Reference

Nyborg Midtermole


På det tidligere færgeleje på Nyborg Havn ligger attraktive vandkantsboliger udformet i skandinavisk bådhusstil. Her har Kuben Management har haft rollen som projektudvikler og bygherrerådgiver.

Attraktive vandkantsboliger

På DSB's tidligere færgeleje i Nyborg har et nyt, attraktivt boligbyggeri taget form. Byggeriet, som er udformet i skandinavisk bådhusstil, rummer 64 boliger med havudsigt, herunder 54 lejelejligheder og 10 penthouselejligheder.

Boligbyggeriet er ét af flere kommende byggerier på de havnearealer i Nyborg, som blev ledige, da Storebæltsbroen erstattede færgeforbindelserne imellem Fyn og Sjælland.

Da Nyborg er den fynske kommune med størst årlig befolkningstilvækst, har havneområdet et stort potentiale for at udvikle sig til en ny, attraktiv bydel.

SKALA Arkitekter står bag boligernes arkitektoniske greb, der med gentagende gavlhusstrukturer har reference til de skandinaviske havnehuse, hvor sejlbåde og havnemateriel blev opbevaret.

Boligerne stod klar til indflytning i 2019.

Nyborg Midtermole

Fra idé til færdigt byggeri

Boligbyggeriet på Midtermolen er et resultat af et tæt samarbejde mellem PBU - Pædagogernes Pension som investor, og Kuben Management som projektudvikler og bygherrerådgiver.

Vi har identificeret og modnet projektmuligheden og som bygherrerådgiver har vi sikret, at projektet blev realiseret som planlagt. PBU indgik som hovedinvestor i det partnerselskab, som varetog gennemførelsen af byggeriet. Vi indgik som medinvestor i byggeperioden.

Som en del af forarbejdet for projektet indgik en analyse fra vores analysevirksomhed Exometric, der har afdækket og analyseret boligefterspørgslen i området. Exometric skabte dermed en ekstra afdækning af projektets risiko for investorerne.

Nyborg Midtermole 2 Fra Nrgi

Et samarbejde, der peger fremad

Samarbejdet mellem PBU - Pædagogernes Pension og Kuben Management vil efter alt at dømme føre til flere lignende projekter fremover.

PBU har således opprioriteret sine investeringer i danske boligejendomme, og vi har med vores store netværk og brede kompetencer leveret den rådgivning, pensionskassen efterspurgte. Både i forhold til projektudvikling, bygherrerådgivning og byggestyring.