Vi udvikler byggeriet

Mød vores rådgivere

I Kuben Management skaber vi udvikling i dit byggeri – fra de første løse idéer bliver vendt, til dit projekt er reali­seret, og dit byggeri taget i brug. Vi gør det med faglighed og med entusiasme. 

Vi følger ikke en skabelon, men finder den løsning, som vi tror på er bedst for dit projekt, der hvor det står. Og fordi vores eneste interesse er din succes, så tør vi også udfordre dig.

Hvis du har behov for særlige kompetencer, har vi et stærkt og erfarent team, der dækker hele Danmark. Blandt vores rådgivere finder du både ingeniører og arkitekter, jurister og økonomer, bygningskonstruktører, maskinmestre, elektrikere, etnologer og sociologer.

Se mulighederne og tænk visionerne!

Kuben Management står for engagement. Vi er engagerede i byggeriets udvikling og har et stærkt socialt engagement i kraft af vores stærke involvering i den almene sektor. Og vi er engagerede i bæredygtighed – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Regionsdirektør Henrik Steen Sørensen er det personlige eksempel på dette engagement på alle fronter. Han brænder for boligbyggeriet og arbejder for social bæredygtighed i vores byer. Han ønsker at involvere alle interesserede i at udvikle morgenda­gens by- og boligprojekter ved at tegne visionerne, se mulighederne og mobilisere ­samarbejdet.

Henrik er én af Kuben Managements kreative kræfter. Dem har vi heldigvis mange af. Arkitekter og andre kreative sjæle, som kan visualisere potentialet og skabe mulighederne for projekts udvikling, finansiering og gennemførelse.

Henrik Steen Sørensen

Regionsdirektør, Alment byggeri

Den dybe erfaring fra den almene sektor

Henrik Drejer Hansen er en yderst erfaren herre – han har 27 år bag sig som bygherrerådgiver for både offentlige og private bygherrer. Særligt omfattende er hans erfaring, når det gælder projekter indenfor den almene sektor: Her har Henrik Drejer Hansen været ansvarlig for alle dele af processen i en lang række byggeprojekter – fra idé- og projektudvikling over udvikling af helhedsplaner til udbud, økonomistyring og byggesagsadministration. Han har derfor også solidt kendskab til Landsbyggefonden, dens skematik og rapporteringssystemer.

Henrik arbejder både meget helhedsorienteret og struktureret – og altid med udgangspunkt i sine kunders behov. Han har derfor igennem mange år opbygget tætte og tillidsfulde relationer til sine kunder, et træk han deler med mange af Kuben Managements rådgivere.

 

Henrik Drejer Hansen

Projektdirektør, Alment byggeri

Den gode renovering

Kuben Management arbejder for godt byggeri og gode boliger. Det betyder også, at vi arbejder med renovering og vedligehold. Det er ikke nok for os at hjælpe nybyggeriet på vej – vi vil også hjælpe med at fastholde standarden i det eksisterende byggeri.

Kim Birk Rasmussen er én af vores fremtrædende rådgiverprofiler på dette område. Med sine faglige kompetencer og sit tillidsvækkende væsen har han igennem en årrække opbygget nære og tillidsfulde relationer til sine kunder, primært blandt almene boligorganisationer og andels- og ejerboligforeninger.

For Kim Birk Rasmussen handler det altid først og fremmest om tilfredse kunder – og det betyder at hjælpe kunden, der hvor kunden står, næsten uanset projektets størrelse og ind­hold. Kim fungerer som projekteringsleder, projektleder eller bygherrerådgiver – alt efter behovet og projektets størrelse.

Som person står Kim for integritet og ærlighed. Det er ikke mindst derfor, hans kunder kommer igen. 

Kim Birk Rasmussen

Projektchef