Mailpolitik


Hvis du sender os en mail med dine personoplysninger, samtykker du til, at vi behandler de personoplysninger, som din mail indeholder, i overensstemmelse med vores retningslinjer for behandling af personoplysninger. Se nærmere her.

Formålet med nedenstående er at forklare hvorfor og hvordan, vi behandler de personoplysninger, som vi har modtaget på mail fra dig, samt dine rettigheder i den forbindelse.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Kuben Management A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, som vi modtager fra dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Kuben Management A/S
CVR-nr. 28693036
Tlf.: 70114501
E-mail: info@kubenman.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger, du sender til os på mail, i det omfang, det er nødvendigt for håndtering af din henvendelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a) og art. 9, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1, § 7 stk. 1 samt § 11 stk. 2, nr. 2.

Du vil til enhver tid kunne tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved at fremsende mail herom til den mail adresse, du har sendt dine oplysninger til.

3. Behandling hos tredjepart

Vi benytter databehandlere, herunder udbydere af software, til bl.a. backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne. Databehandlerne behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Vi forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Persondataforordningen.

4. Videregivelse af personoplysninger 

Vi forbeholder os retten til at videregive og benytte dine personoplysninger i andre selskaber i NRGi koncernen, såfremt videregivelsen er nødvendig for at opfylde det oprindelige formål med vores indsamling af dine personoplysninger.

5. Opbevaring af dine personoplysninger

Din mail med dine personoplysninger slettes, når din henvendelse er afsluttet og færdigbehandlet, med mindre den opbevares på din kundefil, og slettes 5 år efter kundeforholdets ophør. 

6. Dine rettigheder

Vi passer godt på dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med Persondataforordningen. Vi respekterer dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen, og du vil altid have ret til følgende, jf. Persondataforordningens art. 15-22:

  • at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke. Evt. tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes.
  • at bede om indsigt i dine personoplysninger, som vi har indsamlet samt at få nærmere information om bl.a. formål, klagemuligheder mv.
  • at få berigtiget evt. urigtige personoplysninger om dig selvi særlige tilfælde at få dine personoplysninger slettet
  • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig.
  • at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os på de i punkt 1 anførte kontaktoplysninger eller på persondata@nrgi.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.