Strategisk bære­dygtigheds­rådgivning


I vores bygherrerådgivning fokuserer vi på at indtænke bæredygtighed i alle aspekter af byggeriet, så drifts- og vedligeholdelsesomkostninger reduceres, indeklimaet forbedres, byggeriets værdi fastholdes i fremtiden samtidig med at byggeriet efterlader et mindre aftryk på miljøet.

Vi sætter realistiske og ambitiøse mål 

Vi sætter realistiske og ambitiøse mål 

Det skal gå hurtigt med at få byggebranchen sendt i en mere bæredygtig retning og alle komplekse opgaver kræver at der bliver arbejdet på både et strategisk, taktisk og operationelt plan. Ethvert succesfuldt projekt er betinget af grundigt forarbejde og evnen til at sætte rammer som både er realistiske og ambitiøse.

Som bygherrerådgivere og projektudviklere præger vi projekterne fra start og vi er fuldt bevidste om vores ansvar for at skabe et strategisk fundament for at projekterne kan indfri de potentialer som økonomi og eksterne faktorer tillader.

Vi har vores eget bæredygtighedsteam, der har mange års erfaring med at hjælpe byggeriets parter med at navigere i bæredygtighed.

Teamet har indgående kendskab til certificeringsordninger, EU-taksonomien, bæredygtighedsledelse og discipliner som LCA og LCC.

Vi er byggeriets specialister indenfor bæredygtighed

Vi er byggeriets specialister indenfor bæredygtighed

Vi rådgiver forskellige kunder med forskellige projekter. Men uanset, om vi møder dem på byggepladsen eller i mødelokalet, kan de altid regne med vores mange års erfaringer på området.

Vi besidder specialistviden inden for strategisk bygherrerådgivning, energiteknologier, certificeringer og lovkrav fra Christiansborg og EU – og vi deler glædeligt ud af det.

Med andre ord. Vi er byggeriets specialister, når det kommer til at gøre bæredygtighed konkret i det enkelte bygge- eller renoveringsprojekt.

Har du spørgsmål til vores bæredygtighedsrådgivning eller vil du drøfte et konkret projekt?

Så kontakt os! 

Jesper Prip Sindberg

København

Forretningschef, Bygherrerådgivning Offentlig & Bæredygtighed

M:3051 5453 E:jps@kubenman.dk

Tina Andersen Mølby

Kolding

Forretningschef syd

M:2014 5593 E:tiam@kubenman.dk