INVESTORENS HØJRE HÅND

PROJEKTUDVIKLING FRA FØRSTE IDÉ

Kuben Management har en stolt tradition som projektudvikler. Vi kan se mulighederne og tegne visionerne. Vi afdækker markedet og efterspørgslen og peger på de værdiskabende koncepter. Vi udarbejder et overslag på anlægsudgifter og drift og beregner afkastet. Vores indledende rådgivning bliver samlet i et beslutningsgrundlag, som sætter investor og bygherre i stand til at komme videre med projektet.

Og når beslutningen er truffet, sikrer vi, at projektet kan realiseres – hvad enten det handler om nybyggeri, omdannelse eller udvidelser af eksisterende byggeri.

  SE EN CASE

STÆRKE DATA FOR SIKRE BESLUTNINGER

Projektudvikling: Afdæk potentialet – minimér risikoen

Er grundlaget for projektet sikkert? Er efterspørgslen stor nok? Kan projektet opnå de nødvendige salgspriser? Hvordan skal byggeriet konfigureres for at give den bedst mulige værdi?

Gennem vores søstervirksomhed Exometric kan vi give klare, databaserede svar på disse spørgsmål – så det sikres, at kun de rigtige projekter gennemføres i den rigtige form og på rette tidspunkt.

Exometrics analyser knytter geografiske data om forbrugertyper sammen med spørgepaneldata om befolkningens flytteintentioner, boligpræferencer, betalingsvilje mm. Resultatet er unikke, værdiskabende beslutningsgrundlag.

BISTAND TIL PLANARBEJDET

Projektudvikling - FRA IDÉ TIL GODKENDT LOKALPLAN

Som projektudviklere bistår vi både private investorer og erhvervskunder med at identificere de gode byggemuligheder. Vi afdækker potentialer og risici ved den konkrete byggegrund og skaber grundlaget for aftalen mellem køber og sælger.

Vi påtager os gerne opgaven med at tilvejebringe den nødvendige lokalplan for projektet – vi har rådgivere med specialiserede kompetencer indenfor lokalplanarbejde og et indgående kendskab til lovgivning og myndighedsprocesser.

Er der behov for bistand fra fx landskabsarkitekter eller andre, trækker vi den nødvendige ekspertise ind fra vores omfattende netværk af samarbejdspartnere.

  SE EN CASE

 

Vi udvikler byggeriet

GRUNDLAGET FOR EN GOD INVESTERING

DUE DILIGENCE OG BUSINESS CASES

Overblik og gennemsigtighed er vigtigt for os. Vi giver vores kunder den nødvendige indsigt i byggeprojektets økonomi, i god tid før uigenkaldelige beslutninger bliver truffet. Vi gennemfører due diligences og udarbejder businesscases med alle relevante parametre inkluderet og med de afgørende afkastberegninger.

Alle relevante økonomiske aspekter afklares fra start, og kunden får klarhed over budgettet. Det giver et solidt og kvalificeret grundlag for at træffe de rigtige beslutninger på et realistisk og retvisende grundlag.

JURIDISK EKSPERTISE

KLARE AFTALER SIKRER PROCESSEN

Byggeprojekter er komplekse, og det er vigtigt, at udbud og aftaler hviler på et gennemarbejdet og holdbart grundlag.

I Kuben Management tager vi vores ansvar som juridiske rådgivere alvorligt. Vores advokater og jurister er specialiserede i udbudsret og entrepriseret. Deres eneste fokus er at varetage bygherrens interesser.

Det giver vores kunder sikkerhed for pålidelige kontrakter, som er uden overraskelser og faldgruber. Og vi sikrer fra begyndelsen klare ansvarsfordelinger og beskrivelser af ydelser og leverancer – det minimerer risikoen for tidskrævende tvister mellem parterne.

VI FØLGER OP

PROJEKTSTYRING UDEN SLINGER

Hos Kuben Management ser vi det som vores fornemmeste opgave at give vores kunder tryghed og sikkerhed i realiseringen af deres projekter - fra mindre lejemål til store, komplekse byggeprojekter.

Vores bygherrerådgivere har værktøjerne og erfaringen til effektiv opfølgning på tidsplaner og økonomi. Byggeriets kvalitet er vores fokusområde. Derfor sikrer vi, at der følges op på mål og intentioner i byggeprogrammet, både under projektering og udførelse. Og vi sikrer, at den nødvendige kvalitetskontrol bliver gennemført.

Vi er den udfarende i forhold til opfølgning under byggeforløbet - fra planlægningsfasen til aflevering. Kalkulationer og udarbejdelse af bygge- og anvisningsregnskab er blandt vores kernekompetencer. Vores risikostyring er systematisk, og vi sammentænker risici og økonomiske konsekvenser.

KONTAKT OS

  "

Ulf Christensen

Administrerende direktør 
Tlf: 3814 6410 
Mobil: 4144 5031 
Email: ulf@kubenman.dk

 

  "

Henrik Steen Sørensen

Regionsdirektør Nord
Tlf: 9877 8952
Mobil: 4031 3467
Email: hss@kubenman.dk

 

  "

Kurt Bech

Regionsdirektør Syd
Tlf: 7938 1383
Mobil: 2161 6071
Email: klb@kubenman.dk