Sådan samarbejder vi

Den delegerede bygherremodel

Medarbejdere i møde

En ramme for samarbejdet

Denne model sætter rammer for samarbejder og partnerskaber mellem private, offentlige og almene parter om realiseringen af fælles projekter.

For eksempel understøtter modellen udvikling af den blandede by. Den rette og tidlige rådgivning kan medvirke til at skabe grundlag for unikke projekter, der løser særlige behov i udviklingen af en by.

Men modellen indeholder også vigtige opmærksomhedspunkter, som man skal kunne håndtere. For eksempel er det vigtigt at få afstemt forventningerne mellem parterne, som ofte har forskellige udgangspunkter.

Vejen til et succesfuldt projekt

Der skal tages stilling til spørgsmål som: Hvordan kan vi sikre fremdrift, økonomi, kvalitet, indflydelse, minimering af risici osv.? Og på samme måde skal man tidligt afklare en lang række forudsætninger, så parterne forstår hinanden, og projektet kan blive en fælles succes.

Kuben Management kender og forstår modellen. Lige som vi er fortrolige med dens rammevilkår og præmisser for både offentlige, private og almene aktører. Vi kan forene parterne og skabe godt samarbejde om projekter inden for rammerne af den delegerede bygherremodel.

Vi kan udfærdige alle aftaler og dokumenter samt hjælpe med forhandlinger, afklaringer osv., så alle parter oplever tryghed og fremdrift – og ikke mindst et velgennemført byggeprojekt. Vi løser opgaven ved at forene vores juridiske, tekniske, ledelsesmæssige og administrative kompetencer.

 

Vil du vide mere om den delegerede bygherremodel?

Så kontakt os!

Bjørn Frost Svensson

Kolding

Advokat, Entreprise- og udbudsret

T:7938 1395 M:6124 4257 E:bfsv@kubenman.dk

Martin Steen Nielsen

København

Advokat, Entreprise- og udbudsret

T:7222 6679 M:2779 5183 E:msn@kubenman.dk

Ann Munk-Bidstrup

Aalborg

Jurist, Entreprise- og udbudsret

T:7222 6652 M:4055 1023 E:anbi@kubenman.dk