Investorens højre hånd

Projekt- og arealudvikling

Projekt Kronborg Strand

Projektudvikling

Er du grundejer, bygherre eller investor? Så kan vi bistå dig gennem udviklingen af en ejendom fra første idé til færdigbygget projekt.

Læs om projektudvikling
Eksempel på volumenstudie

Volumenstudie

Hvad kan og må dit projekt fylde? I den tidlige fase af en byggesag kan vi udarbejde et volumenstudie for dig. Som en undersøgelse af de arkitektoniske muligheder.

Læs om volumenstudie
Hænder på tegning

Visionsoplæg og formidling

Vi kan tilbyde dig at udarbejde et visionsoplæg, der viser dig et projekts potentiale og de risici, der er forbundet med det.

Læs om visionsoplæg og formidling
Medarbejder foran whiteboard

Business case

Økonomien er livsvigtig for et byggeprojekt. Vi kan udarbejde en business case, der giver dig et holistisk billede af forretningspotentialet i et projekt.

Læs om business case
Peg på plantegning

Plangrundlag

Vi tilbyder rådgivning ifm. at klarlægge hvad der gælder for din grund, ansøge om ændringer i forhold til det gældende eller komme med et forslag til en helt ny lokalplan eller et kommuneplantillæg.

Læs om plangrundlag

Afdæk potentialet og minimér risikoen

Vi har en stolt tradition som projektudviklere. Vi kan se mulighederne og tegne visionerne. Vi afdækker markedet og efterspørgslen, peger på de værdiskabende koncepter og udarbejder et overslag på anlægsudgifter og drift og beregner afkastet.

Vores indledende rådgivning bliver samlet i et beslutningsgrundlag, som sætter investor og bygherre i stand til at komme videre med projektet.

Og når beslutningen er truffet, sikrer vi, at projektet kan realiseres – hvad enten det handler om nybyggeri, omdannelse eller udvidelser af eksisterende byggeri.

Stærke data for sikre beslutninger

Er grundlaget for projektet sikkert? Er efterspørgslen stor nok? Kan projektet opnå de nødvendige salgspriser? Hvordan skal byggeriet konfigureres for at give den bedst mulige værdi?

Gennem vores søstervirksomhed Exometric kan vi give klare, databaserede svar på disse spørgsmål – så det sikres, at kun de rigtige projekter gennemføres i den rigtige form og på rette tidspunkt.

Exometrics analyser knytter geografiske data om forbrugertyper sammen med spørgepaneldata om borgernes intentioner om at flytte, boligpræferencer, betalingsvilje mm. Resultatet er unikke og  værdifulde beslutningsgrundlag.

Nyborg Midtermole

Fra idé til godkendt lokalplan

Bistand til planarbejdet

Som projektudviklere bistår vi både private investorer og erhvervskunder med at identificere de gode byggemuligheder. Vi afdækker potentialer og risici ved den konkrete byggegrund og skaber grundlaget for aftalen mellem køber og sælger.

Vi påtager os gerne opgaven med at tilvejebringe den nødvendige lokalplan for projektet. Vores rådgivere har stor viden om lokalplanarbejde og et indgående kendskab til lovgivning og myndighedsprocesser.

Er der behov for bistand fra fx landskabsarkitekter eller andre, trækker vi den nødvendige ekspertise ind fra vores omfattende netværk af samarbejdspartnere.

Havehusene

haveHUSENE - Bæredygtigt byggeri med miljømæssig omtanke

I projekt haveHUSENE har vi i løbet af projektets tilblivelse varetaget rollen som henholdsvis projektudvikler, bygherre og bygherrerådgiver.

Grundlaget for en god investering

Due diligence og business cases

Overblik og gennemsigtighed er vigtigt for os. Vi giver vores kunder den nødvendige indsigt i byggeprojektets økonomi, i god tid før uigenkaldelige beslutninger bliver truffet. Vi gennemfører due diligences og udarbejder businesscases med alle relevante parametre inkluderet og med de afgørende afkastberegninger.

Alle relevante økonomiske aspekter afklares fra start, og kunden får klarhed over budgettet. Det giver et solidt og kvalificeret grundlag for at træffe de rigtige beslutninger på et realistisk og retvisende grundlag.

Juridisk ekspertise

Byggeprojekter er komplekse, og det er vigtigt, at udbud og aftaler hviler på et gennemarbejdet og holdbart grundlag.

I Kuben Management tager vi vores ansvar som juridiske rådgivere alvorligt. Vores advokater og jurister er specialiserede i udbudsret og entrepriseret. Deres eneste fokus er at varetage bygherrens interesser.

Det giver vores kunder sikkerhed for pålidelige kontrakter, som er uden overraskelser og faldgruber. Og vi sikrer fra begyndelsen klare ansvarsfordelinger og beskrivelser af ydelser og leverancer – det minimerer risikoen for tidskrævende tvister mellem parterne.

DSC 3190

Projektstyring uden slinger

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at give vores kunder tryghed og sikkerhed i realiseringen af deres projekter - fra mindre lejemål til store, komplekse byggeprojekter.

Vi følger op

Vores bygherrerådgivere har værktøjerne og erfaringen til effektiv opfølgning på tidsplaner og økonomi. Byggeriets kvalitet er vores fokusområde. Derfor sikrer vi, at der følges op på mål og intentioner i byggeprogrammet, både under projektering og udførelse. Og vi sikrer, at den nødvendige kvalitetskontrol bliver gennemført.

Vi er den udfarende i forhold til opfølgning under byggeforløbet - fra planlægningsfasen til aflevering. Kalkulationer og udarbejdelse af bygge- og anvisningsregnskab er blandt vores kernekompetencer. Vores risikostyring er systematisk, og vi sammentænker risici og økonomiske konsekvenser.