Reference

Albertslund bymidte


Kuben Management har som gennemgående bygherrerådgiver frem til 1-års gennemgang, sikret at den samlede plan for transformationen af området ved Albertslund Centrum gennemføres og visionen opfyldes.

Nyt sundhedshus og plejecenter til Albertslund bymidte

Udvidelse af Albertslund Centrum  

Albertslund Centrum blev indviet i 1965. Siden hen har det fungeret som byens hjerte og det naturlige mødested for de handlende. Et folkebibliotek er også kommet til, og bymidtens musikteater er blevet renoveret. Men Albertslund ville noget mere.

Der var brug for flere boliger til de ældre, sundheden skulle i fokus i et nyt sundhedshus, og butikslivet trængte til bedre faciliteter. Dertil kom behovet for en ny parkeringskælder.

23.000 nye m2 er således opført, som nabo til det oprindelige Albertslund Centrum, projekt Albertslund Bymidte.

De første etaper af udvidelsen af Albertslund Centrum (etape I + II) omfattede et sundhedshus med genoptræningsfaciliteter, sygeplejeklinikker, omsorgstandpleje, klinikfaciliteter til praktiserende læger, mødefaciliteter og undervisningslokaler, samt en café med spisepladser både indenfor og ude i det skønne grønne uderum.

Bygningen rummer også et plejecenter med 80 plejeboliger, 15 ældreboliger og 12 flexboliger, samt et Kvickly varehus med tilhørende parkeringskælder. Begge etaper (etape I + II) blev ibrugtaget i 2015.

Sidenhen er endnu en etape (Etape III) igangsat med yderligere 56 plejeboliger, hvoraf de 36 etableres i demensafsnit, samt et butiksareal i de nederste etager. Etape III tages i brug i løbet af 2023.

Kuben Managements rolle 

Kuben Management har som gennemgående bygherrerådgiver frem til 1-års gennemgang for alle tre etaper sikret at den samlede plan for transformationen af området omkring Albertslund Centrum gennemføres og visionen blev opfyldt. 

Albertshøj Sundhedshus1
Bæredygtighed - et centralt punkt i projektet

Bæredygtighed - en central del af projektet

Der er løbende afholdt brugerinddragende workshops for kommunens ældreråd, plejepersonale, fagpersoner og forvaltninger. Disse inputs har dannet grundlag for formulering af et inspirationskatalog for det kommende pleje- og sundhedshus midt i Albertslund by.

Inspirationskataloget indgik som en del af grundlaget for det værdi- og funktionsprogram, som sammen med tekniske specifikationer og en helhedsplan på dispositionsforslagsniveau udgjorde udbudsgrundlaget for så vidt, angår det projektmæssige indhold, da der blev udskrevet totalentreprisekonkurrence for projektet.

Totalentrepriseudbud for både etape I og II og etape III blev gennemført ved en projektkonkurrence. For de to første etaper's vedkommende (etape I + II), partnering, mens det for den sidste etape (etape III) blev udbud med forhandling.

Der er tale om et komplekst program, hvor mange funktionsmæssige, økonomiske og procesmæssige forhold har skullet håndteres. Især risiko- og økonomistyring har været en væsentlig del af bygherrerådgivningsopgaven.

Bæredygtighed har været et centralt punkt i projektet, og flere forskellige energibesparende og miljørigtige løsninger har været drøftet hele vejen igennem forløbet. Byggeriet opfylder de såkaldte 2020 krav på energiområdet.