Bygge­for­retnings­førelse


Vi har kompetencer indenfor byggeforretningsførelse - vi hjælper gerne vores kunde med at lede projektet fra ide til det godkendte byggeregnskab.

Fra ideudvikling til byggeregnskab

Fra ideudvikling til byggeregnskab

Som byggeforretningsfører er vi overordnet ansvarlige for byggesagens gennemførelse og fremdrift, både økonomisk, juridisk og teknisk. I tæt dialog med bygherre leder vi projektet fra ide til godkendt byggeregnskab.

Vi håndterer projektledelse, byggesagsadministration og økonomistyring samt varetagelse af dialogen med projektets mange interessenter herunder Landsbyggefonden, kommuner, bank/realkreditinstitut, tekniske rådgivere, beboere mv.

 

Erfaring med projektstyring 

Vi ved, at styring af tid, økonomi og kvalitet er alfa og omega for bygherren. Vores bygherrerådgivere har værktøjerne og erfaringen til effektiv opfølgning på tidsplaner og økonomi.

Byggeriets kvalitet er vores fokusområde. Derfor sikrer vi, at der følges op på mål og intentioner i byggeprogrammet, både under projektering og udførelse, og at den nødvendige kvalitetskontrol bliver gennemført. Vi er den udfarende i forhold til opfølgning under byggeforløbet - fra planlægningsfasen til aflevering.

Kalkulationer og udarbejdelse af bygge- og anvisningsregnskab er blandt vores kernekompetencer. Vores risikostyring er systematisk og vi sammentænker risici og økonomiske konsekvenser.

Reglerne for alment byggeri er vores hjemmebane, og vi forestår hvert år byggesagsadministration for et stort antal almene bygge- og renoveringsprojekter.

 

Vil du vide mere om vores tilgang til byggeforretningsførelse?

Så kontakt os! 

Nicolai Muhs

Kolding

Markedsdirektør syd

M:2154 0171 E:muhs@kubenman.dk

Stine Jensen

København

Forretningschef, Alment byggeri

M:2894 4096 E:sje@kubenman.dk

Søren Fonseca Pedersen

Aalborg

Forretningschef nord

M:2488 4983 E:sofp@kubenman.dk