Rådgivning tilpasset dit behov

Hjælp til tilstands­rapporter og vedlige­holdelses­planer

Kran4

Tilstandsrapporter og vedligeholdelsesplaner

Der er god økonomi i at planlægge vedligeholdelse. For den slags projekter skal gennemføres på det rigtige tidspunkt og med de rigtige løsninger, hvis resultatet skal blive optimalt. Omvendt kan dårlig vedligeholdelse eller ingen vedligeholdelse føre til store og dyre reparationer og udskiftninger.

Drifts- og vedligeholdelsesplanlægning sikrer processen

Med Kuben Management som rådgiver om drifts- og vedligeholdelsesplanlægning er du sikker på, at din ejendom bliver vedligeholdt rettidigt og effektivt. Vi sørger blandt andet for, at de forskellige projekter bliver prioriteret i forhold til, hvor vigtige de er.

Med en tilstandsrapport får du overblik over ejendommens tilstand og hvilke tiltag, der er nødvendige. En vedligeholdelsesplan fungerer som manual for, hvornår og hvordan man bedst kan udføre vedligeholdelsesarbejdet.

Skal vi lægge en plan for dine vedligeholdelsesprojekter?

Kuben Management udfører tilstandsrapporter for en lang række kundetyper. Fra erhvervsejendomme og store almene boligafdelinger til mindre ejer- og andelsboligforeninger.

På baggrund af en tilstandsrapport kan vi udarbejde en 10-årig vedligeholdelsesplan. Planen giver dig et overblik over forventede tidsterminer for de nødvendige projekter, udskiftninger, renoveringer etc. Med dette overblik kan du udjævne udgifterne over bygningens levetid.

"Det gav en stor tryghed at lade Kuben Management styre vores altanprojekt."
Lise Knudsen Tidligere formand for AB Lollandsvej 35-39
Stikkontakt Og Skruetrækker

Rådgivning om elinstallationer. En overset mulighed for at spare penge på driften

Mange bygherrer eller ejere overser elinstallationerne, når de tænker på at spare energi i en ejendom. Men der kan være fornuftige tilbagebetalingstider i at udskifte belysningen eller måske sætte sensorer eller tidsstyring på lyset.

Etablering af ny belysning

Vi kan rådgive jer om blandt andet udvendige arealer, og vi kan hjælpe med at etablere bedre lys, hvis I for eksempel ønsker at få et mere trygt gårdmiljø.

Varmecentraler, radiatorer og vvs-installationer

Kuben Management rådgiver om alle aspekter ved ejendommes tekniske installationer, som eksempelvis brugsvand, varmeanlæg og afløbsinstallationer, herunder:

  • Besparelser på energien, for eksempel ved at optimere forbruget eller minimere udgifterne.
  • Udskiftning med dimensionering af radiatorer, varmefordelingsanlæg, varmevekslere, varmtvandsbeholdere, brugsvandsinstallationer, konvertering fra damp til fjernvarme m.m.
  • Indkøring af anlæg, herunder indregulering af varmeanlæg, rådgivning om styring, energistyring, pasningsordning m.m.

Vil du vide mere?

Så kontakt os!

Carsten Høg Christensen

Aalborg

Bygherrerådgiver

M:6124 4290 E:cahc@kubenman.dk

Thomas Schou

Kolding

Bygherrerådgiver

M:2362 1158 E:thsc@kubenman.dk