OM KUBEN MANAGEMENT A/S

VISION

Kuben Management har en vision om at blive den foretrukne rådgiver for udviklingen af det byggede miljø i Danmark.

Vi tror på, at vi har forudsætningerne for det. Vi er dedikerede til vores kunder. Vi tager ansvar. Og vi følger projekterne til dørs.

MISSION

Vi udvikler byggeriet: Vi arbejder for et bygget miljø, hvor mennesker trives. Derhjemme, på arbejdet og hvor der ellers er behov for rum. Det gør vi gennem procesledelse, prioritering af tværfaglighed, og erfaring med at skabe gode og velfungerende byggerier i hele Danmark.

Vi vil det gode: Vi vil indenfor det byggede miljø bidrage til at virkeliggøre visionen om et bæredygtigt Danmark i 2050 med balance for by, erhverv, mennesker og miljø.

DEN BÆRENDE VÆRDI

Ansvarlighed er en bærende værdi i Kuben Management

Vi tager ansvar over for vores kunder: Vi gør det nødvendige for at vores kunde kan få det bedst mulige resultat. Vi sætter kunden i stand til at træffe den næste beslutning. Vi udfordrer visionen og løfter ambitionen. Vi leverer ærlig rådgivning uden omsvøb - også hvis det udfordrer kunden.

Vi tager ansvar for vores kolleger: Vi hjælper hinanden og anerkender hinandens kompetencer. Vi er opmærksomme på hinandens velbefindende. Vi fejrer vores successer.

Vi agerer ansvarligt i samfundet: Vi udviser god forretningsmoral. Vi bidrager til en bæredygtig samfundsudvikling.

LEDELSESGRUNDLAG

Kuben Managements ledelse arbejder på et fælles grundlag.

Ledelsesgrundlaget afspejler de værdier og holdninger, der skal være retningsgivende for ledelse, og som gør forventningerne til ledelse i virksomheden tydelige.

Det er et fundament, der skal fremme, at alle ledere i Kuben Management arbejder i samme retning. Det tager afsæt i virksomhedens overordnede visioner, strategier og værdier.

Kernen i ledelsesgrundlaget:

  • Vi er tydelige
  • Vi er et hold
  • Vi er ambitiøse.
  LÆS MERE HÉR

VI RÅDGIVER BÅDE ERHVERVSKUNDER OG ALMENE OG OFFENTLIGE BYGHERRER

VORES KUNDER

Vores kunder er boligorganisationer, kommuner, regioner, erhverv og industri. Vi har et nært forhold til den almene sektor, opbygget igennem mange årtiers tæt samarbejde om renovering, nybyggeri og analyse- og udviklingsprojekter.

Vi arbejder for et stort antal kommuner i forbindelse med både store og mindre bygge- og anlægsprojekter og som rådgivere i forbindelse med optimering af energiforbrug og drift.

Vi er rådgivere for private investorer og bygherrer om boligbyggeri, erhvervs- og domicilbyggeri. Vi hjælper produktions- og servicevirksomheder med at optimere deres bygningsdrift og energiforbrug.

EN DEL AF EN STØRRE FAMILIE

KUBEN MANAGEMENT OG NRGi

Kuben Management A/S har ca. 140 medarbejdere og er et datterselskab i NRGi’s rådgivningsdivision. Vi har afdelinger i Aarhus, København, Kolding og Aalborg.

NRGi er et forbrugerejet selskab med fokus på at fremme smart byudvikling gennem ydelser indenfor infrastruktur, rådgivning, installation og produktsalg.