By- og boligudvikling

Mere bæredygtigt byggeri


Som bygherrerådgivere og projektudviklere har vi et særligt ansvar for at ambitionerne for et bæredygtigt byggeri bliver realiseret. Derfor skal vi skabe rammerne for at alle omkring bordet kan blive klogere på bæredygtighed.

MVI 7480.MP4.18 20 47 13.Still002 (1)

Et skridt tættere på et mere bæredygtigt Danmark

Inden for det byggede miljø vil Kuben Management bidrage til at nå visionen om et bæredygtigt Danmark i 2050.

Vi vil have fokus på at skabe balance mellem by, erhverv, mennesker og miljø, mens vi hjælper med at realisere regeringens mål om, at CO2-udledningen er reduceret med 70% i 2030.

Skal vi som samfund nå dette mål, kræver det, at bygherrer, rådgivere og entreprenører trækker i samme retning og finder konkrete løsninger. For tiden arbejder ikke for os.

Vi rådgiver om bæredygtighed på mange niveauer. Vi er dybt engagerede i strategiske bæredygtighedsovervejelser og afledte handlingsplaner.

Medarbejdere ved solcelleanlæg

Er du involveret i at gøre branchen mere bæredygtig?

Gennem vores mangeårige erfaringer med at afdække de overordnede ambitioner om bæredygtighed for et byggeprojekt er Kuben Management en oplagt samarbejdspartner for dit kommende projekt.

Vi kan omsætte dine ambitioner til klare og konkrete bæredygtighedsmål, og vi er eksperter i at gøre bæredygtighed operationelt i det enkelte bygge- eller renoveringsprojekt.

Vi kan stille viden til rådighed på specialistniveau på områder som:

  • Strategisk bæredygtighedsrådgivning
  • Grønne teknologier
  • Bæredygtighedscertificeringer
  • Bæredygtighed i udbud

Bæredygtighed er mere end klima og miljø

Vi må ikke glemme at vi bygger for at dække et menneskeligt behov. Vi skal reducere co2, energibehovet og spare på ressourcerne, men hvis ikke vi sikrer byggeri af høj kvalitet som understøtter den menneskelige aktivitet i og omkring bygningerne, så risikerer vi at bygningens levetid bliver for kort.

Vi ser ofte, at bæredygtige løsninger kan reducere omkostningerne til drift og vedligeholdelse, at indeklimaet bliver bedre, og at bæredygtighed understøtter bygningernes fremtidige værdi.

I tæt dialog med samarbejdspartnere udvikler vi nye, mere bæredygtige løsninger på aktuelle udfordringer for at sikre kloden til vores efterkommere. Vi gør det nu, i morgen og i fremtiden.

Vil du vide mere om vores tilgang til bæredygtighed eller drøfte et konkret projekt?

Så kontakt os!

Jesper Prip Sindberg

København

Forretningschef, Bygherrerådgivning Offentlig & Bæredygtighed

M:3051 5453 E:jps@kubenman.dk

Camilla Lodberg Jensen

Kolding

Chefrådgiver

M:2535 7426 E:calj@kubenman.dk

Søren Fonseca Pedersen

Aalborg

Forretningschef nord

M:2488 4983 E:sofp@kubenman.dk