private bygherrer, der har en tvist eller en personlig konflikt med en håndværker, hvor der er uenighed om arbejdets udførelse. Så meldes sagen til syn & skøn og går videre til parternes advokater, hvor Jesper Jespersen bliver koblet på for at foretage en såkaldt skønsforretning, hvor han besigtiger byggeriet og derefter svarer på de stillede spørgsmål i skønstemaet. Sagen afgøres typisk i retten af en juridisk dommer, hvor Jesper, i rollen som skønsmand, er dommerens tekniske hjælper.

Det kan også være tale om større byggesager for flere millioner kroner, hvor der f.eks. er problemer med indeklima eller rustfrie rør, der alligevel ruster. Her går sagerne gennem Voldgiftsnævnet og bliver afgjort i retten af faglige dommere. 

Ingen venner i retten
”Jeg har faktisk en lille ligning: Stål + ilt + vand = rust!” smiler han. Men det er ikke altid så simpelt, når konflikterne ender i retten. Mange af sagerne er komplicerede og kræver, at man ikke er konfliktsky.
”Når der står en dommer og to advokater og trækker i en, har man ingen venner!” erklærer Jesper, der dog ellers selv har et venligt og meget roligt gemyt. Og selvom han har over 30 års rådgivererfaring, og de seneste cirka 5 år har været skønsmand, er han med sine egne ord ”en af de yngste, blandt mange gråhårede mænd og enkelte kvinder, der mødes til dialogmøder i Voldgiftsnævnet og udveksler erfaringer, hvor vi kan få lov til at blive meget nørdede og tekniske!”

Fra jura til jord og ord
Jesper, der i dag er 63 år, læste selv jura i en overgang, men på et tidspunkt fik han nok af studierne og begyndte i stedet at arbejde på en byggeplads som jord – og betonarbejder. Selvom det var spændende at arbejde på en byggeplads og gav gode penge, førte lysten til at kombinere det praktiske med det teoretiske ham mod Københavns Teknikum. Dog først efter at han havde været på en længere rejse til Syrien.
”For 40 år siden var Syrien et andet land end i dag, og jeg endte med at skrive en bog med afsæt i mine oplevelser på rejsen. Den foregår i København sidst i 1970’erne, hvor jeg på det tidspunkt var aktiv på venstrefløjen. Jeg var faktisk medlem af SF’s ungdom på det tidspunkt, men jeg syntes, de drak for meget the, jeg ville hellere ud at lave noget aktivt!” lyder det fra Jesper, der altså også kan kalde sig forfatter. Hans fiktive roman hedder ”Hvidovre Station”, fordi det var her, rejsen til Mellemøsten startede og sluttede for ham. Romanen udkom i 2018.

Tænk bæredygtighed ud af boksen
”Der er ikke flere bøger på vej. Jeg synes, jeg er kommet af med det, jeg skulle!” erklærer Jesper, der i dag mest bruger sin tid på de mange forskelligartede opgaver indenfor byggeriet: ”Jeg rådgiver primært om installationer, og har flere opgaver om f.eks. konvertering af varmecentraler fra naturgasfyring til fjernvarme eller varmepumper. Tidligere var det fra olie til naturgas, der vil altid være opgaver indenfor installationsområdet.”

Også indenfor ventilation er der stort fokus på bedre indeklima, og Jesper har tidligere stået for projekter på både skoler og større kontorejendomme.

”Jeg synes, at Kuben Management er anderledes i forhold til andre rådgivere, og det var også derfor, jeg fik lyst til at arbejde her, da jeg fik tilbudt stillingen i 2017. Jeg trives med, at vi har meget brede arbejdsområder og ikke er et traditionelt bygherrerådgiverfirma. Vi har en anden profil og mange forskellige og brede fagligheder i huset, f.eks. også økonomer, jurister, bygningskonstruktører, arkitekter, maskinmestre og ingeniører. Jeg synes, vi dermed kommer tættere på vores bygherrer og kan påvirke dem i retning af kvalitet og udseende, og ikke mindst bæredygtighed. I mine øjne er det vigtigt at tænke bæredygtighed ind i en samlet helhed – eller faktisk snarere tænke ud af boksen, så bæredygtighed i byggeriet ikke kun kommer til at handle om point og DGNB”, lyder det fra Jesper, der derpå konkluderer: ”Jeg har en god dialog med min leder Peter Aufeldt og et fint samarbejde med mine kolleger i afdelingen for Bæredygtighed & Byggeri. Jeg har det godt her! Altså, det fysiske indeklima kunne være bedre – det ku’ jeg godt have lavet anderledes!” tilføjer han så, med et glimt i øjet.

Engageret i samfundet og musikken
Jesper har med årene beholdt sit samfundsengagement og går med egne ord stadig ind for ”Retfærdighed, lighed og frihedsidealer”. Og så har han en anden stor passion: Musik.
Han er med i amatørrockbandet ”Nobody Knows”, hvor han dog ikke banker på rør, men derimod spiller på elektrisk bas. ”Tidligere hed vi Anders & Ingeniørerne; fire ingeniører og en socialrådgiver på trommer, men Anders måtte forlade bandet, da han ikke kunne holde takten, sådan er rock & roll, og så vi måtte ændre navnet”, fortæller han om sit band, der på 12. år spiller gamle cover-rocknumre, fra Beatles over Cat Stevens til Sheryl Crow, Madonna og Swan Lee, og som øver sammen hver tirsdag aften i et musiklokale på en lokal folkeskole i Roskilde.
Jesper drømmer derfor om, at vi også i Kuben Management kan få vores eget husorkester.

Afsted i Europa
Privat er Jesper altid i gang med projekter, bl.a. med at renovere huset i Roskilde, hvor han er ved at bygge en ny terrasse. Han elsker at være i naturen, cykle lange ture med sin hustru Pia, gåture med Flemming (hustruens hund) og at tage på længere rejser, som tidligere har ført familien og de to efterhånden voksne døtre til Kina, Japan, USA og Samsø. Med til fremtidsønskerne hører at leje en autocamper og køre rundt i Europa. Men det bliver ikke lige nu, for Jesper er så glad for at være i Kuben Management, at han bliver her til han skal på pension. Han afslutter derfor med en anbefaling: ”Jeg vil gerne opfordre folk til at søge over til os og tilslutte sig det gode selskab!”

Vil du høre mere om at arbejde hos os?

Kontakt os!

Peter Aufeldt

København

Forretningschef, Bæredygtighed og Byggeri

M:2938 5125 E:pauf@kubenman.dk