Plangrundlag


Vi tilbyder rådgivning ifm. at klarlægge hvad der gælder for din grund, ansøge om ændringer i forhold til det gældende eller komme med et forslag til en helt ny lokalplan eller et kommuneplantillæg.

Plangrundlaget rammesætter hvad du må på din grund

Hvad, hvor og hvor meget må du bygge?

Plangrundlaget er rammesætningen for hvad du må på din grund.

Vi er klar til at hjælpe uanset om det er med at klarlægge hvad der gælder for din grund, at ansøge om ændringer i forhold til det gældende eller er at fremkomme med et forslag til en helt ny lokalplan, kommuneplantillæg eller lignende.

Vi varetager dialoger med myndigheder, forsyninger, politikere m.fl. og bistår gerne i afklaring af relevante forhold, f.eks. miljø, infrastruktur m.m. Med vores erfaring på området holder vi overblikket, fokusere indsatsen og vejleder dig i henholdsvis kompromisser og standpunkter.

 

Vi kan bistå dig med udarbejdelse af ny lokalplan 

Ved udarbejdelse af nye lokalplaner tilbyder vi at varetage hele processen. Vi argumenterer dit perspektiv, når hjørnestenene for den nye rammesætning fastsættes.

- og med kompetencer på tværs af bl.a. arkitektur og planjura omsætter vi visionen til præcise bestemmelser i lokalplanen, med balance mellem fleksibilitet og styring i rammesætningen. Derved skaber vi et plangrundlag der matcher visionen og myndighedernes krav samt rummer både bymæssig kvalitet og markedspotentiale, så visionen kan realiseres.

Vi udarbejder også gerne tilhørende illustrationer og bilag samt visionsoplæg.

Har du brug for rådgivning om din grund?

Så kontakt os! 

Anne Saugmann Rasmussen

Aalborg

Rådgiver, Lokalplaner og byplanlægning

T:9877 8985 E:asra@kubenman.dk

Betinna Pliniussen

København

Projektudvikler og lokalplanlægger, Investor og Erhverv

E:btpl@kubenman.dk

Nana Ussing Lunøe

Kolding

Chefrådgiver, Offentligt byggeri

T:7222 6294 E:nalu@kubenman.dk