Anerkendt garanti for mere bæredygtig kvalitet

Bæredygtigheds­certificeringer


Vi har stor erfaring med opførsel og dokumentation af bæredygtigt byggeri. Vi ønsker, at vores erfaringer skal bidrage til udvikling af metoder til design, udførelse og evaluering af bæredygtigt byggeri for det byggede miljø i Danmark og ikke blot for de aktører, der arbejder med certificeringer.

Vi tager del i den grønne omstilling

Vi tager del i den grønne omstilling

Bæredygtighed som strategisk målsætning

Arbejdet med bæredygtighed er både vigtigt for os i Kuben Management og for NRGi, som vi er en del af. Hos Kuben Management er bæredygtighed en del af vores strategi, og det gennemsyrer hele vores organisation.

Vi arbejder sammen frem mod målet om at reducere den samlede CO2-udledning med 70% inden 2030 og bidrager dermed til at skabe et grønnere Danmark i 2050.

Vi er en af de mest erfarne aktører inden for rådgivning om mere bæredygtigt byggeri – og en af de få rådgivningsvirksomheder, der har stået for en platin-certificering.

Vores DGNB-konsulenter og DGNB-auditorer arbejder for at sikre bygherren et robust og langtidsholdbart byggeri, hvor mennesker trives og lykkes, og hvor de negative miljøpåvirkninger minimeres. Vi involverer bygherren, så investeringen i et bæredygtigt byggeri bliver målrettet og gør en miljømæssig forskel.

Kuben Management rådgiver om:

  • Bæredygtighedsstrategier
  • Bæredygtighedsledelse
  • DGNB-certificeringer
  • Livscyklusanalyse (LCA)
  • Totaløkonomi (LCC)
  • Energibesparelser
  • Sundt indeklima
Fra idé til færdigt byggeri

Fra idé til færdigt byggeri

Vi har omfattende erfaring med rådgivning om bæredygtigt byggeri og DGNB-certificering.

Med i teamet har vi medarbejdere med baggrund i konsulent- og auditoruddannelserne fra Danish Green Building Council (DK-GBC), som kan bistå bygherrer med alle trin i processen. Fra de første idéer om bæredygtige løsninger i den indledende fase til den endelige DGNB-certificering af det færdige byggeri.

Vi rådgiver bygherren i hele byggeprocessen og hjælper med at opnå den DGNB-certificering, som bygherren har sat sig som mål for byggeriet.

Hvad er en DGNB-certificering?

Med den internationalt anerkendte DGNB-certificering får bygherren garanti og dokumentation for, at en bygning er opført i den forventede, bæredygtige kvalitet.

Certificeringen synliggør byggeriets levetidsomkostninger og miljøprofil og sikrer, at sociale parametre som indeklima, komfort og sikkerhed er i højsædet i byggeriet.

Fremtidssikrede byggerier

Lige så vigtigt er det, at et bæredygtigt byggeri skaber attraktive arbejdspladser, trivsel og velvære for beboere og et godt miljø for indlæring i undervisningsbygninger.

Disse elementer er vigtige for at fremtidssikre bygningen. De giver højere salgs- og udlejningsværdi, lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter og kan medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, trivsel og velvære for beboere.

DGBN-certificering af bygninger i drift

Når eksisterende bygninger bidrager til den grønne omstilling. Kontakt os for at høre mere om bæredygtighedscertificering af bygninger i drift.

Hvad er den frivillige bæredygtighedsklasse?

Hvad er den frivillige bæredygtighedsklasse?

Ambitionen med bæredygtighedsklassen fra ministeriets og styrelsens side er at definere og give et lettilgængeligt og ensartet grundlag for at opføre bæredygtigt byggeri.

Kobling til alle typer byggerier

Alle typer af byggeri uanset størrelse, nybyggeri som renovering, kan omfattes af den frivillige bæredygtighedsklasse. For at kunne blive omfattet af bæredygtighedsklassen skal man efterleve en række krav, og der skal udføres en række beregninger ved ansøgning om byggetilladelse (myndighedsprojekt) samt ved færdigmelding af byggeriet (ibrugtagningstilladelse).

Målsætningen er på sigt at indføre krav til bæredygtighed i bygningsreglementet på et velafprøvet og dokumenteret grundlag med bred inddragelse af byggebranchen.

Din sparringspartner med stort fokus på bæredygtigt byggeri

Vi deltager både i den toårige afprøvningsperiode af bæredygtighedsklassen samt rådgiver vores kunder om, hvordan projekter under udvikling kan blive en del af klassen, når de endelige krav er defineret.

Vi rådgiver også om, hvordan de forventede CO2-krav gennem livscyklusanalyse (LCA) vil få indflydelse på og stille krav til bygningsdesign, beregningsmetoder og dataindsamling fremover. 

Vi rådgiver ligeledes om opførsel og dokumentation af bæredygtigt byggeri, bl.a. gennem DGNB-certificeringer.

Vi sikrer den røde tråd i byggeriet

Vi etablerer en bæredygtighedsorganisation, som er med til at sikre den røde tråd ift. det mere bæredygtige byggeri.

Vores konsulenter og auditorer er aktive medspillere i hele processen og de ved, at formidling og kommunikation er nøglen til et succesfuldt, bæredygtigt byggeri.

Vi arbejder med alle former for byggeri

Vi arbejder for at skabe mere bæredygtige løsninger i alle typer byggeri og har bl.a. uddannede DGNB-auditorer, der kan medvirke til at DGNB-certificere bygninger i drift. I et bæredygtigt byggeri eller ved DGNB-certificering kan vi være med fra projektets start til slut.

Skal I også med i den grønne omstilling?

Mulighederne er mange - Hvilken vej, I skal gå handler om, hvad I ønsker at opnå, og hvad der giver individuel mening for jer og for jeres projekter.

Den frivillige bæredygtighedsklasse gør det lettere for bygherrer at bygge bæredygtigt. Vi bistår jer gerne i at vælge den strategi, der er den rigtige for jer. Helt fra de første tanker om et nyt byggeri eller jeres eksisterende ejendomsportefølje og - som jeres faste samarbejdspartner - hele vejen til målet, så vi sammen kan gå en grønnere fremtid i møde.

DGNB-certificerede projekter, vi er stolte af

Vil du vide mere om bæredygtighedscertificeringer?

Så kontakt os! 

Jesper Prip Sindberg

København

Forretningschef, Bygherrerådgivning Offentlig & Bæredygtighed

T:7222 6662 M:3051 5453 E:jps@kubenman.dk

Camilla Lodberg Jensen

Kolding

Chefrådgiver

T:7938 1392 M:2535 7426 E:calj@kubenman.dk

Søren Fonseca Pedersen

Aalborg

Forretningschef nord

T:9877 8976 M:2488 4983 E:sofp@kubenman.dk