Vi samarbejder med

Almene bolig­organisationer


Vi rådgiver og støtter jer, som almen boligorganisation hele vejen. Fra brugerinvolvering og programmering til udbudsrådgivning og projektstyring. Vi holder jer orienteret hele vejen, så overblikket ikke mistes.

Medarbejdere ved bord

Vi har stor erfaring med at gennemføre projekter for almene boligorganisationer - og i den type projekter er beboere og deres behov i centrum.

Dialog, der bærer frugt

Vores samarbejde med de almene boligorganisationer har en lang historie. De rødder er en del af vo­res fundament, der går over 80 år tilbage.

Den daglige dialog med vores mange partnere blandt boligorganisationerne er noget af det, vi sætter allerhøjest. Vi forstår den almene sektor, og vi ved, at organisationerne og deres lokale afdelin­ger værdsætter det.

Vi løber i samme retning

Vi møder den enkelte organisation der, hvor den er. Og vi brænder for at løfte udviklingen videre i den retning, som er i organisationens bedste interesse med respekt for de beboerdemo­kratiske processer og for beboernes behov og ønsker.

Vores årlige lokalrådsmøder flere steder i landet er et tilløbsstykke. Hvis din boligorganisation også er interesseret i at deltage i vores studieture, så kontakt os.

"Kuben Management er vores foretrukne samarbejdspartner. De er troværdige og proaktive, og jeg har tillid til, at de altid er på vores side og gør det, de siger, de gør."
Adm. direktør Stor, almen boligorganisation i Danmark
Blegdamsvej (1)

Rådgivning fra start til slut

Den professionelle bygherrerådgivning, som vi stiller til rådighed for jer som almen boligorganisation, bygger både på viden om det politiske system og erfaring i arbejde med beboere og beboerdemokrati.

Vi rådgiver og støtter dig og din organisation hele vejen. Fra brugerinvolvering og programmering til udbudsrådgivning og projektstyring. Du bliver orienteret hele vejen, så du aldrig mister overblikket.

Træk på en bred vifte af rådgiverydelser

Vi supplerer og understøtter din organisation og kan byde ind med en klassisk bygherrerådgivning og specialydelser, eller med komplet bygherreorganisation hvis du har behov for det.

Du bliver klædt på til at træffe beslutninger, som sikrer det bedst mulige slutresultat for byggeprojektet – f.eks. om renovering, nybyg eller projektudvikling. Vi råder over de rette kompetencer til at hjælpe dig uden om faldgruberne i selv mere komplicerede byggeriers faldgruber.

Du kan trække på vores ekspertise inden for blandt andet:

  • Udbudsrådgivning, så du både overholder reglerne og udnytter rammerne på bedst mulige måde
  • Juridisk, økonomisk og administrativ bistand samt rådgivning i forbindelse med genhusning
  • Styring af tid, økonomi og kvalitet - vores bygherrerådgivere har solid erfaring og effektive værktøjer

Vil du vide mere?

Så kontakt os!

Stine Jensen

København

Forretningschef, Alment byggeri

M:2894 4096 E:sje@kubenman.dk

Henrik Steen Sørensen

Aalborg

Regionsdirektør, Alment byggeri

M:4031 3467 E:hss@kubenman.dk

Nicolai Muhs

Kolding

Markedsdirektør syd

M:2154 0171 E:muhs@kubenman.dk