Mission, vision og værdier

Utzon

Vision

Kuben Management har en vision om at blive den foretrukne samarbejdspartner for udviklingen af det byggede miljø i Danmark.

Vi tror på, at vi har forudsætningerne for det. Vi er dedikerede til vores kunder. Vi tager ansvar. Og vi følger projekterne til dørs.

Mission

Vi udvikler byggeriet: Vi arbejder for et bygget miljø, hvor mennesker trives. Derhjemme, på arbejdet og hvor der ellers er behov for rum. Det gør vi gennem procesledelse, prioritering af tværfaglighed, og erfaring med at skabe gode og velfungerende byggerier i hele Danmark.

Vi vil det gode: Vi vil indenfor det byggede miljø bidrage til at virkeliggøre visionen om et bæredygtigt Danmark i 2050 med balance for by, erhverv, mennesker og miljø.

Den bærende værdi

Ansvarlighed er en bærende værdi i Kuben Management

Vi tager ansvar over for vores kunder: Vi gør det nødvendige for at vores kunde kan få det bedst mulige resultat. Vi sætter kunden i stand til at træffe den næste beslutning. Vi udfordrer visionen og løfter ambitionen. Vi leverer ærlig rådgivning uden omsvøb - også hvis det udfordrer kunden.

Vi tager ansvar for vores kolleger: Vi hjælper hinanden og anerkender hinandens kompetencer. Vi er opmærksomme på hinandens velbefindende. Vi fejrer vores successer.

Vi agerer ansvarligt i samfundet: Vi udviser god forretningsmoral. Vi bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling.

Medarbejder med mursten

Ledelsesgrundlag

Kuben Managements ledelse arbejder på et fælles grundlag.

Ledelsesgrundlaget afspejler de værdier og holdninger, der skal være retningsgivende for ledelse, og som gør forventningerne til ledelse i virksomheden tydelige.

Det er et fundament, der skal fremme, at alle ledere i Kuben Management arbejder i samme retning. Det tager afsæt i virksomhedens overordnede visioner, strategier og værdier.

Kernen i ledelsesgrundlaget:

Vi er tydelige
Vi er et hold
Vi er ambitiøse.

 

Vores kunder

Vi rådgiver både erhvervskunder og almene og offentlige bygherrer

Vores kunder er boligorganisationer, kommuner, regioner, erhverv og industri. Vi har et nært forhold til den almene sektor, opbygget igennem mange årtiers tæt samarbejde om renovering, nybyggeri og analyse- og udviklingsprojekter.

Vi arbejder for et stort antal kommuner i forbindelse med både store og mindre bygge- og anlægsprojekter.

Vi er rådgivere for private investorer og bygherrer om boligbyggeri, erhvervs- og domicilbyggeri. Vi hjælper produktions- og servicevirksomheder med at optimere deres bygningsdrift og energiforbrug.

Kuben Management og NRGi

Kuben Management og NRGi

En del af en større familie

Kuben Management A/S har ca. 140 medarbejdere og er et datterselskab i NRGi’s rådgivningsdivision. Vi har afdelinger i Aarhus, København, Kolding og Aalborg.

Om NRGi

NRGi blev stiftet i 1915 og er et andelsselskab med 235.000 andelshavere og er i dag en af Danmarks største energikoncerner. NRGi arbejder for et velfungerende samfund og en renere planet. Til glæde for alle os der er her i dag, og alle dem, der skal tage over efter os. NRGi beskæftiger ca. 1.600 medarbejdere og en omsætning på omkring 3,4 mia. kr.

Whistleblower-ordning

Kuben Management A/S er en del af NRGis whistleblower-ordning, som giver interessenter mulighed for at lave anonyme indberetninger, hvis man har begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder.

Vil du vide mere?

Så kontakt os!

Ulf Christensen

København

Adm. direktør

M:4144 5031 E:ulf@kubenman.dk

Kurt L. Bech

Kolding

Markedskonsulent

M:2161 6071 E:klb@kubenman.dk

Henrik Steen Sørensen

Aalborg

Regionsdirektør, Alment byggeri

M:4031 3467 E:hss@kubenman.dk