Reference

Helhedsplan for Dianavænget


Kuben Management har udarbejdet og sikret gennemførelse af fysisk helhedsplan for af 248 boliger i afdeling 34, Dianavænget i Odense SV. Et projekt, som har været længe undervejs.

Gennemgribende renovering af 10 boligblokke i Dalum, Odense SV

Gennemgribende renovering 

De 10 boligblokke i afdeling 34, Dianavænget beliggende i Dalum i det sydvestlige Odense har været igennem en omfattende renovering. 

Renoveringen har omfattet både udskiftning af facader og altangange, nye vinduer, udvendige døre, nye installationer, nye badeværelser, etablering af ventilation og ombygning af lejlighederne, så de fremadrettet opfylder Landsbyggefondens krav til tilgængelighed, herunder etablering af elevatorer i de tre af boligblokkene.

Ved renoveringen af de 248 boliger er der blevet etableret i alt 86 tilgængelighedsboliger, der er ombygget med nyt større køkken og bad. Der er i den forbindelse nedlagt 18 etværelses boliger og 2 toværelses boliger.

Helhedsplan Dianavænget2

Et projekt der har udviklet sig meget igennem forløbet

Dianavænget er et projekt som har været længe undervejs - faktisk fra 2007-2021. I den indledende fase var det planen, at der skulle udskiftes døre og vinduer og nogle betonskader skulle ordnes, men ved nærmere undersøgelser af bebyggelsen viste det sig, at der var behov for en grundigere renovering.

I dialog med Landsbyggefonden og de tekniske rådgivere som var tilknyttet sagen, udarbejdede Kuben Management en helhedsplan for hele afdelingen og indgik i nærmere dialog med Landsbyggefonden herom. Projektet udviklede sig og endte med en renovering og ombygning af den samlede bebyggelse, gennemført under hensyn til social, økonomisk og energimæssig bæredygtighed.

Området har på mange fronter krævet en større indsats. Både før og sideløbende med den fysiske indsats har der i området også været gennemført en boligsocial indsats. Kuben Management har også været Kristiansdal Boligforening behjælpelig med håndtering af de boligsociale helhedsplaner der er gennemført i området.

Udover byggesagsadministration og den sædvanlige håndtering af byggesagen, udarbejdelse af skematikker, dialog med Landsbyggefonden og projekt- og processtyring, så har Kuben Management også haft en lang række af ekstra ydelser på sagen.

Her kan f.eks. nævnes håndtering af prækvalifikation for entrepriseudbuddet for sagen som blev gennemført i fagentreprise, finansieringsudbud, udbud af flytteforretning i forbindelse med genhusningen, løbende juridisk rådgivning og bistand til håndtering af genhusningen i hele afdelingen. Kuben Management har til fulde på denne sag haft lejlighed til at bringe mange forskelligartede kompetencer i spil.

Både bygherre og vi er meget glade for resultatet af renoveringen, som har givet afdelingen et mærkbart og langvarigt løft.

Gennemgående bygherrerådgiver på projektet 

Kuben Management har i denne sag udarbejdet helhedsplanen for Dianavænget, og haft den løbende dialog med Landsbyggefonden om støtte til sagen. I samarbejde med bygherren har Kuben Managements rolle ligeledes været at planlægge og afholde de beboerdemokratiske processer, der er gældende ved renoveringsopgaver i alment byggeri.

Kuben Management har her været gennemgående administrativ bygherrerådgiver i både de indledende faser og i projekterings- og udførelsesfasen, og herunder i forhold til kvalitetssikring, håndtering af løbende byggeregnskab og attestering af a conto begæringer samt regninger for udgifter i projekteringsfasen.

Helhedsplan Dianavænget3