ERFARING OG ENGAGEMENT

VORES RÅDGIVERE

Vi skaber udvikling i dit byggeri – fra de første løse idéer bliver vendt, til dit projekt er reali­seret, og dit byggeri taget i brug. Vi gør det med faglighed og med entusiasme – med fornuft og med følelse. For os er vores kun­ders succes noget personligt. Vi lægger hjerteblod i det.

Som én af vores erfarne bygherrerådgivere brummede om et rådhusbyggeri: ”De gør det kun det her den ene gang – så skal det sgu også være i orden!”. Så måtte han tage overarbejdet i de uger med. Derfor er vores rådgivere erfarne og dygtige fagpersoner – men samtidig er de lyttende og omstil­lingsparate mennesker, som kan forstå din situation og give dig den rådgivning, du har behov for.

Vi følger ikke en skabelon – vi finder den løsning, som vi tror på er bedst for dit projekt, der hvor det står. Og fordi vores eneste interesse er din succes, så tør vi også udfordre dig.

Hvis du har behov for særlige kompetencer, så har vi en stærk bænk. Blandt vores rådgivere finder du både ingeniører og arkitekter, jurister og økonomer, bygningskonstruktører, maskinmestre, elektrikere, etnologer og sociologer.

Vi udvikler byggeriet

DEDIKEREDE OG KOMPETENTE MEDARBEJDERE

RÅDGIVERPROFILER

Kuben Management består af cirka 130 dedikerede medarbejdere. Heraf fungerer langt hovedparten som bygherrerådgivere i bred forstand – med hver deres særlige fokus.

Mange arbejder med byggeriet i den almene sektor – fra brugerinvolvering og beboerdemokratiske processer til programmering, udbud og byggesagsadministration. Andre arbejder med offentlige byggerier eller privat erhvervsbyggeri. Nogle har særlige kompetencer i forhold til programmering eller projektstyring. Andre er specialister indenfor bæredygtigt byggeri, byggeledelse, IKT-rådgivning, juridisk rådgivning eller energi- og driftsoptimering.

Vi præsenterer her et lille udpluk af vores rådgiverprofiler – for at give et indtryk af bredden i vores kompetencer. En samlet oversigt over vores medarbejdere finder du her.

SE MULIGHEDERNE! TÆNK VISIONERNE!

HENRIK STEEN SØRENSEN - REGIONSDIREKTØR

 

Kuben Management står for engagement. Vi er engagerede i byggeriets udvikling. Vi har et stærkt socialt engagement – i kraft af vores stærke involvering i den almene sektor. Og vi er engagerede i bæredygtighed – både økonomisk, socialt og miljømæssigt.
Henrik Steen Sørensen er det personlige eksempel på dette engagement – på alle fronter. Han brænder for boligbyggeriet. Han arbejder for den diversitet og den sociale bæredygtighed i vores byer. Og med sin rastløse energi ønsker han at involvere alle interesserede i at udvikle morgenda­gens by- og boligprojekter – ved at tegne visionerne, se mulighederne, mobilisere ­samarbejdet.

Henrik er én af Kuben Managements kreative kræfter. Dem har vi heldigvis mange af. Arkitekter og andre kreative sjæle, som kan visualisere potentialet og mulighederne og skabe opslutning om­kring projekts udvikling, finansiering og gennemførelse.

DEN DYBE ERFARING FRA DEN ALMENE SEKTOR

HENRIK DREJER HANSEN - PROJEKTDIREKTØR

 

Henrik Drejer Hansen er en yderst erfaren herre – han har 23 år bag sig som bygherrerådgiver både for offentlige og private bygherrer. Særligt omfattende er hans erfaring, når det gælder projekter indenfor den almene sektor: Her har han været ansvarlig for alle dele af processen i en lang række byggeprojekter – fra idé- og projektudvikling over udvikling af helhedsplaner til udbud, økonomistyring og byggesagsadministration mm. Hans kendskab til Landsbyggefonden og dens skematik og rapporteringssystemer er derfor også dybt.

Henrik arbejder både meget helhedsorienteret og meget struktureret – og altid med udgangspunkt i sine kunders behov. Han har derfor igennem mange år opbygget tætte og tillidsfulde relationer til sine kunder, et træk han deler med mange af Kuben Managements rådgivere.

Som menneske er Henrik rolig og imødekommende. Han evner at skabe tryghed og gode processer omkring sig – både hos sine kunder og som kollega.

DEN GODE RENOVERING

KIM BIRK RASMUSSEN - PROJEKTCHEF

 

Kuben Management arbejder for godt byggeri og gode boliger. Det betyder også, at vi arbejder med renovering og vedligehold. Det er ikke nok for os at hjælpe nybyggeriet på vej – vi vil også hjælpe med at fastholde standarden i det eksisterende byggeri.

Kim Birk Rasmussen er én af vores fremtrædende rådgiverprofiler på dette område. Med sine gode faglige kompetencer og sit tillidsvækkende væsen har han igennem en årrække opbygget nære og tillidsfulde relationer til sine kunder primært blandt almene boligorganisationer og andels- og ejerboligforeninger.

For Kim handler det altid først og fremmest om tilfredse kunder – og det betyder at hjælpe kunden, der hvor kunden står, næsten uanset projektets størrelse og ind­hold. Kim fungerer som projekteringsleder, projektleder eller bygherrerådgiver – alt efter behovet og projektets størrelse.

Som person står Kim for integritet og ærlighed. Det er ikke mindst derfor, hans kunder kommer igen. Ligesom hans kolleger værdsætter ham højt.

BÆREDYGTIGHED MED NY VÆRDI

OLE BALSLEV-OLESEN – CHEFRÅDGIVER

 

Civilingeniør Ole Balslev-Olesen er en vidensbank indenfor energirelateret bygningsfysik og har mange års erfaring med rådgivning om lavenergibyggeri, varme og ventilation, vedvarende energi, miljø og indeklima. Ole har praktisk erfaring med energieffektive løsninger i byggeprojekter og har gennemført evalueringer af demonstrationsprojekter både i nationale og internationale sammenhænge.

I de senere år har Ole rådgivet om bæredygtigt byggeri og er uddannet DGNB-auditor inden for bygningskategorierne kontorbygninger, etageejendomme og rækkehuse samt undervisnings- og børneinstitutioner. Han har været med helt fra starten af indførelsen af DGNB-systemet i Danmark med videncenteret i det nye psykiatrisygehus i Slagelse som det første under pilotordningen for kontorbygninger.

Oles rådgivning omkring bæredygtigt byggeri spænder fra indledende implementering af bæredygtig kvalitet i byggeriet, bygherrerådgivning, udbudskrav og præcertificering til den endelige certificering når, byggeriet tages i brug.

Ole står for den ansvarlige og samtidig innovative rådgivning. Han er god for innovative løsningsforslag men altid i respekt for kundens ønsker og med det mål at få mest bæredygtighed for pengene.