Reference

Eternitten i Aalborg


Kuben Management bistod Himmerland Boligforening som bygherrerådgiver i forbindelse med opførsel af det almene boligbyggeri med totalentrepriseudbuddet samt byggesagsadministrationen.

I Aalborg på den gamle Eternitgrund er der bygget almen boliger

Fra industrilandskab til attraktive boliger

I Aalborg på den gamle Eternitgrund står i dag 240 almene ungdomsboliger, 36 almene familieboliger og 5 private penthouseboliger.

I udformningen af byggeriet er der gjort meget for at sikre, at såvel bebyggelse og opholdsarealer har høj arkitektonisk kvalitet og fremstår tiltalende – med det mål at gøre bebyggelsen attraktiv for en bred gruppe af beboere.

Byggeriet består af seks blokke med varierende etager og højder for at skabe variation. Der er etableret gårdarealer med mange aktiviteter og et fællesrum i kælderen for at nå ud og dække de fleste af beboernes interesser.

Bygningernes facader er bearbejdet, så de refererer til stedets oprindelige historie som industrilandskab.

Mangfoldigheden i højsædet

Mangfoldigheden i højsædet

Som noget særligt ved projektet på Eternitgrunden, er det sammensat af forskellige ejerformer. De forskellige sammensætninger af beboere har samtidig også været den særlige udfordring.

Målet har været at skabe attraktivitet for alle typer af beboere - både unge, familier og købere af ejerlejligheder – og derved etablere et boligområde med en høj grad af social diversitet.

Kuben Management bidrog i denne værdiskabende proces fra start, og vi har som bygherrerådgiver gennemført totalentrepriseudbuddet og varetaget byggesagsadministrationen i forbindelse med det almene boligbyggeri.

Projektet er et godt eksempel på de mange byggerier af ungdomsboliger, som Kuben Management har bidraget til, særligt i Aalborg-området.

Eternitten II 16