Reference

Generationernes Byhus - en del af 'Den Røde Tråd'


I bydelen, Musicon, i Roskilde by er Generationernes Byhus blevet opført. Byggeriet rummer 75 boliger, der skaber hjem for flere generationer med plads til unge, ældre og familier.

Generationernes byhus set fra siden

Den blandede by i ét hus

I området "Den Røde Tråd" i Roskildes nyere kulturbydel, Musicon, er Generationernes Byhus blevet opført. Generationernes Byhus er udviklet af KAB i et partnerskab mellem flere boligforeninger.

Fællesskab danner grobund for projektet, og har været en afgørende faktor for udformningen og designet af projektet.

Generationernes Byhus indeholder boliger til flere generationer - i alt 75 boliger, fordelt på 46 familieboliger, 24 boliger i et seniorbofællesskab og 5 boliger til et ungdomsfællesskab med plads til i alt 15 beboere. Der findes derudover fælles aktiviteter i stueplan i form af erhverv og cykelværksted. Et samlet areal på 6.900 m2.

 

En del af den røde tråd

Generationernes Byhus er en del af det samlede projektet ”Det Høje C”, som samlet set indeholder 13.290 m2, som i alt rummer 6.900 m2 almene boliger, 6.000 m2 private boliger samt 390 m2 til en café og en butik. Byggeriet er tegnet af Arkitektfirmaet NB4.

Projektet lever ind til filosofien i Musicon, der en bydel med plads til alle. 

Generationernes Byhus grænser op til det private nabobyggeri, hvor de grønne fællesarealer skaber rammerne for liv og fællesaktiviteter. Blandingen af boligformer og generationer med både almene og private lejeboliger som naboer bygger på diversitet og samhørighed – og giver mulighed for at skabe tætte relationer mellem mennesker på tværs af generationer.

 

Økonomistyring uden overskridelser

Kuben Management var bygherrerådgiver på projektet, og har været med fra grundkøbet fandt sted frem til 1 års eftersyn. Byggeriet stod klar til indflytning i april 2022.  

Der har fra dag ét været fokus på at budgettering med indlagte kapitaliserede risici. Den løbende styring og kontrol har sikret, at bygherre har fået mulighed for at reagere, omdisponere og tilkøbe.

Den Røde Tråd, Roskilde