TRYGHED OM UDBUD OG AFTALER

JURIDISK RÅDGIVNING – MÅLRETTET BYGHERRENS BEHOV

I Kuben Management tager vores ansvar som juridiske rådgivere alvorligt. Vores advokater og jurister beskæftiger sig kun med byggeri og er specialiserede i udbudsret og entrepriseret. Deres eneste fokus er at varetage bygherrens interesser.

Det sikrer vores kunder direkte adgang til højt kvalificeret rådgivning om alle juridiske aspekter af byggeri - lige fra udbudsformer og rådgivning om kontraktformer og kontrahering til forebyggelse af tvister, håndtering af voldgiftssager og mere. Hurtigt, effektivt og på en økonomisk fordelagtig måde.

Alle vores aftaler og kontrakter er gennemarbejdede af Kuben Managements egne jurister. Det gælder uanset om der er tale om en rådgivnings- eller entrepriseaftale, en købsaftale, et skøde, en servitut, en tinglysning eller et andet juridisk dokument.