Reference

Præstemarken


Helhedsrenovering af 53 rækkehuse i udkanten af Jyderup. Udover vores opgave med helhedsrenoveringen, har vi siden da har vi forestået byggesagsadministrationen, beboerinddragelsen og genhusningen.

Helhedsrenovering giver nyt liv til rækkehusbebyggelse

Helhedsrenovering giver nyt liv til rækkehusbebyggelse

Med marker og skov som nærmeste nabo ligger Præstemarken. 53 rækkehuse snor sig som perler på en snor i udkanten af Jyderup.

Den tæt-lave bebyggelse blev opført i begyndelsen af 1970’erne med tydelige referencer til datidens enkle og funktionelle arkitektoniske udtryk. De gule teglsten og det sorte tag med ensidigt fald giver byggeriet sin helt egen karakter.

Præstemarken stod overfor en gennemgribende renovering af både indvendige og udvendige forhold. Med respekt for det oprindelige arkitektoniske hovedgreb blev bebyggelsen opgraderet til nutiden og fremtidens krav til en moderne bolig.

Facaderne er blevet efterisoleret, tagene udskiftet - også badeværelser og køkkener gennemgik en renovering. Derudover fik udearealerne et ansigtsløft med bl.a. ny beplantning og belægning.

Den brede rådgivning 

Den brede rådgivning 

Vores opgave med helhedsrenoveringen af Præstemarken begyndte allerede i 2010. Siden da har vi forestået byggesagsadministrationen på sagen, beboerinddragelsen og genhusningen.

Mange beboere bliver berørt, når en så stor en renoveringssag skal gennemføres. Det er vigtigt, at beboerne fra begyndelsen er trygge ved de forandringer fremtiden bringer for dem. Alle Præstemarkens beboere blev med vores hjælp genhuset i samme bebyggelse, tæt på deres eget hus.

I 2013 udbød vi i samarbejde med Vestsjællands Almene Boligselskab sagen i totalentreprise, og da sagen gik ind i udførelsesfasen, blev der arbejdet på højtryk for at renovere de 53 huse. Arbejdet blev udført i etaper med 8 huse af gangen for at gøre processen så hensigtsmæssig som mulig.

Vores arbejde med en sag som Præstemarken bygger i høj grad på den daglige kontakt, vi havde med både beboerne, bygherre og entreprenør. Vi skal kunne forstå og tale alles sprog, ligegyldigt om emnet er en beboers bekymring for sin have, et miljøproblem, der skal tages hånd om, eller manglende belysning på vejen.

Præstemarken, Set Oppefra