Reference

Blandede boliger ved Brahes Bakke


I det naturskønne område ved Brahes Bakke har Pædagogernes Pension (PBU) opført 72 nye lejeboliger. Vi har bistået PBU fra projektets start, som projektudvikler og efterfølgende som bygherrerådgiver.

Regnvandsafledning i Brahes Bakke

72 nye blandede boliger i Horsens

I det naturskønne område ved Brahes Bakke i Horsens har Pædagogernes Pension (PBU) opført 72 lejeboliger i den nye bydel. Vi har som projektudvikler og bygherrerådgiver været med fra projektets start.

Nyt boligområde i Horsens

Brahes Bakke er et nyt boligområde i Horsens Kommune, hvor der er opført i alt 142 leje-, andels- og ejerboliger til enlige, familier og +55-segmentet. Udviklingen af området er sket i overensstemmelse med Horsens Kommunes bosætningsstrategi om at skabe blandede boligområder, hvor beboerne kan blive boende i forskellige faser i livet.

Et bredt samarbejde

Kuben Management har udviklet det unikke projekt, der er blevet til i et samarbejde mellem tre bygherrer: Det almene boligselskab, Domea Horsens, der har bygget 40 almene boliger, det private typehusfirma, Danhaus, der har bygget 30 boliger og endelig PBU, der har bygget de 72 boliger.

”Vi er afhængige af, at vi har samarbejds­partnere, der kan være med til at effektivisere og eksekvere på de byggerier, vi har allerede og dem, vi ønsker i fremtiden. Med Kuben Management kan vi kan få det samarbejde, vi har brug for, hos én partner.”
Daniel Hedemann Nielsen Ejendomsdirektør, Pædagogernes Pension (PBU)
Brahes Bakke Byggeri

Fokus på bæredygtige løsninger 

Ud over ønsket om at skabe en blandet bydel, har projektets parter haft stort fokus på at skabe et miljørigtigt og mere bæredygtigt byggeri med grønne udearealer med stor biodiversitet, hvor LAR-anlæg leder alt regnvand til bassiner for lokal nedsivning.

Certificeret bæredygtighed

PBU’s høje ambitioner om at skabe bæredygtige boliger bl.a. med fokus på indretning, design og et godt indeklima har belønnet byggeriet med en certificering af DGNB Sølv. Projektet har fra tidlig opstart gennemgået livscyklusvurderinger, levetidsomkostninger, energioptimeringer samt miljøpåvirkninger af de indbyggede materialer og bygningsdele for at opnå certificeringen.

Analyser kortlagde efterspørgslen

Som en del af forarbejdet for projektet har analysevirksomheden Exometric, der er en del af Kuben Management, foretaget en bosætningsanalyse. De afdækkede og analyserede boligefterspørgslen i området.

Resultatet af analysen viste, at en bred gruppe af beboere fandt området attraktivt at bo i. Bosætningsanalysen skabte derfor et stort grundlag for, at de tre bygherrer valgte at indgå i projektet med hver deres boligtype.

En langvarig samarbejdspartner

Vores samarbejde med PBU går flere år tilbage, og i fællesskab har vi udviklet flere boligprojekter over hele landet bl.a. Rådhus Have i Albertslund og på Nyborg Midtermole.

Vores stærke kendskab til hinanden bidrager til gode processer og succesfulde projekter.