Det optager os

Vi udvikler byggeriet


Vi engagerer os i byggeriet. Det gælder både idéudvikling, projektoplæg, udviklingen og gennemførelsen af det konkrete byggeprojekt - det gælder også analyser og udviklingsprojekter, som kan skabe nye muligheder.

Vores drivkraft

Kuben Managements rådgivere engagerer sig i byggeriet. Det gælder idéudvikling og projektoplæg. Det gælder udviklingen og gennemførelsen af det konkrete byggeprojekt. Det gælder analyser og udviklingsprojekter, som kan skabe nye muligheder, i byudvikling, for boligbyggeri, med hensyn til energieffektivitet og drift.

Derfor er vores mission kort og godt at udvikle byggeriet. Vi er optagede af byggeriets udfordringer og muligheder, og ligeledes bæredygtighed, strukturforandringen i samfundet og social diversitet i byområder.

Vi er bygherrens højre hånd

Som rådgiver har vi øje for nye muligheder og potentielle faldgruber. Sammen med kunden ser vi helheden.

Liv I Odense Gågade

Fremtidens byer 

Det danske bylandskab er under hastig forandring. De største byers tiltrækningskraft er stigende. Mindre byer trues af afvandring. Selv tidligere kommunecentre risikerer at ende som udkantsbebyggelser.

I samme hast ændres erhvervsstrukturen og teknologien. Nye job er vidensintensive servicejob, mens digitale, netforbundne løsninger og bioteknologi er vækstområderne. Og oven over disse tendenser tårner behovet for bæredygtige, klimavenlige løsninger sig op.

Som analytikere, projektudviklere og bygherrerådgivere ønsker vi at give vores bidrag til, at denne udvikling foregår så smidigt som muligt. For os gælder det om at påvirke udviklingen, og ikke bare afvente den.

Det smarte byrum

Vi ønsker at bidrage til smarte byrumsløsninger, hvor intelligente netværk og ny teknologi kan skabe både ressourceeffektive løsninger og nyt liv imellem murene. Vi vil være en del af at skabe fortættede byer med social mangfoldighed, attraktivitet og tiltrækningskraft. Vi ønsker at skabe metoder og tilgange, som kan udnytte den eksisterende bygningsmasse til nye formål i mindre som større byer.

Vi er optaget af den værdi, der opstår, når forskellige parter går sammen om at udvikle drømme og ambitioner. Hos Kuben Management indgår vi selv i partnerskaber. Det kan være med investorer og grundejere for at sætte skub i projektudviklingsopgaver, samtidig med at vi sikrer en høj kvalitet i projektet.

En del af partnerskabet

I et partnerskab arbejder vi for at skabe en dialog, der får samarbejdet til at glide og projektet i mål efter planen.

Tornhøjgaardparken - ny bydel i Aalborg Øst

Almene boligområder med puls og liv

En by i bevægelse

De ændringer, som sker i vores samfund, har også stor betydning for den almene boligsektor. Nye familiemønstre betyder nye boligbehov. Bevægelsen mod de større byer betyder behov for nybyggeri i nogle områder og saneringsbehov eller renoveringer til nye formål i andre områder. En højere levealder og raskere ældre skaber behov for nye former for ældreboliger.

Samfundets fortsatte satsning på uddannelse og ændrede ønsker og forventninger blandt de unge skaber behov for nye former for ungdomsboliger. Vi kalder det livsfaseboliger; hver livsfase sin boligform. 

En bæredygtig fremtid

Vi er optaget af, at den almene sektor udnytter mulighederne og imødegår udfordringerne. Vi vil bidrage til en udvikling, hvor der er liv mellem murene. Hvor konkurrencedygtige boliger og boformer på attraktive placeringer sikrer den almene sektor en god og mere bæredygtig fremtid, og derved give plads til forskelligheder og mangfoldighed for både nuværende og kommende generationer.

Vi arbejder derfor med udviklingsprojekter om nye boligformer, med projektudvikling af almene boliger på nye placeringer, med eksperimenterende bæredygtige byggerier, med kombinationsbyggerier, som sikrer mangfoldighed og social diversitet i byområder.

 

Vil du mere om vores tilgang til udvikling af fremtidens byer?

Så kontakt os!

Ulf Christensen

København

Adm. direktør

M:4144 5031 E:ulf@kubenman.dk

Henrik Steen Sørensen

Aalborg

Regionsdirektør, Alment byggeri

M:4031 3467 E:hss@kubenman.dk

Kurt L. Bech

Kolding

Markedskonsulent

M:2161 6071 E:klb@kubenman.dk