By- og boligudvikling

Revitalisering af bymidter

Letbane i Odense

I de seneste år er der sket en udvikling, hvor mange byer vokser væk fra bymidterne. Der er blevet bygget nye ejendomme i udkanten af byen frem for at renovere eksisterende byggerier i den centrale bymidte. Det betyder, at ejendomme i bymidterne står tomme, så der bliver mindre aktivitet og byliv.

Nyt liv til byen

Mange steder har man fokus på de tomme bymidter, og vi kan hjælpe med at finde nye løsninger, som skaber nyt liv i bymidten. Og det er ikke et spørgsmål om byens størrelse. Det handler om i fællesskab at få genetableret en samlet by.

Mennesker i Odense Gågade

Sådan kan vi hjælpe din by eller kommune

Kuben Management har ikke en færdig mening om, hvordan en by skal være.

Vi anbefaler, at man ser på de ejendommene, der allerede er i bymidten. Med udgangspunkt i dem kan vi udvikle idéer til at få nye funktioner ind i den visnede bymidte.

Vækst avler vækst

Et mål kan for eksempel være at gøre det attraktivt for andre typer butikker at åbne, så bymidten får nyt liv. Hvilket kan føre til at flere investorer finder området interessant. Det er den klassiske positive spiral, hvor vækst avler vækst.

Byliv er noget, mange har en naturlig interesse i. Så fra start til slut har vi fokus på at inddrage borgere, foreninger, politikere og andre myndigheder i processen med at skabe nyt liv i bymidten.

Processen tilretter vi din by

Der er ingen standard, der passer alle byer. Så vi skræddersyr en arbejdsproces, der passer til din problemstilling, og hvor alle kan bidrage til at få byen til at blomstre igen.

Henrik Steen Sørensen

Aalborg

Regionsdirektør, Alment byggeri

T:9877 8952 M:4031 3467 E:hss@kubenman.dk

Kurt L. Bech

Kolding

Regionsdirektør, Alment byggeri

T:7938 1383 M:2161 6071 E:klb@kubenman.dk

Jesper Prip Sindberg

København

Forretningschef, Bygherrerådgivning Offentlig & Bæredygtighed

T:7222 6662 M:3051 5453 E:jps@kubenman.dk