Sådan samarbejder vi

Økonomiske analyser og business case


Hvert år giver Kuben Management investorers mavefornemmelse et realitetstjek. Når vi gennemfører en repræsentativ undersøgelse og spørger 12.000 danskerne om deres boligpræferencer.

Udsigt over Aarhus

Danskernes boligpræferencer nu – og i fremtiden

Siden 2015 er det blevet til flere end 70.000 interviews. Så vores økonomiske analyser er baseret på intentionsdata, som efter vores mening giver et godt billede af, hvilket potentiale et område har for at tiltrække attraktive målgrupper. Et mere troværdigt billede end historisk indsamlede data.

Få et sjældent indblik

Fremtiden er sjældent en direkte fremskrivning af, hvad der er sket i fortiden. Med analyser baseret på intentionsdata kan du som investor, bygherre eller projektudvikler få indblik i, hvad folk ønsker og forventer i forhold til ejendoms- og boligmarkedet.

Brug vores analyser gennem hele dit projekt

Du kan få udarbejdet analyser på baggrund af mere eller mindre konkrete projekter. For eksempel kan en tidlig undersøgelse på kommunalt niveau estimere efterspørgslen blandt dem, der vil overveje at bosætte sig i en kommune ved næste flytning.

En senere undersøgelse på baggrund af et konkret projektmateriale kan konkretisere potentialet for et specifikt boligområde. Det kan give dig en begrundet forventning om antallet af potentielle kommende beboere samt de mulige salgspriser for projektet og det forventede huslejeniveau.

Du kan drøfte resultaterne med os og finde frem til de justeringer, der bringer dit projekt tættere på at blive realiseret. De forskellige input fra analyser, forundersøgelser etc. kan blive indarbejdet løbende, så vi kan justere din business case.

På den måde får du som bygherre det bedst mulige estimat og overblik over projektets forretningspotentiale.

Vil du vide mere?

Så kontakt os!

Michael Nyboe

København

Projektudviklingsdirektør

T:7222 6565 M:2033 6480 E:min@kubenman.dk

Peter Brunsborg Storm

Aalborg

Bygherrerådgiver, Alment byggeri

T:9877 8956 M:2488 4973 E:pebs@kubenman.dk

Jesper Bøje Pedersen

Kolding

Projektchef, Projektudvikling og Bygherrerådgivning

T:2564 4097 E:jebp@kubenman.dk