Specialister

Data og analyse i Exometric


Vi omsætter data til viden. Vi leverer uvildige analyser, der giver unik indsigt i forbrugeres og virksomheders intentioner om fremtidige handlinger relateret til fast ejendom.

Seniorbofællesskaber I Gartnerbyen 1920X900

Vi ved hvor og hvordan, danskerne har lyst til at bo

Exometric er en selvstændig enhed i Kuben Management. Vi er en rådgivningsvirksomhed, der omsætter data til viden ved at levere uvildige analyser og rådgivning inden for fast ejendom og byudvikling.

Informationer fra vores specialudviklede database giver indsigt i, hvordan forbrugerne og virksomhederne har tænkt sig at handle i fremtiden, hvad angår fast ejendom. Hvor og hvordan har danskerne lyst til at bo?

Kommunerapporten viser borgernes boligpræferencer
Hvert år udgiver vi Kommunerapporten, en præsentation af udvalgte forhold inden for bosætning i alle landets kommuner baseret på interview, som vi gennemfører med borgere over hele landet. Rapporten dykker ned i boligmarkedets udvikling og borgernes boligpræferencer i de danske kommuner, og viser, hvad urbaniseringen og de store demografiske ændringer betyder for boligefterspørgslen i kommunerne.
 
Måske skal investeringsstrategien genovervejes
De nye tendenser indenfor bosætning og borgernes efterspørgsel efter boliger kan medføre, at fremtidige investerings- og udviklingsstrategier skal genovervejes eller videreudvikles. Derfor er der nyttig viden at hente i vores Kommunerapport, som tager udgangspunkt i over 30.000 årlige landsdækkende interviews og historiske data fra vores egen database, kombineret med informationer fra forskellige offentlige databaser.

Vores egenudviklede Exobase viser tendenserne på boligmarkedet
Vores vurderinger af byggeprojekters potentiale og vores analyser er baseret på datafusion og markedsinterviews. Materialet dokumenterer endvidere den historiske udvikling på boligområdet.
Vi får vores viden fra vores egenudviklede database Exobase, der henter information fra op til 15 forskellige kilder, samfundsøkonomiske kilder, samfundsøkonomiske fremskrivninger og tusinder af interviews med danske husstande og virksomheder.

Boligdata til udviklere, boligorganisationer og kommuner
Vi tilbyder både konsulentydelser, online adgang til vores database, gennemførsel af målrettede interview og udarbejdelse af rapporter der er skræddersyet til jeres specifikke opgave, og som altid er baseret på historiske data i kombination med prognosticering af den fremtidige udvikling indenfor boligområdet, hvad enten du er privat udvikler, en almen boligorganisation eller en kommune.

Besøg Exometrics hjemmeside

Vil du vide mere?

Så kontakt os!

Nikolaj Pfeiffer

Landsdækkende

Direktør, Exometric

M:2938 7480 E:nlp@exometric.com