Persondatapolitik


Formålet med vores persondatapolitik er at forklare, hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem og hvordan dine rettigheder er i den forbindelse.

Dataansvarlig

Kuben Management A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi indsamler om dig via vores hjemmeside. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik og vores behandling af dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er:

Kuben Management A/S
CVR-nr. 28693036
Tlf.: 70114501
E-mail: info@kubenman.dk

Indsamling af personoplysninger

De personoplysninger (f.eks. navn og adresse), vi indsamler på hjemmesiden, er de personoplysninger, som du giver os, når du klikker dig ind på vores hjemmeside eller på anden vis udleverer ved besøget på vores hjemmeside.

Vi benytter såkaldte cookies til at indsamle oplysninger af teknisk karakter samt til statistiske formål. Læs vores cookiepolitik.

Herudover afgiver du selv visse personoplysninger til os via elektroniske formularer eller lignende på hjemmesiden:

 • Hvis du søger job hos os via vores hjemmeside, vil du i den forbindelse give os nogle oplysninger om dig selv, herunder navn, adresse og erfaring, som er nødvendige for vores behandling af din jobansøgning. Øvrige oplysninger, som du evt. vælger at give, herunder f.eks. cpr-nr., er ikke nødvendige, og vi vil også behandle din ansøgning uden disse oplysninger. Vores behandling af dine oplysninger i forbindelse med din jobansøgning sker med baggrund i dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a) og art. 9, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6 stk. 1, § 7 stk. 1 samt § 11 stk. 2, nr. 2. Din ansøgning slettes efter 6 måneder, med mindre du giver samtykke til opbevaring i længere tid.
 • Når du tilmelder dig nyhedsbrev og skriver dig op til at modtage henvendelser på hjemmesiden for haveHUSENE (https://www.havehusene.dk/), beder vi om dit navn, dit telefonnummer og din e-mail adresse, som er nødvendige for, at vi kan sende nyhedsbreve til dig og i øvrigt kontakte dig via e-mail, sms/mms og  telefonopkald. Vores indsamling og behandling af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Du vil til enhver tid kunne tilbagekalde dit samtykke og frabede dig at modtage sådan information for fremtiden, se afsnittet 'Dine rettigheder'. Du vil herefter ikke længere modtage den frabedte information fra os, og dine oplysninger vil blive slettet efter 3 år (da vi skal kunne dokumentere dit oprindelige samtykke).
 • Når du skriver dig op til at modtage henvendelser på sociale medier (som facebook) for haveHUSENE (https://www.havehusene.dk/), beder vi om dit navn, dit telefonnummer og din e-mail adresse, som er nødvendige for, at vi kan kontakte dig via e-mail, sms/mms og  telefonopkald. Vores indsamling og behandling af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Du vil til enhver tid kunne tilbagekalde dit samtykke og frabede dig at modtage sådan information for fremtiden, se afsnittet 'Dine rettigheder'. Du vil herefter ikke længere modtage den frabedte information fra os, og dine oplysninger vil blive slettet efter 3 år (da vi skal kunne dokumentere dit oprindelige samtykke).
 • Når du skriver dig op til at modtage henvendelser på hjemmesiden for Sejlgaard (https://sejlgaard.dk/), beder vi om dit navn, dit telefonnummer og din e-mail adresse, som er nødvendige for, at vi kan kontakte dig via e-mail, sms/mms og  telefonopkald. Vores indsamling og behandling af dine oplysninger er baseret på dit samtykke, jf. Persondataforordningens art. 6, stk. 1, a), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Du vil til enhver tid kunne tilbagekalde dit samtykke og frabede dig at modtage sådan information for fremtiden, se afsnittet 'Dine rettigheder'. Du vil herefter ikke længere modtage den frabedte information fra os, og dine oplysninger vil blive slettet efter 3 år (da vi skal kunne dokumentere dit oprindelige samtykke).

 

Datasikkerhed

Vi prioriterer datasikkerhed meget højt og har derfor stor fokus på at bidrage til, at vores behandling af dine personoplysninger overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Vi har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Behandling hos tredjepart

Vi benytter databehandlere, herunder udbydere af software, til bl.a. backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil i så fald blive overladt til tredjeparter, instrueret af os til at behandle dine personoplysninger på vores vegne. Databehandlerne behandler således ikke dine personoplysninger til andre formål end til opfyldelse af deres aftale med os.

Vi forpligter databehandlerne til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til tredjemand uden først at få dit udtrykkelige samtykke, med mindre vi er lovgivningsmæssigt forpligtet hertil.

Vi forbeholder os dog retten til at videregive og benytte dine personoplysninger i andre selskaber i NRGi koncernen uden dit udtrykkelige samtykke, dog kun såfremt videregivelsen er nødvendig for at opfylde det oprindelige formål med vores indsamling af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Vi passer godt på dine personoplysninger og behandler dem i overensstemmelse med Persondataforordningen. Vi respekterer dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen, og du vil altid have ret til følgende, jf. Persondataforordningens art. 15-22:

 • at trække dit samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke. Evt. tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted, inden samtykket tilbagetrækkes.
 • at bede om indsigt i dine personoplysninger, som vi har indsamlet samt at få nærmere information om bl.a. formål, klagemuligheder mv.
 • at få berigtiget evt. urigtige personoplysninger om dig selv.
 • i særlige tilfælde at få dine personoplysninger slettet.
 • i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • i visse tilfælde at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig.
 • at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til os på persondata@nrgi.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk