DRIVKRAFT

VI UDVIKLER BYGGERIET

Kuben Managements rådgivere engagerer sig i byggeriet. Det gælder idéudvikling og projektoplæg. Det gælder udviklingen og gennemførelsen af det konkrete byggeprojekt. Det gælder analyser og udviklingsprojekter, som kan skabe nye muligheder, i byudvikling, for boligbyggeri, med hensyn til energieffektivitet og drift. Derfor er vores mission kort og godt at udvikle byggeriet. Og derfor er vi optagede af byggeriets udfordringer og muligheder: Bæredygtighed, smarte byer, strukturforandringen i samfundet, social diversitet i byområder.

BYUDVIKLING

FREMTIDENS BYER – SMARTE BYER

Det danske bylandskab er under hastig forandring. De største byers tiltrækningskraft er stigende. Mindre byer trues af afvandring. Selv tidligere kommunecentre risikerer at ende som udkantsbebyggelser. I samme hast ændres erhvervsstrukturen og teknologien. Nye jobs er vidensintensive servicejobs. Digitale, netforbundne løsninger og bioteknologi er vækstområderne. Og oven over disse tendenser tårner behovet for bæredygtige, klimavenlige løsninger.

Som analytikere, projektudviklere og bygherrerådgivere er ønsker vi at give vores bidrag til, at denne i historisk lys dramatiske udvikling udspiller sig så godt og frugtbart som muligt. Det gælder om at påvirke udviklingen, ikke bare afvente den.

Vi er optaget af, at bidrage til smarte byrumsløsninger, hvor intelligente netværk og ny teknologi kan skabe både ressourceeffektive løsninger og nyt liv imellem murene. Vi er optaget af at skabe fortættede byer med social mangfoldighed, attraktivitet og tiltrækningskraft. Vi ønsker at skabe metoder og tilgange, som kan udnytte den eksisterende bygningsmasse til nye formål, i mindre såvel som større byer.

ALMENE BOLIGOMRÅDER MED PULS OG LIV

De store ændringer, som i øjeblikket udspiller sig i det danske samfund, har stor betydning også for den almene boligsektor. Nye familiemønstre betyder nye boligbehov. Bevægelsen mod de større byer betyder behov for nybyggeri i nogle områder og saneringsbehov eller renoveringer til nye formål i andre områder. En højere levealder og raskere ældre skaber behov for nye former for ældreboliger. Samfundets fortsatte satsning på uddannelse og ændrede ønsker og forventninger blandt de unge skaber behov for nye former for ungdomsboliger.

I Kuben Management er vi optagede af, at den almene sektor udnytter mulighederne og imødegår udfordringerne. Vi vil bidrage til en udvikling, hvor der er liv imellem murene - hvor konkurrencedygtige boliger og boformer på attraktive placeringer sikrer den almene sektor en god og bæredygtig fremtid. Vi arbejder derfor med udviklingsprojekter om nye boligformer, med projektudvikling af almene boliger på nye placeringer, med eksperimenterende bæredygtige byggerier, med kombinationsbyggerier som sikrer mangfoldighed og social diversitet i byområder.