By- og boligudvikling

Strategisk byudvikling


Kuben Management er optaget af at afdække byers potentiale og skabe bymidter, som er tilpasset og målrettet de lokale. Så der er plads til mangfoldighed.

Park i Aarhus

Afdæk potentialerne og giv plads til mangfoldighed

Det er vigtigt, at byer og bymidter fungerer godt, for livet, hverdagen og mulighederne i området betyder meget, når folk skal bygge eller købe en bolig.

Der er en grund til, at man taler om ’beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed’. Vi har fokus på at bygge differentieret, så det bliver et robust kvarter.  

Fra vision til konkrete projekter

Vellykket byudvikling hviler på helhedsorienterede og realiserbare planer. Byens fremtid skal udvikles i fællesskab med både borgere, politikere og investorer for at sikre bred opbakning.

Vi har mange års erfaring med at bygge for både almene, offentlige og private bygherrer. Fælles for alle projekter er vores fokus på at få visionerne til at blive til virkelighed. 

Vi arbejder for at udvikle boliger, som alle kan bo i. Der er sjældent enighed om at bygge boliger til de skæve grupper i landet. Men vi værdsætter at bygge boliger til alle målgrupper.

Trivsel og velfærd for alle 

Plads til forskellighed

Det er vigtigt, at der er plads til forskellige ejerformer og forskellige husstands­sammensætninger. Vi er optaget af, at boligerne skal passe til borgerne, ikke omvendt.

Databaseret tilgang

Ved brug af data fra Exometric kan vi komme med bud på, hvordan du og dine samarbejdspartnere kan udvikle en by, så den kan fastholde de nuværende beboere – og tiltrække nye i fremtiden.  

 Vi foretrækker at blande kortene og vende tingene på hovedet for at undersøge, hvad der giver mest værdi for netop den pågældende by.

Vil du vide mere om vores tilgang til strategisk byudvikling?

Så kontakt os! 

Martin Wentzer

København

Markedsudviklingsdirektør

M:4060 5985 E:mawe@kubenman.dk

Nicolai Muhs

Kolding

Markedsdirektør syd

M:2154 0171 E:muhs@kubenman.dk

Henrik Steen Sørensen

Aalborg

Regionsdirektør, Alment byggeri

M:4031 3467 E:hss@kubenman.dk