Få tryghed om udbud og aftaler

Juridisk rådgivning målrettet bygherrens behov

DSC 1265

Specialiserede advokater og jurister

Kuben Management tager ansvaret som juridiske rådgivere alvorligt. Derfor arbejder vores advokater og jurister kun med byggeri, og de er specialister i udbudsret og entrepriseret. Deres fokus er på at varetage bygherrers interesser.

Det betyder, at du som kunde har direkte adgang til højtkvalificeret rådgivning om alle juridiske aspekter af byggeri. Lige fra udbudsformer, kontraktformer og kontrahering til forebyggelse af tvister, håndtering af voldgiftssager og mere.

Hurtig og effektiv rådgivning på en økonomisk fordelagtig måde.

Egne jurister i huset

Alle vores aftaler og kontrakter er gennemarbejdet af egne jurister. Det gælder rådgivnings- og entrepriseaftaler, købsaftaler, skøder, servitutter, tinglysninger eller andre juridiske dokumenter.

Vil du vide mere?

Så kontakt os!

Martin Steen Nielsen

København

Advokat, Entreprise- og udbudsret

M:2779 5183 E:msn@kubenman.dk

Bjørn Frost Svensson

Kolding

Advokat, Entreprise- og udbudsret

M:6124 4257 E:bfsv@kubenman.dk

Ann Munk-Bidstrup

Aalborg

Jurist, Entreprise- og udbudsret

M:4055 1023 E:anbi@kubenman.dk