By- og boligudvikling

Bæredygtigt byggeri


Når det gælder byggeri, kan man skabe øget bæredygtighed på en lang række områder gennem konkrete, velovervejede og synlige handlinger. Det gælder for eksempel inden for klima, miljø, sociale områder og økonomi.

Grøn Plantevæg

Et skridt tættere på et bæredygtigt Danmark

Inden for det byggede miljø vil Kuben Management bidrage til at nå visionen om et bæredygtigt Danmark i 2050.

Vi vil have fokus på at skabe balance mellem by, erhverv, mennesker og miljø, mens vi hjælper med at realisere regeringens mål om, at CO2-udledningen er reduceret med 70 % i 2030.

Skal vi som samfund nå dette mål, kræver det, at bygherrer, rådgivere og entreprenører trækker i samme retning og finder konkrete løsninger. For tiden arbejder ikke for os.

Vi rådgiver om bæredygtighed på mange niveauer. Vi er dybt engagerede i strategiske bæredygtighedsovervejelser og afledte handlingsplaner.

Solcelleskov, Træ Og Bygning

Er du involveret i bæredygtigt byggeri?

Hvis bæredygtighed er et centralt element i et byggeprojekt, som du er involveret i, er Kuben Management en relevant samarbejdspartner.

Vi kan stille viden til rådighed på specialistniveau på områder som:

  • Strategisk bæredygtighedsrådgivning
  • Vedvarende energi
  • Energioptimering og DGNB-certificering.

Vi er eksperter i at gøre bæredygtighed operationelt i det enkelte bygge- eller renoveringsprojekt. Blandt andet fordi vi har erfaring med at afdække de overordnede ambitioner om bæredygtighed og omsætte dem til klare og konkrete bæredygtighedsmål.

Bæredygtighed er mere end klima og miljø

Der er en stor efterspørgsel efter bæredygtighed i byggeriet, fordi fordelene ikke kun handler om klima og miljø. Vi ser ofte, at bæredygtige løsninger kan reducere omkostningerne til drift og vedligeholdelse, at indeklimaet bliver bedre, og at bæredygtighed understøtter bygningernes fremtidige værdi.

I tæt dialog med samarbejdspartnere udvikler vi nye, mere bæredygtige løsninger på aktuelle udfordringer for at sikre kloden til vores efterkommere. Vi gør det nu, i morgen og i fremtiden.

Vil du vide mere?

Så kontakt os!