Vores kompetencer

Arbejdsplads

Bygherrerådgivning

Vi forfølger kun bygherrens interesse. Vores ambition er, at bygherren får succes med sit projekt. Kunderne kvitterer med flotte evalueringer og stor loyalitet.

Læs om bygherrerådgivning
medarbejdere mellem solcelelr

Bæredygtighedsrådgivning

Inden for det byggede miljø bidrager vi til visionen om et mere bæredygtigt Danmark i 2050. Vi skaber balance mellem by, erhverv, mennesker og miljø.

Læs om bæredygtigt byggeri
medarbejdere ved bord

Projekt- og arealudvikling

Vi er projektudviklere og udarbejder bl.a. volumenstudier og visionsoplæg. Vi afdækker risici i projektets business case.

Læs om projekt- og arealudvikling
Mand på stige ved tag

Specialister

Vi tilbyder en række serviceydelser fra data og analyse i Exometric, juridisk rådgivning og ydelser inden for byggeteknisk rådgivning.

Læs om hvordan vi er specialister