FRA ANALYSE TIL STRATEGI OG HANDLING

Byudvikling

Danmarks byer er under forandring. De store byer har vokseværk. Mindre byer udenfor vækstområderne lider under fraflytning. Områdebyerne – de moderne forstadsbycentre – er truede af konkurrencen fra fortættede bycentre.

Udviklingen er strukturel. Men hver enkelt by har mulighed for at påvirke sin egen skæbne. Det handler om at udnytte sine styrker og imødegå sine svagheder – med det udgangspunkt, som der er lokalt.

Kuben Management kan hjælpe til. Vi kan afdække potentialet for den enkelte by eller bydel. Vi kan se nye muligheder for nedlagte industriområder. Vi kan bidrage i en proces, hvor bycentre tænkes på ny, og hvor rummelighed og potentiale udnyttes til at skabe nyt liv. Vi kan være initiativtagere på ny byfortætning, som øger byens attraktivitet og tiltrækningskraft.

Vi tilrettelægger den proces, som passer bedst til kundens behov. En analyse kan danne overblik over problemer og muligheder. Idéudvikling kan åbne nye muligheder. Gennem strategiudvikling kan der fastsættes langsigtede mål og pejlemærker for vejen derhen. Procesledelse og teknisk bistand med fysisk planlægning, finansiering, udbud mv. kan skabe handling og udvikling.

BYUDVIKLING HANDLER OM BOLIGER

BOLIGSTRATEGI OG BOLIGUDVIKLING

Byudvikling i dagens Danmark handler ikke mindst om byernes boligtilbud – både i forhold til nuværende og kommende borgere. For hvis det rigtige tilbud er til stede kan nye grupper fastholdes eller trækkes til. Med nye borgere og ny arbejdskraft bliver byen mere attraktiv for virksomhederne, nye arbejdspladser kommer til – og en god spiral er sat i gang.

Kuben Management og vores søstervirksomhed Exometric har til sammen de kompetencer og ressourcer, som skal til for at skabe ny udvikling af byer og bydele:

  • Med afsæt i Exometrics unikke data om boligmarkedet og borgernes bolig- og flyttepræferencer udvikler vi indspark til overordnede byudviklingsstrategier, fx mht. til rækkefølgeplanlægning og planlægning af boligudvikling, som tager udgangspunkt konkret viden om borgernes ønsker og behov.

  • Vi bistår kommunerne med udvikling af konkrete boligstrategier, hvor kommunen afklares om sin rolle som boligpolitisk aktør, og hvor der sættes konkrete pejlemærker for kommunens udvikling af sit boligtilbud, herunder den almene sektors rolle. Se et eksempel her.

  • Vi bistår kommuner, almene boligorganisationer og private investorer med at se potentialerne og skabe ny udvikling i byer og bydele. Vi knytter parterne sammen og skaber partnerskaber, i form af fx udviklingsselskaber og komplekse bygherreorganisationer, som kan skabe bæredygtige bydele med blandede og mangfoldige boformer og et attraktivt byliv. Og vi hjælper med at realisere det konkrete byggeri.

Se nogle af vores cases

KONTAKT OS

  "

Ulf Christensen

Adm. Direktør
Tlf: 3814 5031
Mobil: 4144 5031
Email: ulf@kubenman.dk

 

  "

Henrik Steen Sørensen

Regionsdirektør Nord
Tlf: 9877 8952
Mobil: 4031 3467
Email: hss@kubenman.dk

 

  "

Kurt Bech

Regionsdirektør Syd
Tlf: 7938 1383
Mobil: 2161 6071
Email: klb@kubenman.dk