By- og boligudvikling

Strategisk byudvikling

Park i Aarhus

Afdæk potentialerne og giv plads til mangfoldighed

Kuben Management er optaget af at afdække byers potentiale og skabe bymidter, som er tilpasset og målrettet de lokale. Så der er plads til mangfoldighed.

Det er vigtigt, at byer og bymidter fungerer godt, for livet, hverdagen og mulighederne i området betyder meget, når folk skal bygge eller købe en bolig.

Der er en grund til, at man taler om ’beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed’. Vi har fokus på at bygge differentieret, så det bliver et robust kvarter.  

Fra vision til konkrete projekter

Vellykket byudvikling hviler på helhedsorienterede og realiserbare planer. Byens fremtid skal udvikles i fællesskab med både borgere, politikere og investorer for at sikre bred opbakning.

Vi har mange års erfaring med at bygge for både almene, offentlige og private bygherrer. Fælles for alle projekter er vores fokus på at få visionerne til at blive til virkelighed. 

Trivsel og velfærd for alle 

Vi arbejder for at udvikle boliger, som alle kan bo i. Der er sjældent enighed om at bygge boliger til de skæve grupper i landet. Men vi værdsætter at bygge boliger til alle målgrupper.

Plads til forskellighed

Det er vigtigt, at der er plads til forskellige ejerformer og forskellige husstands­sammensætninger. Vi er optaget af, at boligerne skal passe til borgerne, ikke omvendt.

Databaseret tilgang

Ved brug af data fra Exometric kan vi komme med bud på, hvordan du og dine samarbejdspartnere kan udvikle en by, så den kan fastholde de nuværende beboere – og tiltrække nye i fremtiden.  

 Vi foretrækker at blande kortene og vende tingene på hovedet for at undersøge, hvad der giver mest værdi for netop den pågældende by.