Reference

TDD af Sundkrogskaj 20


Kuben Management bistod Pædagogernes Pension og Fokus Asset Management med teknisk due diligence (TDD) af ejendommen beliggende på Sundkrogskaj 20 i København.

PBU, Sundkrogskaj 20

Forberedelse til indflytning i nyt domicil

Ved havnefronten i Københavns Kalkbrænderihavn ligger ejendommen, Sundkrogskaj 20. Bygningen med fire etager og fritstående søjler er tegnet af stjernearkitekten Kim Utzon i 2000-2004 og er placeret således, at der fra alle rum er direkte udsyn over vandet. 

Den knap 10.000 m2 store ejendom og beliggenheden tæt på metrostationen, Orientkaj, appellerede til Pædagogernes Pension, som i 2019 købte ejendommen med henblik på at indrette den til hovedkontor.

I forbindelse med købet af ejendommen bad PBU os om at foretage teknisk due diligence (TDD) for at få et godt overblik over bygningens stand og renoveringsbehov.

Gennem de seneste 7 år har PBU og Kuben Management haft et godt og tæt samarbejde omkring blandt andet projektudvikling. Det var derfor naturligt for PBU at bede os varetage opgaven for dem.

PBU4

Fremtidssikring af nyt lejemål

PBU besluttede, sammen med Fokus Asset Management, der forvalter lejemålet for PBU, sig for også at udnytte Kuben Managements aktuelle viden om ejendommen og generelle faglighed til at stå for teknisk bygherrerådgivning på gennemførelsen af den nye lejerindretning og renoveringen af ejendommen.

Her udførte vi VVS, EL, statik og apteringsarbejde, økonomioverslag på ovenstående arbejde, udbudsmateriale, tilsyn i udførelsesstadiet med ny lejerindretning og generel renovering af ejendommen til de nye lejere.

Med opdateringen af ejendommen lever Sundkrogskaj 20 op til nutidens behov og er fremtidssikret med opgradering af kabling, køkkener og overflader.

Udover at fungere som domicil for PBU, er en del af ejendommen udlejet til fagforeningen BUPL. Omdannelsen til to lejemål rummer derudover etablering af blandt andet nyt indgangsparti, indvendig trappe mellem to etager, åbning af gipsvægge til kontorer med glaspartier og fitnessfaciliteter.