Påvirkning af klima og miljø

EU's taksonomi

W9A2914

Mere gennemsigtighed, mindre greenwashing 

EU’s taksonomi har til hovedformål at skabe gennemsigtighed, reducere greenwashing samt understøtte en bevægelse af private investeringer hen mod mere bæredygtige aktiviteter.

Hvad bruges den til?

EU's taksonomi benyttes i forbindelse med bæredygtigt byggeri og forstås som en hierarkisk klassifikation. Taksonomien er et klassifikationssystem for afrapportering af bæredygtige investeringer og aktiviteter, som i første omgang har fokus på klima og CO2-reduktion.

Lovkrav for store virksomheder

Siden 1. januar 2022 er det et lovkrav for store virksomheder at redegøre for deres bæredygtige investeringers indvirkning på miljøet.

EU's målsætning

EU har forpligtet sig til tre klima-og energimål inden 2030:

  • Reduktion af drivhusgasemissioner med mindst 40 % sammenlignet med 1990
  • Mindst 27 % af det endelige energiforbrug skal skabes via vedvarende energi
  • Mindst 30 % reduktion af energiforbrug sammenlignet med et ”business-as-usual”-scenarie.

Det nye taksonomisystem

Som en del af planen for opnå de nævnte mål har EU indfaset et taksonomisystem, som skal sikre en ensartet identifikation af grønne og miljømæssigt bæredygtige investeringer på det europæiske marked.

Det klassificerer en økonomisk aktivitet som en miljømæssig bæredygtig investering ud fra en række kriterier, der har indflydelse på seks miljømål.

Mere om taksonomien

Vil du vide mere?

Så kontakt os!

Jesper Prip Sindberg

Forretningschef, Bygherrerådgivning Offentlig & Bæredygtighed

T:7222 6662 M:3051 5453 E:jps@kubenman.dk