Reference

Brahes Bakke


I det naturskønne område ved Brahes Bakke, et nyt boligområde i Horsens, har vi fra starten været med som projektudvikler og bygherrerådgiver i opførelsen af 72 nye bæredygtige lejeboliger.

Regnvandsafledning i Brahes Bakke

72 blandede boliger med fokus på bæredygtighed

I det naturskønne område ved Brahes Bakke i Horsens har PBU - Pædagogernes Pension opført 72 lejeboliger i den nye blandede bydel. Vi har været med fra projektets start som projektudvikler og bygherrerådgiver.

Nyt boligområde i Horsens

Brahes Bakke er et nyt boligområde i Horsens Kommune. Der er opført i alt 142 leje-, andels- og ejerboliger til enlige, familier og +55-segmentet. Udviklingen af området er sket i overensstemmelse med Horsens Kommunes bosætningsstrategi om at skabe blandede boligområder, hvor beboerne kan blive boende i forskellige faser i livet.

Et bredt samarbejde

Kuben Management har udviklet det unikke projekt, der er blevet til i et samarbejde mellem tre bygherrer: Det almene boligselskab, Domea Horsens, som har bygget 40 almene boliger, det private typehusfirma, Danhaus, som har bygget 30 boliger og endelig PBU, som har bygget de 72 boliger.

Brahes Bakke Byggeri
”Vi er afhængige af, at vi har samarbejds­partnere, der kan være med til at effektivisere og eksekvere på de byggerier, vi har allerede og dem, vi ønsker i fremtiden. Med Kuben Management kan vi kan få det samarbejde, vi har brug for, hos én partner.”
Daniel Hedemann Nielsen Ejendomsdirektør, Pædagogernes Pension (PBU)

Bæredygtige løsninger med analytisk afsæt

Ud over ønsket om at skabe en blandet bydel, har projektets parter haft stort fokus på at skabe et miljørigtigt og mere bæredygtigt byggeri med grønne udearealer med stor biodiversitet, hvor LAR-anlæg leder alt regnvand til bassiner for lokal nedsivning.

Certificeret bæredygtighed

PBU’s høje ambitioner om at skabe bæredygtige boliger bl.a. med fokus på indretning, design og et godt indeklima har belønnet byggeriet med en certificering af DGNB Sølv. Projektet har fra tidlig opstart gennemgået livscyklusvurderinger, levetidsomkostninger, energioptimeringer samt miljøpåvirkninger af de indbyggede materialer og bygningsdele for at opnå certificeringen.

Analyser kortlagde efterspørgslen

Som en del af forarbejdet for projektet har analysevirksomheden Exometric, der er en del af Kuben Management, foretaget en bosætningsanalyse. De afdækkede og analyserede boligefterspørgslen i området. Resultatet af analysen viste, at en bred gruppe af beboere fandt området attraktivt at bo i. Bosætningsanalysen skabte derfor et stort grundlag for, at de tre bygherrer valgte at indgå i projektet med hver deres boligtype.

En langvarig samarbejdspartner

Vores samarbejde med PBU går flere år tilbage, og i fællesskab har vi udviklet flere boligprojekter over hele landet bl.a. Rådhus Have i Albertslund og på Nyborg Midtermole.

Vores stærke kendskab til hinanden bidrager til gode processer og succesfulde projekter.