Projekt- og arealudvikling

Visionsoplæg og formidling


Vi kan tilbyde dig at udarbejde et visionsoplæg, der viser dig et projekts potentiale og de risici, der er forbundet med det. Vi påtager os også gerne at formidle projektet – så vi sammen med dig som bygherre kan sikre en god proces – og den optimale løsning. 

Gjern å

Et visionsoplæg kan klarlægge potentialet  

Visionsoplægget synliggør tidligt i processen projektets potentiale og skaber et konkret grundlag, der kan målrette indsatsen omkring projektudviklingen.

Med vores brede, faglige pallette kan vi afdække relevante forhold, f.eks. plan-, myndigheds- og markedsforhold, så projektet bliver markedskonformt fra starten. 

Oplægget indeholder også strategiske overvejelser om investorvalg, realiseringsstrategier og markedsføring – alt der giver mening i det enkelte projekt. Ligeledes omfatter det projektets karakter og strategi, der i sidste ende afgør formen og omfanget af visionsoplægget.

Vi kan hjælpe dig med effektiv formidling, der gøder jorden

Kuben Management er erfarne formidlere, og i mange tilfælde kan vi matche forskellige parters interesser til gavn for projektets fremdrift. For eksempel når det handler om myndighedsdialoger, investorsøgninger eller andet.

Vi har en god fornemmelse af, hvornår en bygherre med fordel kan indgå kompromisser, og hvornår han måske bør stå tast. 

Vi arbejder strategisk med formidlingen, og vi stræber efter at være et skridt foran og aktivere vores netværk, hvor det kan fremme projektets interesser.

Vil du vide mere?

Så kontakt os!

Anne Sophie Bach Kristensen

Aalborg

Konsulent

M:9877 8980 E:asbk@kubenman.dk

Betinna Pliniussen

København

Projektudvikler og lokalplanlægger, Investor og Erhverv

M:4049 9483 E:btpl@kubenman.dk

Camilla Hyttel

Kolding

Rådgiver

M:2177 2052 E:cahy@kubenman.dk