Projekt- og arealudvikling

Volumenstudie


Hvad kan og må dit projekt fylde? I den tidlige fase af en byggesag kan vi udarbejde et volumenstudie for dig. Som en undersøgelse af de arkitektoniske muligheder.

DSC 1244

Studiet vil vise dig, hvor stort et byggeri kan være på et givet område, samt hvordan byggeriet og friarealer kan være udformet. Som regel vil du se volumenstudiet præsenteret som 3D modeller.

Hvad er potentialet?

Du kan blandt andet bruge volumenstudiet til at kommunikere visioner og potentialer for et planlagt byggeri eller anlæg. Studiet viser også, hvordan byggeriet vil passe ind i omgivelserne - både i forhold til byen og landet.

Volumenstudiet tager udgangspunkt i kommuneplaner og eventuelle lokalplaner, som sætter rammer for, hvad der er muligt og tilladt. Ud fra volumenstudiet kan vi derefter analysere byggeriets miljøpåvirkninger og parametre som støj, vind, friarealer, dagslys og skygger.

Samlet set får du et hurtigt overblik over bygbarheden, potentialet og leveforholdene for et byggeprojekt allerede i de tidlige faser af byggeriet.

Visualiseringen af bygherrens tanker sætter retning for hele projektet

Hvis man kan se det, kan man bygge det. Volumenstudiet er et godt grundlag for et projekt. Ikke kun fordi det viser, hvad som er tillladt, og hvad der kan lade sig gøre. Men fordi studiet kommunikerer bygherrens vision.

Visionen danner grundlag for business casen, lige som den er vigtig i forhold til både finansiering, udbud, projektering og gennemførelse af hele byggeprojektet.

Vil du vide mere?

Så kontakt os!

Jens Kløve

København

Chefrådgiver, Investor og Erhverv

M:5150 5154 E:jkl@kubenman.dk

Jesper Bøje Pedersen

Kolding

Projektchef, Projektudvikling og Bygherrerådgivning

E:jebp@kubenman.dk

Henrik Steen Sørensen

Aalborg

Regionsdirektør, Alment byggeri

M:4031 3467 E:hss@kubenman.dk