Projekt- og arealudvikling

Projektudvikling


Vi har en stolt tradition som projektudviklere. Vi kan se mulighederne og tegne visionerne. Vi afdækker markedet og efterspørgslen, peger på de værdiskabende koncepter og udarbejder et overslag på anlægsudgifter og drift og beregner afkastet.

DJI 0150.MP4.00 00 40 27.Still001

Grundejer, bygherre eller investor?

Så kan vi bistå dig gennem udviklingen af en ejendom fra første idé til færdigbygget projekt. Sammen kan vi afdække dine succeskriterier, så vi kan skabe klarhed over projektets omfang og potentiale.

Du trækker på vores erfaring fra vidt forskellige byggesager gennem årtier. Vi kan tænke alle forhold ind i dit udviklingsprojekt fra start.

Vi tager altid udgangspunkt i den konkrete beliggenhed og markedets efterspørgsel, og vi deler ofte langstrakte udviklingsprocesser op i overskuelige faser. Det giver overblik over, hvilke aktiviteter der er nødvendige for at nå i mål med byggeriet. 

Fra idé til handling

Det er godt at starte med at formulere den gode idé for et udviklingsområde. Det gælder både for nybyggeri, modernisering, renovering eller udvidelse af eksisterende byggeri.

Vi kan kortlægge potentialer og udarbejde et koncept, der skaber værdi for både for dig som bygherre og for lokalområdet. Konceptet og idéen skaber fundamentet, og sammen kan vi sætte det i proces og undersøge muligheder og risici forbundet med projektet. 

Medarbejdere der tegner

Hvad skal der til?

Der er mange interesser på spil, når det handler om et byggeprojekt:

  • Vi kan hjælpe med at afdække disse interesser, så projektet kommer godt fra start
  • Vi kan tage hånd om den indledende proces i relation til plangrundlag og matrikelanalyse.
  • Vi kan visualisere den gode idé samt udarbejde en business case og et visionsoplæg.
  • Vi kan rådgive dig om, hvordan du kan formidle projektet.

Hos Kuben Management finder du en bred vifte af kompetencer, som kan sikre dig rådgivning der gør, at du og dine partnere kommer godt i mål med jeres byggeri.

Vil du vide mere om vores tilgang til projektudvikling - eller har du et projekt vi skal hjælpe dig med?

Så kontakt os!

Jesper Bøje Pedersen

Kolding

Projektchef, Projektudvikling og Bygherrerådgivning

T:2564 4097 E:jebp@kubenman.dk

Michael Nyboe

København

Projektudviklingsdirektør

T:7222 6565 M:2033 6480 E:min@kubenman.dk

Henrik Steen Sørensen

Aalborg

Regionsdirektør, Alment byggeri

T:9877 8952 M:4031 3467 E:hss@kubenman.dk