Reference

Utzon Center


Jørn Utzon sidste værk blev Utzon Center på havnefronten i Aalborg. Centeret blev indviet få måneder før hans død i 2008 og afsluttede på symbolsk vis et liv, der også begyndte ved den nordjyske havn.

Utzon Center i fuldmåne

Arkitektens sidste værk

En ring der sluttes

Jørn Utzon sidste værk blev Utzon Center på havnefronten i Aalborg. Centeret blev indviet få måneder før hans død i 2008 og afsluttede på symbolsk vis et liv, der også begyndte ved den nordjyske havn.

Centeret er et formidlingshus for kultur, kunst og arkitektur. Med permanente og skiftende udstillinger fungerer huset som et dynamisk samlingspunkt både for Aalborgs borgere og byens turister.

Selv skrev Utzon i et brev til centerets bestyrelse:

”... Da jeg i sin tid sagde ja til at tegne byggeriet, var det med glæde, fordi jeg anså, at de planlagte fremtidige aktiviteter i Centret ville blive til gavn for arkitektuddannelsen i bred for­stand. At der i Aalborg kunne opstå et mødested for debat om arkitekturens udvikling, et sted hvor fortidens arkitektur og fremtiden for udviklingen af vores fysiske omgivelser kunne finde sted på mange planer.”
Jørgen Utzon Arkitekt
Utzon Center Credit Rasmus Hjortshøj

Fra projektudvikling til færdigt byggeri

Et mangeårigt samarbejde

Kuben Management gik ind i projektet allerede i de indledende faser i 2006, hvor den daværende bestyrelse bag Utzon Center bad os assistere dem med udarbejdelse af grundlaget for realisering af projektet. Herefter blev det økonomiske finansieringsgrundlag udarbejdet.

Et grundlag, der senere skulle vise sig at sikre, at finansie­ringen var på plads, når byggeriet stod færdigt. Vi bistod med fundraising og havde held med at søge hele projektets realiseringsbeløb hjem. Således at der i dag ikke er nogen gæld i bygningen.

I tillæg til den succesfulde økonomistyring har projektet gennemgået en effektiv tidsstyring. Tidsplanen var fra begyndelsen meget stram, men i godt samarbejde med vores bygherre holdt den hele vejen i mål. For os er god byggestyring og projektledelse, at et byggeri bliver realiseret til tiden og til prisen.

Selv om Utzon Centeret stod færdigt i 2008, har vi ikke sluppet det helt. Vi trækkes fortsat ind, når der skal søges midler til nye tiltag til centerets udvikling. På tegnebrættet er bl.a. idéen om et virtuelt rum, hvor arkitektoniske mesterværker kan opleves 1:1 – midt på Aalborgs havnefront.