Bygherrerådgivning

Kontraktstyring


Er du bygherre, kan Kuben Management styre aftaler med rådgivere, entreprenører og leverandører. Det gælder både aftaler, vi selv laver, og aftaler som din organisation eller dine samarbejdspartnere udarbejder.

Rådgiver fra Kuben Management

Erfaring med byggeriets aftalevilkår (AB-systemet) 

Entreprise- og rådgiveraftaler indeholder mange typer af forpligtelser, både for bygherren og for dem der leverer arbejde eller materialer.

Grænsefladerne er komplekse, og ansvarsfordeling kan være vanskelig. Men vi har stor erfaring og et dybt kendskab til AB-systemet. Så vi kan sikre, at alle parter lever op til deres forpligtelser, og at der bliver taget action, når der er brug for det.

Løsninger med godt samarbejde for øje

Vi vurderer byggesagen løbende for at sikre, at mangler og fejl samt uforsvarlige forhold bliver påtalt rettidigt og bragt i orden af den ansvarlige.

Du aftaler med os, hvordan vi skal involvere os, og hvilket ansvar vi skal påtage os i projektet. Så du får netop den hjælp, du ønsker. Vi kan naturligvis også bistå med juridisk og byggefaglig sparring ved konkrete uenigheder.

Er du allerede i gang med en byggesag, kan vi gennemgå kontrakterne og give anbefalinger til eventuelle tillæg og ændringer, som sikrer optimale samarbejdsforudsætninger for alle involverede parter.

Vi ser altid på en byggesag under ét. Vi søger løsninger med godt samarbejde for øje.

Vil du vide mere?

Så kontakt os!

Bjørn Frost Svensson

Kolding

Advokat, Entreprise- og udbudsret

M:6124 4257 E:bfsv@kubenman.dk

Henning Backe

København

Forretningschef, Investor og Erhverv

M:6124 4263 E:heba@kubenman.dk

Jeppe Vamberg Andersen

Aalborg

Projektchef, Teknisk bygherrerådgivning og byggeledelse

M:6124 4304 E:jand@kubenman.dk