Projekt- og arealudvikling

Business case


Økonomien er bogstaveligt talt livsvigtig for et byggeprojekt. Vi kan udarbejde en business case, der giver dig et holistisk billede af forretningspotentialet i et projekt. Vi har i Kuben Management den nødvendige erfaring og ekspertise til at komme hele vejen rundt.

Medarbejdere om tegning

Den tidlige fase er vigtig

Så tidligt som muligt sætter vi os ind i dine succeskriterier som bygherre. Vi udarbejder både enkle og komplekse modeller for at give dig et samlet overblik over de økonomiske forhold i udviklings- eller byggesagen, som påvirker din forretning.

Med udgangspunkt i dine succeskriterier bidrager vi med erfaringstal fra lignende byggerier. Vi inddrager også gerne input fra Exometric, som på kommunalt plan analyserer, hvilke pris- og lejeniveauer markedet efterspørger.

Basecamp7

Vi bruger en model, der passer til din kategori

Vi har arbejdet for både almene, offentlige og private bygherrer. Det har givet en erfaring og indsigt, som vi bruger, når vi vælger business case model.

Den finansielle indsigt er også nyttig senere, hvis du for eksempel ønsker vores hjælp til at indhente tilbud på byggefinansiering.

Business cases fra Kuben Management indeholder som regel 1 års afkast og Return On Investment. Men du kan også få beregninger af behovet for cash flow, NPV-værdi, følsomhedsanalyser mv. Beregninger som kan ligge til grund for budgetter og analyser af risici.

En business case fra Kuben Management bliver justeret løbende

En business case er på ethvert tidspunkt et øjebliksbillede. Derfor genbesøger vi jævnligt business casen, efterhånden som projektet bliver udviklet. Fordi vi får ny viden om forundersøgelser, særlige myndighedskrav, jordbundsforhold osv.

På den måde bruger vi business casen som et parametrisk værktøj i en iterative proces. Det giver dig det fulde økonomiske overblik – både før, under og efter et projekt.

Udover økonomistyring i forbindelse med et entrepriseregnskab, claims management og løbende stadevurderinger udarbejder vi i høj grad business cases for at give Bygherre et holistisk billede af et projekts forretningspotentiale.

Vil du vide mere?

Så kontakt os!

Peter Brunsborg Storm

Aalborg

Bygherrerådgiver, Alment byggeri

T:9877 8956 M:2488 4973 E:pebs@kubenman.dk

Jens Kløve

København

Chefrådgiver, Investor og Erhverv

T:7222 6672 M:5150 5154 E:jkl@kubenman.dk

Jesper Bøje Pedersen

Kolding

Projektchef, Projektudvikling og Bygherrerådgivning

T:2564 4097 E:jebp@kubenman.dk