Publikationer

Solceller og byudvikling - Frederiksberg Hospital
Solceller og byudvikling.jpg

”Når det nye byområde ved Frederiksberg Hospital skal udvikles, er der gode muligheder for at skabe en CO2-neutral bydel, som selv kan producere energi via solceller. Og hvis man tager udgangspunkt i de mange eksisterende skifertage i området, kan en stor andel af tagene i fremtiden udgøres af sorte, matte solcellepaneler, der falder i med den naturlige skifer. På den måde kan man samtidig beholde bydelens harmoniske udtryk med respekt for det arkitektoniske særpræg med de bevaringsværdige huse, grønne områder og karakterfulde træer,” lyder det fra Jakob Klint, der er er chefrådgiver i Kuben Management.

Læs mere i rapporten  Solceller og byudvikling – Frederiksberg Hospital om fordelene ved solceller på Frederiksberg Hospitals nye område, som Jakob Klint har skrevet.

DEBATINDLÆG: UDVIKLINGSCHEF: URET TIKKER I KOMMUNERNE, HVIS MASSIV ÆLDREBOLIGKRISE SKAL AFVÆRGES - Debatindlæg i Altinget: Ældre, Altinget: By og Bolig og Altinget: Kommunal - april 2021

De kommende år stiger antallet af ældre – og i den forbindelse stiger behovet for passende boligtyper også. Det gør sig i øvrigt gældende i hele landet, viser Kommunerapporten 2020, som vi har udarbejdet sammen med Exometric. Men der er kommunale forskelle i boligbehovet. Kommunerne bør derfor kortlægge den nuværende boligmasse og analysere boligbehovet på sigt, så boligudbuddet i fremtiden kan dække de ældres efterspørgsel.

Læs vores udviklingschef Anders Thannings debatindlæg, som er bragt i Altinget: Ældre og i Altinget: By og Bolig den 12. april 2021, og i Altinget: Kommunal den 13. april 2021.

DEMOGRAFISKE ÆNDRINGER TVINGER KOMMUNERNE TIL AT TÆNKE NYT - Artikel i Teknik & Miljø - februar 2021
Demografiske ændringer tvinger kommunerne til at tænke nyt (1)

Urbanisering og store demografiske ændringer medfører i de kommende år nye mønstre i borgernes boligefterspørgsel. Det stiller krav til kommunernes planlægning, når de skal imødekomme borgernes ændrede ønsker og behov. I artiklen 'Demografiske ændringer tvinger kommunerne til at tænke nyt' redegør Kuben Managements administrerende direktør, Ulf Christensen, i Fagbladet Teknik og Miljø, februar 2021, for, hvilke væsentlige udfordringer, såsom dobbelturbanisering og ældreboom, kommunerne står overfor, og han kommer med bud på, hvordan de kan løses.

Argumenterne bygger på data fra ’Kommunerapport 2020 - Kampen om borgerne – Befolkningsudvikling og ændrede boligbehov’, der kortlægger de vigtigste tendenser i borgernes fremtidige bosætningsønsker – data, som kommunerne med fordel kan benytte som vejviser i deres arbejde med at udvikle og tilpasse boligtilbuddet til borgerne. Kommunerapport 2020 er udgivet af Kuben Management og Exometric.

Læs artiklen her: ”Demografiske ændringer tvinger kommunerne til at tænke nyt

Få tilsendt Kommunerapport 2020 ved at udfylde formularen her.

 

 

KUBEN MANAGEMENT VIL KÆMPE FOR KUNST I KOMMUNER - Artikel/Interview i Teknik & Miljøs årsnummer - december 2020
Kuben Management vil kæmpe for kunst i kommuner

I artiklen 'Kuben Management vil kæmpe for kunst i kommuner', som er bragt i årsnummeret af Teknik & Miljø i december 2020, ønsker vi at sætte fokus på netop kunst i kommunale byggerier. Artiklen tager afsæt i publikationen 'Kunst i byggeriet - en vejledning', som vi i Kuben Management har udarbejdet sammen med kunstrådgivningsvirksomheden IN SITU. Én af publikationens hovedpointer er, at merprisen for kunst ofte er beskeden, hvis et kunstelement indtænkes tidligt i processen.

Udviklingschef i Kuben Management, Anders Thanning, pointerer i artiklen, som er et interview, at bygherrerådgiveren kan og bør være det led, der hjælper kommunerne i gang med at tænke kunst ind deres byggeprojekter.

Læs mere i artiklen Kuben Management vil kæmpe for kunst i byggerier

Hent publikationen Kunst i byggeriet - en vejledning

KOMMUNALT AREALUDVIKLINGSSELSKAB - EN SIKKER VEJ TIL SUCCES MED BYUDVIKLINGSPROJEKTER - Artikel i Teknik & Miljø - oktober 2020
Kommunalt arealudviklingsselskab - en sikker vej til succes med byudviklingsprojekter (1)

Når kommunerne indgår samarbejde med private investorer i form af et arealudviklingsselskab, er chancerne for at opnå succes med store byudviklingsselskab større end ved andre metoder. Det viser erfaringerne fra tre cases: To i Høje-Taastrup Kommune og ét i Ballerup Kommune, som Kuben Management har været proces- og bygherrerådgiver på.

Læs mere i artiklen 'Kommunalt arealudviklingsselskab - en sikker vej til succes med byudviklingsprojekter', som chefrådgiver Salli Bergman og udviklingschef Anders Thanning fra Kuben Management har skrevet til oktobernummeret 2020 af Teknik & Miljø:

Kommunalt arealudviklingsselskab - en sikker vej til succes med byudviklingsprojekter

KUNST I BYGGERIET - EN VEJLEDNING - oktober 2020
Kunst i byggeriet

Kunst i bygninger og i det byggede miljø er et væsentligt element i bæredygtighedsbegrebet. I Kuben Management ønsker vi at gøre en indsats for kunsten som et bidrag til at gøre det byggede miljø mere bæredygtigt. I det statslige byggeri er det obligatorisk med kunst, men kunstens positive påvirkning af bæredygtighed ikke er afhængig af, i hvilken sektor, byggeriet indgår. I alle typer af bygninger kan kunst skabe værdi og berige bygningernes brugere i de rammer, de befinder sig i til daglig.

Publikationen ’Kunst i byggeriet - en vejledning’, som vi har udarbejdet i samarbejde med kunstrådgivningsvirksomheden IN SITU, etablerer en fælles referenceramme og proces omkring kunst i bygninger og et fælles sprog. Vejledningen henvender sig både til vores og IN SITUs kunder/bygherrer og til vores bygherrerådgivere som grundlag for samarbejdet omkring kunst i bygninger. Den kan samtidig inspirere og anvendes af andre relevante samarbejdspartnere såsom kunstnere, kunstfaglige rådgivere, arkitekter, ingeniører og entreprenører. 

Publikationen understøtter Kuben Managements Strategi 2025, hvor bæredygtighed er et fokusområde blandt andet via brugen af DGNB-certificeringer som proces- og evalueringsværktøj. Kunst er en parameter for certificering i en række bygningskategorier.

Hent publikationen her: Kunst i byggeriet – en vejledning

I ENHVER BY BØR DER BO EN STRATEGI - Tillæg Jysk Fynske Medier - marts 2020
Strategisk byudvikling Aabybro

I et interview til Jysk Fynske Medier fortæller regionsdirektør i Kuben Management, Henrik Steen Sørensen, om vigtigheden af, at landets kommuner arbejder med strategisk byudvikling og byledelse. En målrettet indsats overfor især bymidter er nødvendig for, at kommunerne kan lykkes med at revitalisere deres midtbyer og genskabe provinsbyernes identitet.

En kvalificeret byudviklingsstrategi baseret på analyser, partnerskaber og politiske beslutninger, er et af de redskaber, som kan hjælpe kommunerne på vej, siger Henrik Steen Sørensen, og han opfordrer kommunerne til at finde de rette sparringspartnere, der har kompetencerne til at skabe en bæredygtig byudviklingsstrategi.

Læs interviewet her: I enhver by bør der bo en strategi.

Eller find artiklen på side 11 i avisen Byer i udvikling.

SOLCELLEDREVET VARMEPUMPE OG SMART ENERGILAGRING PÅ ENERGIRENOVERET SVØMMEHAL - rapport - februar 2020
Energirenovering East Kilbride Badet

I ny rapport beskrives processen for implementering af Smart Building-principper i forbindelse med planlagt energirenovering af East Kilbride Badet i Ballerup Kommune. Rapporten SOLCELLEDREVET VARMEPUMPE OG SMART ENERGILAGRING PÅ ENERGIRENOVERET SVØMMEHAL giver en detaljeret beskrivelse af processen fra den oprindelige systemidé for installation af solceller og varmepumpe i forbindelse med energirenovering af East Kilbride Badet i Ballerup – herunder dispensationsansøgning vedrørende selskabsudskillelse for solcelleanlægget og ansøgning om nettoafregning af solcellestrøm – til den endelige udformning og de første målinger på anlægget.

De beregnede resultater lyder på reduceret CO2-udledning – ca. 80 ton om året, mere end 180.000 kr. i energibesparelser og en energiramme svarende til en ny svømmehal bygget efter BR18.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Ballerup Ballerup Kommune, Kuben Management, Build AAU og Schneider Electric DK og er støttet af EUDP-midler bevilget af Energistyrelsen

Hent rapporten hér:

SOLCELLEDREVET VARMEPUMPE OG SMART ENERGILAGRING PÅ ENERGIRENOVERET SVØMMEHAL

FRA KLOGE KVADRATMETER TIL INTELLIGENT BYUDVIKLING - Artikel i Teknik & Miljø - november 2019
Fra kloge kvadratmeter til intelligent byudvikling.jpg

Kloge, kommunale kvadratmeter er andet og mere end effektiv ejendomsdrift. Men hvordan kan udvikling af de kommunale ejendomme på det operationelle plan sættes ind i en større sammenhæng som en del af den strategiske byudvikling i en kommune?

Kuben Management giver sit bud på, hvordan kommunerne kan styrke deres rolle i forhold til at skabe rammer om menneskers liv.

Læs hele publikationen her

KØBENHAVNS TAGE - FREMTIDENS ENERGI - Publikation - oktober 2019
Københavns tage -billede.jpg

Denne publikation fortæller om baggrunden for og tilblivelsen af et solcelleanlæg på en ejendom i Københavns Nordvest-kvarter og arbejdet med at få etableret et solcelleanlæg, der er velegnet til bygninger med tegltage. Se hele publikationen her

HVOR VIL DANSKERNE BO? - Artikel i Teknik & Miljø - oktober 2019
hvor vil danskerne bo 1.jpg

Klima og bæredygtighed er røget til tops på danskernes politiske bevidsthed. Men hvordan spiller klima- og miljøindsatsen i den kommune, som vi danskere overvejer at flytte til, ind på vores bosætningsvalg?

Læs hele publikationen om hvor dansker vil bo her

AKTIVITETS- OG MØDESTEDER FOR VETERANER OG PÅRØRENDE I OMRÅDEFORNYELSERNES KULTURHUSE - Publikation - august 2019
Flagdag201395_publikation.jpg

Det tidligere Udlændinge-, Integrations- og Boligministerium inviterede i 2016 kommuner med igangværende områdefornyelser til at undersøge, udvikle og afprøve, hvordan aktivitets- og mødesteder for veteraner og deres pårørende kan integreres i eksisterende eller nyetablerede kulturhuse i kommunernes områdefornyelse. Læs hele publikationen her

INVITÉR BOFÆLLESSKABERNE INDENFOR - Publikation - september 2019
Bofællesskaber billede.jpg

I de senere år er der sket en udvikling, hvor bofællesskaberne har fået en bredere befolkningsmæssig appel. 

Kuben Managements Erhvervs PhD har sammen med Dansk byplanlaboratorium udarbejdet pubklikationen: Invitér bofællesskaberne indenfor, som du kan læse her. 

DEBATINDLÆG: MANGEL PÅ PLEJEBOLIGER KAN SKABE STOR GEOGRAFISK ULIGHED - Debatindlæg i Altinget: Kommunal og Altinget: By og Bolig - august 2019

I 2030 vil der mangle tusindvis af plejeboliger i hele landet. Derfor må kommunerne bygge for at sikre deres borgere en god alderdom. Nogle kommuner arbejder målrettet med at sikre de ældre gode og værdige forhold, mens det ikke er lige så højt prioriteret i andre.

Læs vores udviklingschef Anders Thannings debatindlæg, som er bragt i Altinget: Kommunal den 12. august 2019, og i Altinget: By og Bolig den 15. august 2019.  

DEBATINDLÆG: EKSTERNE RÅDGIVERE SKABER MERVÆRDI FOR KOMMUNERNE - Debatindlæg i Altinget: Kommunal - april 2019

Der er store gevinster at hente for kommunerne ved at lægge flere opgaver ud til private virksomheder. Der er imidlertid en række kriterier og en enkelt huskeregel, som kommunerne med fordel kan tage til sig, skriver Anders Thanning.

I debatartiklen Eksterne rådgivere er en gevinst for kommunerne i Altinget: Kommunal den 23. april 2019 kan du læse vores udviklingschef Anders Thannings bud på, hvorfor det giver gevinst for kommunerne at købe sig til rådgiverydelser.

FREMTIDENS SKOLE KOMMER IKKE AF SIG SELV - Artikel i Danske Kommuner - marts 2019
Danske Kommuner_Fremtidens skole kommer ikke af sig selv_marts 2019.jpg

Nye skoler er på vej i en takt, som ikke er set siden 1970’erne. Samtidig står mange af 1960’ernes skolebyggerier over for at skulle renoveres eller ombygges – fordi de er nedslidte, men i nok så høj grad for at kunne understøtte eleverne i at opnå det, der kaldes “21st century learning skills”.

Artiklen Fremtidens skole kommer ikke af sig selv indgår i marts nummeret af nyhedsmagasinet Danske Kommuner. Afdelingsleder Dorthe Søeberg Hovmand og Chefrådgiver Nanna Ussing Lunøe lægger fokus på at skabe en god kobling mellem pædagogik og fysiske rammer.

BYGGEBRANCHEN KAN UNDGÅ BLÅ BLINK – Artikel i Teknik & Miljøs årsnummer - december 2018
T&M_forside_thumbnail.jpg

Behovet for nyskabelse er presserende i byggebranchen, og her er byggeprocessen et oplagt sted at starte. Det er især manglen på rettidig omhu, der skaber modstand, hvilket både har konsekvenser for samfundet, byggeriets parter og fremtidige brugere. Artiklen drøfter værdiskabelsen i byggeriet, og fokuserer særligt på betydningen af rettidig omhu og tilrettelæggelse med udgangspunkt i det konkrete byggeprojekt.

Artiklen Byggebranchen kan undgå blå blink optræder i årsnummeret af Teknik & Miljø december 2018. Vores udviklingschef Anders Thanning sætter i artiklen fokus på, hvordan værdiskabende byggeprocesser kan og bør fremmes fremover.

Artiklen er en opsummering af artikeltrilogien, der blev bragt i Teknik & Miljø i henholdsvis marts, juni og september 2018. De tre artikler kan læses her:

Fagentrepriser udfordrer bygherrer mere end totalentrepriser, Teknik & Miljø marts 2018
God og tidlig involvering af rådgivere skaber de bedste byggerier, Teknik & Miljø juni 2018
Eksterne rådgivere skaber merværdi og udvikling, Teknik & Miljø september 2018

KOMMUNERAPPORT 2018 - KAMPEN OM BORGERNE - VINDERE OG TABERE - November 2018 - november 2018
Kommunerapport 2018_thumbnail.jpg

Kuben Management og Exometric udgiver nu for andet år i træk Kommunerapporten. Rapporten, Kampen om borgerne, giver kommunerne indsigt i større tendenser inden for bl.a. borgermobilitet, boligpræferencer, flyttemønstre og befolkningsudvikling i kommunerne.

I år viser rapporten tydelige forskydninger i befolkningens flyttepræferencer og mobilitet. Specifikt søger flere borgere væk fra København og Frederiksberg og flere søger imod en række jyske byer og kommuner i Region Sjælland. For 11 kommuner i Region Hovedstaden gælder det, at prisniveauerne nærmer sig toppen af borgernes betalingsevne og betalingsvillighed, hvilket er en af årsagerne til forskydningen.

I rapporten fremgår det også, at en tredjedel af danskerne på +55 ønsker at bytte villaen ud med en senioregnet bolig. Dette er blot et eksempel på en af de udviklinger, som rapporten belyser – og som vi i Kuben Management og Exometric håber, vil danne grundlag for refleksion i landets kommuner.

Hent den fulde rapport her og få indblik i mange flere tendenser i borgernes bolig-, bosætning- og flyttepræferencer.

SENIORERS FLYTTELYST TOPPER SIDEN 2006 - Artikel i Teknik & Miljø - oktober 2018
Seniorers flyttelyst topper siden 2006 thumbnail

I artiklen her fra fagbladet Teknik og Miljø i oktober 2018 beskriver vi, hvordan særligt seniorernes vilje til mobilitet er høj. Det kan skabe positive effekter for det samlede bosætningsmønster, hvis kommunerne formår at inddrage 55+'ernes flyttevillighed i kommuneplanlægning og byudvikling. Datagrundlaget for artiklen findes i Kommunerapport 2018, som vi har udgivet i samarbejde med Exometric.

I artiklen kan du også læse, hvordan vi i samarbejde med Exometric har udarbejdet en bosætningsanalyse for Ballerup Kommune. I analysen har vi benyttet en markedsorienteret metode med at indsamle data om bosætningspræferencer hos eksisterende borgere og potentielle målgrupper og koble dem med en markedsdialog med potentielle ejendomsinvestoerer.

Hent artiklen her: Seniorers flyttelyst topper siden 2006 

Artiklen er skrevet af Thomas Langaa Nejland, Kuben Management og Michael Wiwe, Exometric.

EKSTERNE RÅDGIVERE SKABER MERVÆRDI OG UDVIKLING - Artikel i Teknik & Miljø - september 2018
Eksterne rådgivere skaber merværdi og udvikling (1)

Kommunernes køb af eksterne rådgiverydelser er ofte nødvendige for effektivt at gennemføre bygge- og anlægsopgaver til en fastlagt økonomi, tid og kvalitet. For at kommunerne kan få størst mulig værdi ud af deres indkøb og anvendelse af rådgivergiverydelser, er der en række strategiske overvejelser, som de bør foretage.

I artiklen Eksterne rådgivere skaber merværdi og udvikling i KTCs fagblad Teknik & Miljø giver vores udviklingschef Anders Thanning sit bud på, hvordan kommunerne får mest mulig værdi, når de køber eksterne rådgivningsydelser.

Artiklen er nummer tre i en trilogi, der i 2018 er bragt i Teknik & Miljø. De to første artikler, "God og tidlig involvering af rådgivere skaber de bedste byggerier" og "Fagentrepriser udfordrer bygherrer mere end totalentrepriser", findes neden for.

Foto: Arena Aabenraa, Karin Riggelsen

GOD OG TIDLIG INVOLVERING AF RÅDGIVERE SKABER DE BEDSTE BYGGERIER - Artikel i Teknik & Miljø - juni 2018
God og tidlig involvering af rådgivere -Teknik og Miljø_juni 2018_foto

Eksemplariske byggerier lykkes bedst, når bygherren kobler rådgivere og entreprenører på tidligt i processen og skaber gode rammer for, at de kan bidrage i de faser, hvor projektets baggrund, formål og idé gives form, siger vores udviklingschef Anders Thanning i en artikel i fagbladet Teknik og Miljø fra juni 2018.

Læs Anders Thannings bud på fem nøgleingredienser for det mest værdiskabende samspil mellem bygherrer og rådgivere hér.

FAGENTREPRISER UDFORDRER BYGHERRER MERE END TOTALENTREPRISER - Artikel i Teknik & Miljø - marts 2018
Fagentrepriser vs totalentrepriser_foto

Projekter udbudt i fagentreprise giver ofte større udfordringer med økonomistyring og fordyrelser end totalentrepriser gør, siger vores udviklingschef Anders Thanning i en artikel i seneste nummer af magasinet Teknik & Miljø. Udsagnet bygger på en analyse af de senere års erfaringer med forskellige entrepriseformer i det offentlige byggeri, som vi offentliggjorde i januar.

I artiklen anbefaler Anders Thanning, at man i kommunerne i højere grad lader valg af entrepriseform ske ud fra objektive kriterier som tager udgangspunkt i det enkelte byggeprojekts karakter: Af projektets størrelse og kompleksitet, af bygherrens erfaring og præferencer og ikke mindst af bygherreorganisationens kapacitet til at gennemføre projektet.

Hent artiklen hér

 

GENANVENDELSE AF MATERIALER FRA NEDRIVNINGSMODNE HUSE - rapport - marts 2018
Opbygning af Danmark gennem nedrivning af tomme bygninger

I 2017 har Kuben Management og Lendager Group i samarbejde med Lolland Kommune og støttet af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arbejdet med en kortlægning, opskalering og værdisætning af det nedrivningsmodne byggeri lokalt. Her har vi gennem besigtigelser af udvalgte huse kortlagt materialer og beregnet et skøn over, hvor mange materialer, der findes i de nedrivningsmodne huse på Lolland, og som kan genanvendes.

Vi finder blandt andet, at der er et sted mellem 14.052 – 68.219 m2 mursten med kalkbaseret mørtel og i en stand, der kan muliggøre genanvendelse. Samme øvelse har vi lavet for tegl, træ, beton, vinduer m.m. og skønnene over de samlede mængder, kan findes i skemaet på side 30-31 i rapporten. Det er en øvelse, der behæftet med en del bemærkninger og usikkerheder, som vi også gør opmærksom på i rapporten. Men overordnet set, synes vi, at det er alligevel påfaldende, hvor store mængder der findes lokalt og som bidrager til argumentet om, at der er et uudnyttet potentiale.  

Formålet med vores arbejde er at pege på forretningspotentialerne i genanvende materialer fra nedrivningsmodne huse. Med afsæt i de identificerede materialemængder, præsenterer vi en ny, cirkulær værdikæde sammen med anbefalinger til de ændrede roller. Ligeledes præsenterer vi forretningsgrundlag for genanvendelse af mursten, beton, træ og vinduer.  

Det er en stor ambition at etablere og accelerere et nyt marked for genanvendelse af materialerne i de nedrivningsmodne huse og bruge dem til at bygge nyt i vores byer. Hvis det skal lykkes, involverer det både offentlige og private aktører, som skal ændre procedurer, arbejdsgange og mindset i tilgangen til både nedrivning, affaldshåndtering, materialefremstilling, design, nybyggeri m.m. Derfor henvender rapporten sig også bredt til forskellige aktører fra kommuner til nedrivere, materialeproducenter, arkitekter, bygherrer, øverste myndigheder m.fl.

Vi håber, at vi med vores arbejde vil inspirere til at igangsætte nye pilotprojekter, der kan afprøve forretningsmodellerne i praksis og konkretisere de enkelte forretningsmuligheder på den korte bane, så vi på længere sigt kan få skabt et cirkulært marked for nedrivning og genanvendelse. Det skal være med til at fremme en bæredygtig udvikling af det byggede miljø i vores byer og landdistrikter.

Hent rapporten her: Opbygning af Danmark gennem nedrivning af tomme bygninger Kuben Management & Lendager Group januar 2019

ENERGISYN: VIRKSOMHEDERNE KAN SPARE STORE BELØB – Analyse - maj 2016

De obligatoriske energisyn er blevet kritiseret for at være spild af tid og penge. En undersøgelse foretaget af Kuben Management A/S viser dog, at virksomhederne, hvis de følger de besparingsforslag, der identificeres i rapporterne, i langt de fleste tilfælde vil kunne spare flere hundrede tusinde kroner. Besparelsespotentialerne overgår klart omkostningerne til energisynene. For de virksomheder, hvor Kuben Management har fremlagt økonomiske besparelsesoverslag, kan virksomhederne gennemsnitligt spare næsten 350.000 kroner årligt på energibudgettet, hvis ændringsforslagene følges. Nogle af de største virksomheder kan spare over 1 mio. kroner. Det er samtidigt langt fra kun de større virksomheder, der kan hente store summer ved at se nærmere på energiforbruget, og både administrations- og produktionsvirksomheder, på tværs af meget forskellige brancher, har mulighed for at spare penge.

 

Læs mere om analysen her.

BOLIGMARKEDSANALYSE FOR HOVEDSTADEN - BOLIGBEHOV, UDVIKLINGSPOTENTIALER OG STRATEGIER - Analyse - februar 2018
Boligmarkedsanalyse for hovedstaden - boligbehov, udviklingspotentialer og strategier (1)

Kuben Management og Copenhagen Economics har for Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udarbejdet en omfattende analyse af det københavnske boligmarked. Analysen peger på, at der er en stadigt voksende boligefterspørgsel i København, og at udbuddet af nye boliger ikke følger med. Det indebærer stærkt stigende boligpriser i den centrale del af hovedstadsområdet, og medfører både en segregering af beboersammensætningen, hvor lavindkomstgrupper presses ud af byen, og et ustabilt boligmarked hvor det i høj grad er tilfældigt, hvem der bliver vindere og tabere på boligmarkedet.

Analysen identificerer samtidig et stort potentiale for at øge det københavnske boligbyggeri, både ved at tage nye områder i brug centralt og i forstæderne, ved at fortætte eksisterende byområder centralt og i forstæderne og ved bedre udnyttelse af den eksisterende bygningsmasse.

Hent rapporten Boligmarkedsanalyse for hovedstaden - boligbehov, udviklingspotentialer og strategier her.

ENERGIRENOVERING AF ETAGEBOLIGER - Rapport - januar 2018
Energirenovering af etageboliger

Sammen med Teknologisk Institut, SBI og Boligselskabet Sjælland har vi set på fordelene ved energirenovering af en række boligblokke til BR15- og BK2020-niveau. Projektet tager udgangspunkt i to konkrete renoveringseksempler: Traneparken i Hvalsø og Sems Have i Roskilde, der begge har opnået energibesparelser, generel optimering af økonomi samt mere tilfredse beboere ved at renovere til lavenerginiveau.

Undersøgelsen viser, at værdien af en energirenovering ikke kun ligger i selve energibesparelserne, men i høj grad også i de forbedringer den i øvrigt fører med sig - i form af sundere boliger, mere komfort og lavere omkostninger til vedligeholdelse. Dertil kommer, at boligerne gennem renoveringen også ofte får et skønhedsløft, som giver beboerne mere glæde ved at bo i boligerne og gør dem tilbøjelige til at passe bedre på deres bolig.

Med eksempler fra de to renoveringer i Hvalsø og Roskilde ønsker vi at inspirere danske boligselskaber, bygningsejere og -administratorer til at foretage dybdegående energirenoveringer af etageboliger frem for traditionelle renoveringer, hvor kun de mest nødvendige ting forbedres.

Læs rapporten "Energirenovering af etageboliger – økonomi og medfølgende fordele ved energirenovering af boligblokke til BR15-krav samt bygningsklasse 2020-niveau" her.

Læs rapporterne om renoveringsprojekterne her:

Energirenovering af Traneparken

Energirenovering af Sems Have

ENTREPRISEFORMER OG VÆRDISKABELSE I DET OFFENTLIGE BYGGERI – Udviklingsanalyse – januar 2018

Læs analysen her.

Læs pressemeddelelsen her.

Analysen ”Entrepriseformer og værdiskabelse i det offentlige byggeri” gennemgår de forskellige entrepriseformers styrker og svagheder og opsummerer de senere års praktiske erfaringer med dem. Der er fordele og ulemper ved alle de mest anvendte entrepriseformer. Den mest hensigtsmæssige udbudsform afhænger af derfor af det konkrete projekt: af projektets størrelse og kompleksitet, af bygherrens erfaring og præferencer og af bygherreorganisatio­nens kapacitet til at gennemføre projektet.

For at tilgodese lokale virksomheder er der alligevel især blandt de kommunale bygherrer en tendens til, at udbud i fagentreprise foretrækkes som en regel, snarere end ud fra en konkret vurdering af, hvilken udbudsform som tjener projektets succes bedst. Samtidig er der både undersøgelser og konkrete erfaringer som peger på, at forudsætningerne for med succes at kunne gennemføre byggeprojekter i fagentrepriser, og for den sags skyld også stor- og hovedentrepriser, ikke altid er til stede i det offentlige byggeri, ligesom projekter gennemført i totalentreprise ofte viser sig både bedre og billigere for bygherren end projekter gennemført med andre entrepriseformer.

Fagentreprisen anvendes med andre ord for hyppigt. Og resultatet bliver, at offentlige byggerier for ofte bliver præget af enten budgetoverskridelser, kvalitets­problemer eller forsinkelser.

Kuben Management anbefaler derfor at lade valg af entrepriseform ske ud fra objektive kriterier som tager udgangspunkt i det enkelte byggeprojekts karakter. Og hvis målet er at understøtte den lokale erhvervsudvikling, så findes der bedre instrumenter end at vælge en uhensigtsmæssig entrepriseform.

 

 

STRATEGISK BYUDVIKLING GENNEM MARKEDSINDSIGT - Kuben Management og Exometric - august 2017
Strategisk byudvikling

For at få succes med byudvikling - hvad enten der er tale om hele byer, bydele eller konkrete arealer - kræver det, at man tænker i helheder. Det kræver, at man kender de fremtidige beboere, hvordan de handler, og hvad der er det passende prisniveau for deres køb eller leje af bolig eller erhvervslokaler.

Det kræver også, at man som kommune bruger denne viden strategisk som grundlag for både den overordnede rammesætning af kommunens udvikling, såvel som i fremtidssikringen af nye og eksisterende by- og landområder.

I denne publikation beskriver Kuben Management og Exometric, hvordan der ved hjælp af indsigt i borgeres og virksomheders præferencer, flytteintentioner og betalings- eller investeringsvilje mv. kan skabes et nyt grundlag for by- og arealudvikling og for den overordnede byudvikling.

Læs publikationen her.

MEDIER, MÅLGRUPPER OG DEMOKRATI - Værktøjskasse til digital borgerinddragelse - august 2017
Medier, målgrupper og demokrati.jpg

Sammen med Dansk Byplanlab har vi udarbejdet en værktøjskasse, der giver kommuner og områdefornyelser helt konkrete anbefalinger til, hvilke sociale medier, man med rette kan benytte til bestemte målgrupper i arbejdet med dialog og inddragelse i de digitale universer. Værktøjskassen kommer også med baggrundsviden om, hvordan man kan forstå målgrupper i et digitalt perspektiv, om udviklingen af danskernes medievaner og om demokratisk debatkultur på de sociale medier.

Værktøjskassen er udarbejdet som en del af netværket ”Digital på Landet”, der drives af Dansk Byplanlaboratorium og Kuben Management, med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. I netværket deltager syv kommuner, der i løbet af 2017 og 2018 vil dele, indsamle og formidle viden om, hvordan digitaliseringen i praksis kan hjælpe til at koble aktører og interesser sammen. Værktøjskassen er blevet udviklet med afsæt i netværkets første seminar.

Læs publikationen her og få inspiration til dit eget arbejde med digital dialog og inddragelse af borgere og interessenter.

STRATEGIUDVIKLING FOR JAMMERBUGT KOMMUNE - Strategiplaner - juni 2017
Strategiplan2023_Tranum

For Jammerbugt Kommune har vi, sammen med Urland, Johanne Bugge og Mathilde Højrup, i 2016-17 arbejdet med lokale mobiliseringsprocesser i to områder; først omkring Fjerritslev, Slettestrand og Svinkløv og sidenhen i lokalområdet omkring Tranum, Brovst og Øland. Med ønsket om at tiltrække nye borgere, turister og virksomheder har formålet med processerne været at skabe overblik over de to områders ressourcer og potentialer - og derigennem formulere en strategiplan for den lokale udvikling. 

Stedbundne ressourcer og ildsjæle som drivkraft for strategiudvikling
Strategiplanerne for de to områder tager udgangspunkt i det pågældende områdes stedbundne ressourcer og potentialer, erhvervsliv, foreninger og ildsjæle. Mobilisering af disse ressourcer og aktører er en af de vigtigste veje til at sikre langsigtet vækst og udvikling af lokalsamfund.

Projektet i Fjerritslev, Slettestrand og Svinkløv var en del af kampagnen ‘På Forkant’ der er iværksat af Realdania, KL og Erhvervsstyrelsen. Lokale borgere i området omkring Tranum, Brovst og Øland tog siden initiativ til en proces i deres område med fokus på turisme, og fik rejst støtte til dette gennem Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje.

Hent strategiplanerne her:

Strategiplan2030_Fjerritslev-Slettestrand-Svinkløv

Strategiplan for turismen ml. hav og fjord_2017-2023 (Tranum mm.)

Ny manual for samskabelse
Med afsæt i strategiarbejdet for lokalsamfundene i Jammerbugt Kommune, har vi, sammen det det øvrige team, udviklet en metode for samskabelse – et procesværktøj til mobiliseringen af lokalsamfund som et udviklingsstrategisk værktøj. Hent procesværktøjet her: Mobilisering af lokalsamfund – Procesværktøj

Læs også artiklen Turisme som drivkraft for vækst og udvikling i danske landdistrikter i ByplanNyt fra juni 2017, som fortæller om mobiliseringsprocessen i Tranum-området, hvor det er lykkedes at få borgerne til at gå sammen med det lokale erhvervsliv om at udvikle områdets tilbud til turister.

 

MOBILISERING AF LOKALSAMFUND - Procesværktøj - juni 2017
Mobilisering af lokalsamfund - Procesværktøj (1)

 

Med afsæt i et strategiarbejde for to lokalsamfund i Jammerbugt Kommune i 2016-17, har vi, sammen med bl.a. Urland, Johanne Bugge og Mathilde Højrup, udviklet en metode for samskabelse – et procesværktøj til mobiliseringen af lokalsamfund som et udviklingsstrategisk værktøj.

Manual for samskabelse
Procesværktøjet præsenterer anbefalinger til at planlægge og afvikle mobiliseringsprocesser i lokalsamfund med det formål at sætte fælles retning på områdets udvikling. Trin for trin beskrives, hvordan man kan arbejde med at kortlægge, koble og mobilisere stedbundne ressourcer som drivkraft i udviklingen for at samle lokalsamfundet indadtil og styrke det udadtil.

Procesværktøjet lægger således et videns- og metodisk grundlag for, at kommuner kan iværksætte strategiske udviklingsindsatser i deres lokalsamfund. Gennem afvikling af mobiliseringsprocesser kan man som kommune sætte skub og handling på en udvikling, der er drevet af borgerne selv.

Procesværktøjet kan også anvendes inden for andre forvaltningsområder som fx naturpleje, friluftsliv og socialøkonomi.

Hent procesværktøjet 'Mobilisering af lokalsamfund - et procesværktøj til at kortlægge, koble og mobilisere lokale ressourcer' her.

Stedbundne ressourcer og ildsjæle som drivkraft for strategiudvikling
Strategiarbejderne i de to nordjyske lokalområder, hhv. Fjerritslev, Slettestrand og Svinkløv samt Tranum, Brovst og Øland, der danner grundlag for procesværktøjet, er udført for at skabe overblik over de to områders ressourcer og potentialer - og derigennem tiltrække nye borgere, turister og virksomheder.

Det første projekt i Fjerritslev, Slettestrand og Svinkløv var en del af kampagnen ‘På Forkant’ der er iværksat af Realdania, KL og Erhvervsstyrelsen. Lokale borgere i området omkring Tranum, Brovst og Øland tog siden initiativ til en proces i deres område med fokus på turisme, og fik rejst støtte til dette gennem Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje.

Hent strategiplanerne for de to områder her:

Strategiplan2030_Fjerritslev-Slettestrand-Svinkløv

Strategiplan for turismen ml. hav og fjord_2017-2023 (Tranum mm.)

 

 

NORDFYN PÅ FORKANT - Bosætningsanalyse og strategiplan - februar 2017
Strategiplan Nordfyn

For Nordfyns Kommune har vi, sammen med Urland og 12byer, udarbejdet en ny bostæningsanalyse og strategiplan, der bla. rummer anbefalinger til, hvordan kommunen i de kommende år frem mod 2030 kan forme en udvikling, der dyrker potentialerne, hvor de er, og som tør bremse op og lukke ned, hvor der fremadrettet ikke er grobund for vækst.

Med afsæt i både kvantitative og kvalitative data er det bærende greb i strategien en opdeling af Nordfyns Kommune i tre forskellige delområder eller ’bånd’, som kortlægger og kategoriserer de enkelte områders udviklingspotentialer og dermed sætter retning på de politiske beslutninger, der skal tages for at skabe en god udvikling.

Særligt har en større borgerinddragelsesproces været med til at tegne et afprøvet billede af, hvordan Nordfyns Kommune kan prioritere, og hvordan kommende tiltag kan planlægges bedst muligt.

Hent rapporten hér

FREMTIDENS ERHVERVSBYGGERI - Udviklingsanalyse - november 2016

Den fortsatte udvikling af erhvervsstrukturen betyder, at fremtidens erhvervsbyggeri i høj grad er kontorbyggeri, som i attraktive rammer skal rumme vidensintensive serviceerhverv. Erhvervsbyggeriet, som er faldet markant siden finanskrisen, når derfor næppe tilbage til fortidens omfang.

Der er således sket et kvalitativt skifte i erhvervsbyggeriet siden 2007. Både erhvervsstruktur, teknologi og urbanisering spiller ind. Beskæftigelsesudviklingen sker næsten udelukkende indenfor serviceerhvervene, og i særdeleshed indenfor de vidensintensive serviceerhverv som IT, design, forskning og udvikling mv. Samtidig fortsætter urbaniseringen uformindsket.

Det har klare konsekvenser for efterspørgslen efter erhvervsbyggeri. Mindre pladskrævende serviceerhverv kommer til at fylde mere, industri og landbrug mindre. Erhvervslivet holder så at sige flyttedag, fra traditionelle lager- og produktionsfaciliteter, til moderne fleksible arbejdsmiljøer, som huser virksomheder baseret på IT, netværk, kommunikation og lignende. Samtidig vil den enkelte virksomheds fysiske rammer i højere og højere grad blive et parameter, virksomhederne konkurrerer på.

Læs analysen her.
Se Kuben Managements pressemeddelelse her.

 

FÆLLESAREALER I UNGDOMSBOLIGER - august 2016

I en ny rapport undersøger vi mulighederne og udfordringerne ved at omdanne eksisterende bygninger til
ungdomsboliger med moderne og inviterende fællesarealer.

Undersøgelsen tager afsæt i to igangværende omdannelsesprojekter, henholdsvis Fællesorganisationens Boligforenings omdannelse af Sygeplejeskolen i Slagelse og Boligforeningen VIBOs omdannelse af Samuels Kirke på Nørrebro i København. Dertil er der indsamlet viden gennem 12 casestudier.

Kuben Management har udarbejdet rapporten i samarbejde med analyseinstituttet Kora og med støtte fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Læs rapporten her: "Fællesarealer i ungdomsboliger - erfaringer med omdannelse af eksisterende bygninger til ungdomsboliger"

VÆRDISKABELSE OG EFFEKTIVITET I BYGGERIET - Udviklingsanalyse - august 2016

Kommunerne, regionerne og staten bruger hvert år 4 mia. kr. for meget på byggeriet – uden at få bedre kvalitet for pengene. Det viser en udviklingsanalyse, som Kuben Management har udarbejdet. Analysen er et bidrag til Regeringens byggepolitiske strategi 2016 og anbefaler en langt mere ambitiøs tilgang til forbedring af effektiviteten i byggeriet. Den afdækker regler, aftaler, sædvaner og struktur i dansk byggeri og konkluderer, at vi betaler 20 procent for meget for byggeriet i kommunerne, regionerne og staten. 

En mere ambitiøs byggepolitisk strategi er nødvendig
Kuben Management anbefaler i analysen, at øget internationalisering af dansk byggeri og en modernisering af byggeriets værdikæde gøres til vigtige fokuspunkter.

Læs analysen hér

MODELPROGRAMMER FOR FREMTIDENS ALMENE UNGDOMSBOLIGER - maj 2016

Kuben Management har udarbejdet et modelprogram for fremtidens ungdomsboliger med økonomisk støtte fra ”Den Almene Forsøgspulje” ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Modelprogrammet er udgivet i to rapporter, der bl.a. peger på, at danske studerende er en mere sammensat gruppe, end de fleste umiddelbart tror - og derfor bør udbuddet af ungdomsboliger tilpasses det aktuelle behov i en given kommune.

Find rapporterne hér:

Modelprogram for fremtidens almene bolig, del 1

Modelprogram for fremtidens almene bolig, del 2

MANGLEN PÅ BILLIGE BOLIGER - Barrierer og muligheder - Rapport - december 2015

Manglen på billige boliger er et stigende problem i Danmark, særligt i de større byer. I en ny rapport, udarbejdet af Kuben Management på vegne af Rådet for Socialt Udsatte, præsenteres der en række ideer til, hvordan der kan skaffes flere billige boliger til en husleje på ca. 3.200,- kr. eller derunder.

Ideerne er udarbejdet med afsæt i en kortlægning og analyse af mulighederne og barriererne for at skaffe flere billige boliger, og sætter fokus på alt fra samfundsøkonomi, til finansiering, planlægning, byggeriet, drift, den kommunale anvisningsret og målgruppens betalingsevne.

Rapporten kan downloades hér

 

10 ÅR MED OPP I BYGGERIET - Udviklingsanalyse - september 2015

Offentligt-private partnerskaber (OPP) har i år været anvendt i 10 år i dansk byggeri. Men brugen af modellen
er fortsat begrænset, og det er tvivlsomt, om OPP vil blive anvendt meget hyppigere fremover med de
nuværende rammebetingelser. I en ny analyse gør vi status på erfaringerne og giver nogle bud på løsninger for OPP-modellen.

10 år uden noget stort gennembrud
Med kun 29 offentlige anlægs- og byggeopgaver efter OPP-modellen siden 2005, må det konkluderes, at modellen fortsat endnu ikke for alvor har slået igennem i Danmark.

Nogle få rammebetingelser, særligt deponeringsreglen, har stået i vejen for dens udbredelse. Hvis ikke rammebetingelserne ændres, er det derfor tvivlsomt, om OPP-modellen vil udbredes hurtigere fremover. Da rammebetingelserne ikke er ideelle, bør det for konkrete byggeprojekt nøje overvejes, om de mål, som har ligget bag ønsket om at anvende OPP, kan nås på andre måder. OPP-modellens fordele kommer for alvor til sin ret, hvor man kender de præcise funktionskrav mange år frem, og hvor der vil være klare gevinster ved tidlig inddragelse af private.

Hent analysen hér.

PLEJESEKTORENS FYSISKE RAMMER I ET FREMTIDSPERSPEKTIV - Udviklingsanalyse - april 2015

Udfordringer for kommunerne i lyset af længere levetid og knappe ressourcer.

I planlægningen af fremtidens plejeboliger skal kommunerne forholde sig til en række udfordringer. På den ene side skaber demografiske ændringer behov for at øge kapaciteten betydeligt. Dette falder sammen med et stigende pres på udgifterne, der tvinger kommunerne til at se på mulighederne for effektivisering. På den anden side betyder de ældres stigende bevidsthed om krav til plejeboligerne, at kommunerne må gentænke boligernes indretning og fleksibilitet. Behovet for fleksibilitet og diversitet i plejeboligerne forstærkes af, at et voksende antal ældre vil få aldersbetingede lidelser, som f.eks. demens.

Denne analyse, der blandt andet er baseret på Kuben Managements mangeårige virke som bygherrerådgiver for kommuner og almene organisationer, identificerer en række udfordringer, som kommunerne skal forholde sig til med hensyn til plejeboliger i de kommende 10 - 20 år, og anviser nogle handlingsmuligheder.

Hent publikationen hér.

FREMTIDENS SENIORBOLIG - Udviklingsanalyse - marts 2015

I ny udviklingsanalyse stiller vi skarpt på boligtilbuddene til morgendagens ældre i lyset af længere levetid, offentlige effektiviseringer og ny teknologi

Behov for nye typer af seniorboliger
Danmark får flere ældre, og ældre vil fremover udgøre en større andel af befolkningen. Kommunerne
har siden 2007 håndteret væksten i ældregruppen ved at effektivisere og omlægge ældreindsatsen.
Der er fokus på at holde ældre i eget hjem, gennem hjælp til selvhjælp.

Men det stigende antal ældre og flere ”gamle ældre” i eget hjem øger risikoen for ensomhed og isolation. Der er behov for at udvikle nye former for seniorboliger, som er attraktive for fremtidens ældre. Boligerne bør indrettes
for nutidig bekvemmelighed og moderne hjælpemidler og bør åbne for fællesskab, tæt på og integreret med det aktive liv i byerne. Kommunerne bør gå forrest i denne omlægning.

Hent analysen hér.

 

KICKSTART FORSTADEN 2.0 - januar 2015

Kuben Management har lavet en forundersøgelse af muligheden for etablering af nyt grønt videnscenter for dyrkning – ”Spireriet” og byudvikling i Nykøbing Falster.

Projektet indgår som en del af Realdanias kampagne ”Kickstart Forstaden 2.0”, hvor Kuben Management har udarbejdet en forundersøgelse for Guldborgsund Kommune, der klarlægger forretningsgrundlag og potentialer for etablering af ”Spireriet” – et fælleshus, videnscenter, værksted mv. med dyrkning som omdrejningspunkt i et byudviklingsområde i Nykøbing Falster.

Projektet er afledt af den Realdania støttede byplankonkurrence ”Fremtidens Forstæder”, som har resulteret i et vinderprojekt for Nykøbing Falster med titlen ”Dyrk Din By”, og handler - udover en analyse og vurdering af konceptet for Spireriet - også om at trykprøve og oversætte konkurrence­forslagets planløsning for et nedslidt erhvervsområde i sydbyen, til håndgribelige og letforståelige retningslinjer for private grundejere og developere i området.

Resultatet af vores arbejde, har vi omsat til en gennemarbejdet publikation på vegne af Realdania og Guldborgsund Kommune.

Læs publikationen her

GYLDENRISPARKEN – Erfaringer og perspektiver fra Danmarks første helhedsplan - januar 2015

Bag renoveringen af Gyldenrisparken ligger en af Danmarks første og mest komplekse helhedsplaner. Formålet med denne rapport, som Kuben Management har udarbejdet for Lejerbo København, der ejer Gyldenrisparken, er at evaluere de erfaringer, man har gjort sig i løbet af den 15 år lange renoveringsproces.

Evalueringen giver perspektiver for brugen af helhedsplaner og tjener som inspiration for fremtidige projekter med renoveringer af større almene boligområder.

Læs rapporten her.

OMRÅDEBYERNES FREMTIDIGE ROLLER - 2014

De danske områdebyer er byer, der typisk har mellem 1.000 og 7.000 indbyggere, og som ofte har fungeret som hovedby for en mindre kommune frem til kommunesammenlægningen i 2007. På overfladen kan det se ud som om byerne oplever en generel stabilitet i befolkningstallet, men byerne kan få store udfordringer i fremtiden.

Hjørring Kommune, Sønderborg Kommune og Kuben Management har med projektet Områdebyernes fremtidige roller arbejdet meget indgående med de udfordringer, områdebyerne står over for. Projektet er finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og der er i projektet udviklet en metode, der giver mulighed for at angribe områdebyernes udfordringer strategisk og sikre politisk opbakning.

Metoden er derfor meget relevant for andre kommuner, som står med tilsvarende udfordringer i deres områdebyer eller deres mindre byer generelt. Håbet er, at andre kommuner i samme situation vil anvende metoden til at få skabt overblik over udfordringerne og til at få sat gang i handlinger, der skal imødekomme disse udfordringer.

I projektet er der blevet gravet omfattende statistisk viden om områdebyerne frem, der efterfølgende er suppleret med faglige besigtigelser i hver enkelt af de i alt 11 områdebyer. Derfor indeholder denne rapport viden, der er meget anvendelig for en lang række kommuner, der de kommende år vil være nødt til at forholde sig til udfordringerne udenfor vækstområderne.

Læs hele publikationen her.

KOMMUNERNES ENGAGEMENT I CAMPUSDANNELSER - september 2013

Kommunerne satser massivt på campus-byggerier. Det viser en resultaterne fra en undersøgelse, Kuben Management har gennemført blandt landets 98 kommuner.

Mere end hver anden kommune har etableret nye uddannelsescampusser fra 2008 til 2013, og i over 40 procent af kommunerne er der planer om at etablere nye campusbyggerier i perioden indtil 2020. Campus-byggerierne består af sammenhængende uddannelsescentre, der så godt som altid er centralt og attraktivt placeret.

Det store kommunale engagement i campusbyggerier hænger utvivlsomt sammen med, at kommunerne tillægger byggerierne stor betydning for den kommunale erhvervsudviklingsstrategi. Campus-byggerierne bruges som et vigtigt redskab til at fastholde unge og gøre byerne attraktive for fremtidens virksomheder og tilflyttere.

Kommunernes satsning medfører dog væsentlige risici, som de fra starten bør tage højde for. En overdreven optimisme om effekten af campus-byggerier kan nemlig føre til overinvestering og underudnyttelse. Den økonomiske bæredygtighed og mulige synergier ved campusbyggerier bør derfor belyses grundigt, før beslutningen tages.

Byggerierne skal give uddannelserne et løft og ikke blot skabe nye byrum. Hvis campusbyggerier ensidigt spændes for kommunens målsætninger om by- og erhvervsudvikling, er resultatet ikke bæredygtigt på længere sigt.

Læs hele analysen her.

Se også et eksempel på et konkret projekt, hvor Kuben Management har bistået med hele processen fra analyse og beslutningsgrundlag til gennemførelse af campusbyggeriet.

ARKITEKTUR OG ENERGIRENOVERING - Det murede etagebyggeri fra 1920-1960 - august 2011

Publikationen præsenterer state-of-the-art inden for energirenovering af det murede byggeri fra 1920-1960 i Danmark – og viser den brede vifte af udfordringer og potentialer, der knytter sig til renovering, energioptimering og fremtidssikring af det murede etagebyggeri, som byggebranchen og den almene boligsektor i dag står overfor.

Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med Kunstakademiets Arkitektskole, Esbensen Rådgivende Ingeniører og Dansk Arkitektur Center.

Med støtte fra Landsbyggefonden.

Læs hele publikationen her

UDVIKLING AF SÆRBOLIGER - Fra herberg/gaden til egen bolig - januar 2009

Rapporten ’Udvikling af særboliger – fra gaden/herberg til egen bolig’ præsenterer anbefalinger til en række forhold vedrørende etablering og drift af særboliger til hjemløse og andre udsatte, der mange gange lever på samfundets yderkant og hører til blandt de mest marginaliserede i Danmark.

Rapporten er baseret på tre baggrundsanalyser, som henholdsvis belyser særboligernes fysiske forhold, beboernes trivsel og de institutionelle rammer for boligtypen.

Denne rapport udgør således et godt bud på svar på de spørgsmål, man kan stille om den videre udvikling af særboliger her i landet.

Projektet er støttet af Realdania.

Læs hele rapporten her

Læs Fysisk Teknisk Analyse

Læs Institutionel Analyse

Læs Trivselsanalyse

ANALYSE AF HJEMLØSETILBUD I KØBENHAVN - maj 2008

Analysen har til formål at belyse tre særlige problemstillinger indenfor hjemløseområdet i
København, nærmere bestemt:

  • Baggrunden for at nogle hjemløse ikke benytter sig af de tilbud, der eksisterer til målgruppen.
  • Baggrunden for at nogle hjemløse tilsyneladende opholder sig meget længe eller permanent på midlertidige boformer.
  • Baggrunden for at nogle hjemløse cirkulerer i systemet og ikke er i stand til at fastholde den bolig, de udsluses til fra herberger eller andre midlertidige boformer.

Rapporten er udarbejdet på vegne af København Kommunes Socialforvaltning, Mål- og Rammekontor for Misbrug og Bolig.

Læs hele analysen her

LIVING IN LIGHT: Fremtidens bolig - fremtidens by

I en ny rapport giver vi et bud på, hvordan man kan udvikle løsninger til bedre lys og mere dagslys i fortættede boligområder med ældre og bevaringsværdigt byggeri, samtidig med at nye krav til energi- og klimatilpasning overholdes.

Renoveringskonceptet  kaldes Living in Light og er et forsøgs- og byfornyelsesprojekt, der tager sit udgangspunkt i en privat udlejningsejendom i Valby i København. Her går man langt på alle områder, blandt andet ved at undersøge hvordan dagslyset kan få en mere fremtrædende plads i måden vi bor og lever på.

Hent rapporten her.

Living in Light projektet i Valby gennemføres med støtte fra:

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet,
Grundejernes Investeringsfond,
Københavns Kommune.

I samarbejdet indgår: bygherre, beboere,
DOMUS arkitekter, DOVISTA, A/S
Ishøy & Madsen, Svendborg Architects,
Kuben Management, TT Consultancy og
VELUX.