Reference

Fremtidens Plejehjem


I tæt samarbejde med Aalborg Kom­mune skabte vi, som bygherrerådgiver og projektleder på sagen, projektgrundlaget for et helt nyt og moderne plejehjem beliggende i Nørresundby i Aalborg.

Når fremtidens udfordring bliver en gevinst for nutiden

Visioner om et højt teknologisk niveau 

Andelen af plejekrævende ældre er fortsat stigende i Aalborg Kommune. Samtidig falder antallet af personer i den arbejdsdygtige alder. Det var den helt konkrete udfordring, områdechef i Ældreområdet Lars Nøhr og kontor­chef Kirsten Skovrup fra Ældre- og Handicapforvaltningen stod overfor, da de mødtes i vinteren 2008. 

Som vinteren skred frem, og 2008 blev til 2009, stod det klart, at løsningen skulle findes i et helt nyt og moderne plejehjem.

Ambitionsniveauet var fra begyndelsen højt. Der skal bygges et plejehjem ud over det sædvanlige. Med særlig fokus på velfærds- og sundhedsteknologi skal projektet forankre sig i nutiden og række langt ud i fremtiden - og her blev første skridt mod ”Fremtidens Plejehjem” var taget.

”Projektet har sat mange tanker i gang om, hvordan vi ønsker, at et plejehjem skal se ud i fremtiden – og hvor­dan vi selv vil bo, når den tid kommer. Det har været dejligt at opleve, at alle parter er gået ind i processen med stor åbenhed og har taget del i snakken”
udtaler rådmand Tina French Nielsen i publikationen ”Når jeg bli’r gammel – tanker, drømme og planer for Fremtidens Plejehjem”.
Fremtidens Plejehjem 07

Kuben Management leder processen 

I 2009 vandt vi opgaven som bygherrerådgiver og projektleder på sagen. I tæt samarbejde med Aalborg Kom­mune har vi skabt projektgrundlaget for huset. Udover rollen som projektleder på byggesagen ledede vi også de arbejdsgrupper, der blev nedsat til at se nærmere på bl.a. de ældres trivsel, medarbejdernes nye arbejdsfunktio­ner og de teknologiske muligheder.

Nørresundby Boligselskab blev udpeget som bygherre, og sammen med dem og kommunen har vi formuleret de ende­lige visioner for det nye hus ved Nørresundbys havnefront. Et hus, der ikke bare skal være de ældres nye hjem, men også udgøre rammerne for ca. 50 medarbejdere, som døgnet rundt skal bidrage til den bedste trivsel blandt husets brugere. Der skal sigtes mod et højt teknologisk niveau, som frigiver ressourcer og viser vejen for et fleksibelt, dynamisk og levende miljø, der udvikler sig efter fremtidens behov.

Et eksempel herpå er ”Trivsels­skærm-projektet”, hvor tablets integreres i de ældres hverdag. På tværs af Fremtidens Plejehjem og vores an­det projekt Jægersborghave har vi med succes søgt midler fra Ministeriet for By, Bolig og ­Landdistrikters forsøgspulje. Et pilotprojekt er allerede nu afsluttet, og idéen implementeres fuldt ud i Fremtidens Plejehjem, hvor de første beboere flyttede ind i begyndelsen af 2014. 

 

Fremtidens Plejehjem 20