Bære­dygtig­heds­råd­givning


For os handler bæredygtighed om at være konkret og operationel, samt at gå fra velovervejede idéer til velimplementerede løsninger, der mindsker miljøpåvirkningen mest muligt – uden at gå på kompromis med kvaliteten af vores bygninger eller de menneskelige behov, som skal dække.

Mennesker mellem solceller

Strategisk bæredygtighedsrådgivning

I vores bygherrerådgivning fokuserer vi på at indtænke bæredygtighed i alle aspekter af byggeriet, så byggeriet efterlader et mindre aftryk på miljøet.

Læs om Strategisk bæredygtighedsrådgivning
hånd på et bræt

Bæredygtighedscertificeringer

DGNB-certificering synliggør byggeriets levetids­omkostninger og miljøprofil og sikrer, at sociale parametre som indeklima, komfort og sikkerhed er i højsædet i byggeriet.

Læs om Bæredygtighedscertificeringer

EU's taksonomi

EU’s taksonomi har til hovedformål at skabe gennem­sigtighed, reducere greenwashing samt understøtte en bevægelse af private investeringer hen imod bære­dygtige aktiviteter.

Læs om EU's taksonomi

Vores tilgang til bæredygtighedsrådgivning

Vi vil bidrage til Danmarks langsigtede mål om at være et klimaneutralt samfund i 2050 ved at have fokus på at skabe balance mellem by, erhverv, mennesker og miljø. Det kræver, at bygherre, rådgivere og entreprenører trækker i samme retning om konkrete løsninger.

I vores bygherrerådgivning fokuserer vi på at indtænke det i alle aspekter af byggeriet, så drifts- og vedligeholdelsesomkostninger reduceres, indeklimaet forbedres, byggeriets værdi fastholdes i fremtiden samtidig med at byggeriet efterlader et mindre aftryk på miljøet.

Vi skaber i tæt dialog med vores samarbejdspartnere brugbare løsninger på aktuelle udfordringer for at sikre kloden til vores efterkommere. Vi gør det nu, i morgen og i fremtiden.

Det er vores tilgang til bæredygtighed. 

Hvorfor bygge bæredygtigt?

Bæredygtighed og kvalitet i byggeriet hænger uløseligt sammen, og at arbejde for et mere bæredygtigt byggeri hæver niveauet af vores kunders byggeprojekter.

Et bæredygtigt byggeri har betydning for de miljø- og indeklimaforhold, som brugerne af bygningerne oplever, og sikrer langtidsholdbare investeringer for bygningernes ejere, som herigennem også kan få opfyldt deres ambitioner om en grøn omstilling.

Gennem de seneste mange år har branchen opført energibesparende byggerier, men for bygherrerne er tiden til at gå skridtet videre. 

Vi skræddersyr processen til jer

Vi har stor viden om bæredygtighed og kan både rådgive bredt om alle emner og forhold inden for bæredygtigt byggeri og/eller hjælpe jer med lige præcis det specifikke bæredygtighedsaspekt, som I ønsker bliver en del af jeres byggestrategi. Derfor starter vi altid helst med at udvikle en bæredygtighedsstrategi i samarbejde med bygherre, inden vi går i gang med et nyt projekt.