Reference

Tilstandsregistrering for Boligforeningen AAB


Kuben Management bistod Boligforeningen AAB i forbindelse med afdækning af renoveringsbehovet af 90 afdelinger beliggende i København og omegn.

1.000.000. m2 almene boliger

Afdækning af behov for renoveringen 

Boligforeningen AABs portefølje dækker over bygninger fra 1915 til 2014, hvorfor der var en differentieret tilgang til bygningerne.

Typisk vil der være stor forskel på, hvad der skal besigtiges i en ældre ejendom i forhold til en ny. I nyere ejendomme er der flere og mere komplicerede tekniske anlæg, mens der i ældre ejendomme typisk vil være simple, tekniske anlæg.

Et tværfagligt team bestående af en bygningskonstruktør,  konstruktions- og installationsingeniør indledte arbejdet med at gennemgå alle afdelingerne for at kunne afdække problemstillinger og det generelle behov for vedligehold.

I forbindelse med besigtigelserne blev driftspersonalet inddraget i afdelingernes historik, for at kunne afklare, hvorvidt de registrerede skader dækkede over vedvarende problemstillinger.

Ved at interviewe driftspersonalet og beboerne kunne driftsmæssige problemstillinger afdækkes, som ikke var muligt at konstatere ved besigtigelserne. 

 

AAB Trappe

Rapporter giver det forkromede overblik - tilstand, restlevetid og prisestimater

Rapporterne blev opbygget som bygningsdelskort med detaljerede gennemgange af de eksisterende bygningsdele: Tagbelægning, facader, vinduer, brugsvandsinstallation, afløbsinstallation m.v.

De enkelte bygningsdelskort blev sammenfattet i en konkluderende tekst, hvor der i flere tilfælde også blev set på muligheder for energibesparende tiltag.

Med drifts- og vedligeholdelsesplanerne fik boligforeningen et overblik over forventede tidsterminer for de nødvendige arbejder, udskiftninger og renoveringer. Med estimerede priser på fremtidige udgifter til opretholdelse af bygningens standard, har foreningen fået mulighed for at kunne udjævne udgifterne til vedligeholdelse hen over bygningens levetid.

For almene boligorganisationer er det vigtigt at få afdækket renoveringsbehovet, således at de påkrævede arbejder kan struktureres og planlægges fornuftigt - og i alvorligere tilfælde er det desuden muligt at søge om hjælp til finansiering, således at huslejestigninger for beboerne minimeres.