Reference

Delehusene - Venligbolig Plus konceptet


Som medaktør til et stort antal byggerier hvert år betyder det meget for os i Kuben Management, at vi også kan være med til at få de lidt skæve boligprojekter til at lykkes. På freders

Delehuse med forpligtende fællesskaber 

@ONV Arkitekter

Delehuse med forpligtende fællesskaber 

Ved Solbjerg Kirkegård på Frederiksberg danner 41 små boliger på blot 33 m2 rammen om en helt særlig form for hverdagsfællesskaber.

Her bor studerende side om side med unge flygtninge i en ordning, hvor de studerende fungerer som buddies for flygtningene og giver en hånd med i hverdagen.

Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Forenede Boligselskaber/KAB og Fonden Venligbolig ved 2+1 Idébureau.

Bag idéen og konceptet står We Do Democracy og ONV Arkitekter, der havde et realiserbart bud, på hvordan Frederiksberg Kommune kunne lykkes med at etablere flere fællesskaber på tværs af kulturer i kommunen – én af målsætningerne i kommunens sociale strategi om at forbedre integrationen, forstærke den demokratiske dannelse og skabe betalelige boliger i kommunen.

Boligerne stod klar til indflytning i december 2019.

Et prisvindende projekt

Holteprojekt (som nu er en del af Kuben Management A/S) fik i 2018 bygherrerådgivningsopgaven og sørgede for, at udbud og kontrakt med den vindende tilbudsgiver kom på plads.

Projektet blev herefter realiseret i et godt samarbejde med ONV Arkitekter, Ølgaard Ingeniører og Vega Landskab, og med Frederiksberg Kommune som sælger og som myndigheds-sagsbehandler.

Delehusene har nu været bosat i et par år, og Kuben Management har gennemført 1 års gennemgang. Mange har set gode muligheder i det innovative boligkoncept, og projektet har allerede vundet flere priser.

Blandt andet Hovedstadens Forskønnelsespris, Initiativpris af CPH Village 2020, Årets Byggeri 2019 under kategorien Bolig og Årets arkitektur af Politiken i 2019.

Venligbolig Plus-konceptet

@ONV Arkitekter

Venligbolig Plus-konceptet - som ramme om kulturfællesskaber 

Boligerne på Frederiksberg er en ny version af Venligbolig-konceptet, der opstod i kølvandet på flygtningekrisen i 2015.

I det nye Venligbolig Plus-koncept skal flygtningene ikke bo alene, men sammen med unge studerende to og to i de små lejligheder og dele køkken og bad.

De 41 boliger i det nye fællesskab er opført i fire etager, fordelt på tre store boligklynger, der danner rammen om et fælles, indre gårdrum. Hver boligklynge har desuden et fællesrum i stuen, som skal appellere til samvær, venskab og fællesskab på tværs af kulturer.

Hver klynge har desuden en tagterrasse og et vaskeri. Med få og ærlige materialer som træ og stål har boligerne et råt og enkelt udtryk, og de mange store træer på nabogrundens kirkegård føjer varme, stemning og følelsen af noget etableret til nybyggeriet.

Medaktør til realiseringen af den blandede by 

Som medaktør til et stort antal byggerier hvert år betyder det meget for os i Kuben Management, at vi også kan være med til at få de lidt skæve boligprojekter til at lykkes.

Delehusene på Frederiksberg understøtter integration, venskaber og fælles demokratisk dannelse, samtidig med at boligerne med en månedlig husleje på små 2.900 kr. bidrager til bevarelsen af den blandede by, hvor folk med forskellige indkomstniveauer kan bo side om side. Det er vi stolte over at have bidraget til.