Artikel

35 år som byggeriets toastmaster: Henrik Steen har jubilæum


Regionsdirektør Henrik Steen Sørensen fejrer 35-års jubilæum hos os, og har gennem sit arbejdsliv været med til at udvikle adskillige store projekter i bl.a. Aalborg, Silkeborg, Taastrup og Horsens.

Henriksteen1

Regionsdirektør Henrik Steen Sørensen er på flere måder en institution i Kuben Management. Ikke kun fordi, han den 1. december 2021 kan fejre sit 35-års jubilæum i vores virksomhed, men også fordi han gennem sit arbejdsliv har været med til at sætte sit præg på udviklingen af flere store områder og byer i Danmark.

I Jylland har han hjemme, men hans indflydelse, engagement og indsigt i de temaer, der påvirker samfundets og byggeriets udvikling, forgrener sig til hele landet. Han har været med til at udvikle adskillige store projekter som f.eks. 100.000 m2 nybyggeri på Godsbanen i Aalborg, en ny bydel med ca. 200.000 m2 nybyggeri i Silkeborg Kommune, 50.000 m2 nyt boligbyggeri i Taastrup Kommune og 30.000 m2 nybyggeri i Horsens.

Boliger til dem, der mangler
”Jeg er vældig optaget af, at vi har et velfærdssystem, der bl.a. er baseret på den almene, offentligt støttede bolig, som er målrettet alle – både de unge, dem midt i livet og de ældre. Derfor er jeg stolt af at være et sted, hvor vi samarbejder med landets kommuner om at bygge boliger til dem, der mangler.
Det er fantastisk, at vi i Kuben Management går i front og er med til at sikre den blandede by. Det er en del af vores dybeste DNA og vores væsentligste indtægtskilde,” fortæller Henrik Steen Sørensen.

Engang var det almene byggeri tabu
Når Henrik Steen skal se tilbage på udviklingen af byer og boliger, glæder han sig over, at tingene har ændret sig i positiv retning de seneste årtier. ”Dengang jeg blev ansat i Kuben Management i 1986, led det almene boligbyggeri under et dårligt rygte som kedeligt kransporsbyggeri til specielle borgere i udkanten af byen. I dag er det allemandsboliger, placeret jævnt over hele byen, opført i forskellig typologi og arkitektur med tanke på infrastrukturen. Ikke alle tror, de kommer til at bo i et alment boligbyggeri. Men der er for os alle gode muligheder for at ende i en ældrevenlig lejebolig som gammel, en midlertidig almen bolig som single, eller måske kommer ens børn i en årrække til at bo i en ungdomsbolig, mens de studerer,” lyder det fra Henrik Steen.

I dag sætter kommunerne selv gang i byggeriet
Muligheden for at påvirke og ændre udviklingen af byområder gennem både alment og blandet byggeri er for Henrik Steen et utrolig vigtigt instrument, og han husker tilbage på dengang, det var mere kompliceret at få gennemført sine planer: ”I 1980’erne skulle vi tage til København for at få en kvote at bygge for ude i kommunerne. En enkelt embedsmand i Boligministeriet sad og uddelte kvoter, hvor tildelingen var baseret på en motiveret ansøgning. I dag allokerer kommunerne selv og har retten til selv at sætte boligbyggerier i gang med støtte fra Landsbyggefonden, hvilket er et væsentligt instrument i kampen for et Danmark i balance”, lyder det fra Henrik Steen, der sammen med sit Aalborg-team har haft en nøglerolle i den udvikling og markante transformation, som Aalborg har været igennem fra industriby til kulturby.

Medvirkende til Aalborgs transformation
”Midt i ’00erne var Aalborg en træt industriby, der havde mistet mange af sine store arbejdspladser, men til gengæld fik universitetet flere og flere studiepladser. De unge skulle have tag over hovedet, så i perioden fra 2010 til 2020 er der blevet bygget 4-5000 ungdomsboliger i byen, og Kuben Management har været involveret i de fleste af projekterne,” fortæller Henrik Steen, der uddyber:
”I dag er Aalborg blevet en uddannelses – og kulturby, hvor alle gider bo, og det skyldes at man i Aalborg valgte at investere og dedikere sig 100 procent i den udvikling. Politikerne så mulighederne, og byens borgere, erhvervsliv og Kuben Management fulgte med. Det har også betydet sindssygt meget, at byen har satset på kulturen – f.eks. med byggeriet af Utzon Center, Nordkraft, Musikhuset, kulturinstitutionen Spritten og den store renovering af Kunsten. Det har appelleret til at fastholde og tiltrække beboere - med byens totale revitalisering til følge,” fortæller han.

Den blandede by er en stærkere by
”Det offentligt bevilgede almene boligbyggeri kan som andre offentlige byggerier generere og igangsætte omdannelse af bykvarterer og generel udvikling af byer. Det offentlige og offentligt støttede byggeri kan dog ikke stå alene, for det giver en stærkere by, når man blander bygningstyper, ejerformer og funktionalitet. Derfor skal man samtidig etablere et grundlag for private investeringer, så der også kan bygges erhverv, butikker og privat boligbyggeri – og sidst, men ikke mindst, skabe grundlag for robuste fælles arealer, pladser og bygninger, som er målrettet det store bymæssige fællesskab. I Aalborg har man i store træk været åben overfor, at ingen gruppe af borgere må glemmes – herunder dem, der arbejder i byen, og som ikke per automatik kan ”vælge og vrage” i boligudbuddet - f.eks. politimændene, lærerne, sygeplejerskerne og buschaufførerne. For cirka ti år siden fik vi en målsætning om, at 20-25 procent af nyt, større boligbyggeri i de større byer bør være alment, hvilket vi kan konstatere er nødvendigt for at sikre en fortsat blandet by,” lyder det fra Henrik Steen Sørensen.

Bæredygtigt at bo tæt på byen
Henrik Steen roser derfor regeringens nye udspil på boligområdet: ”Jeg må sige, at jeg er vældig tilfreds med den nye boligpakke. Flere og flere kommuner kan se, at man kan bruge det almene byggeri til at styre byens udvikling og give en bæredygtig balance. Folk vil gerne bo dér, hvor der er god infrastruktur, veludviklet offentlig transport, institutioner og et synligt offentligt liv og tæthed på alt. Det er ikke bæredygtigt, hvis familier med lav husstandsindkomst indirekte tvinges til at bo langt uden for byen og langt væk fra deres arbejdsplads,” siger han.

Byens midte som et kedeligt spejlæg
Udover den almene sektor og den blandede by, er den levende bymidte også et emne, der ligger Henrik Steen meget på sinde.

”Jeg taler tit om byerne som et spejlæg, hvor blommen – altså livet i bymidten – udtørrer og bliver kedelig, hvis vi springer over, hvor gærdet er lavest og primært udstykker nye kvarterer uden for og uden på den oprindelige by. At bygge udenpå og udenpå er det modsatte af bæredygtighed. I mine øjne bør vi bygge der, hvor centrum og infrastrukturen er. Det er vigtigt for alle, både de mange singler, de ældre, børnefamilierne og eneforsørgerne, som ikke har tiden til at køre langt efter hverdagens nødvendigheder.”

Mange faglige baggrunde på kontoret i Aalborg
Henrik Steen, der tidligere på året også kunne fejre sin 70-års fødselsdag, er oprindeligt finansuddannet og har tilbragt en del af sit arbejdsliv iklædt slips, før han blev entreprenør og arkitekt i eget byggefirma og siden ansat som byggeleder i et af Kuben Managements tidligere datterselskaber. Dengang var de fire ansatte, i dag er der 33 ansatte på kontoret i Aalborg, der udgøres af medarbejdere med meget forskellige baggrunde som f.eks. filosof, arkitekt, sociolog, planlægger, ejendomsmægler, formidler, økonom, ingeniør, jurist, kontoruddannelse og konstruktør. Det blandede team tager sig af fem faglige hovedområder: Projektudvikling, anlægs- og driftsøkonomi, teknisk bygherrerådgivning, udbudsjura og procesledelse.

De rette partnerskaber er vigtige
”Vi er ikke kun bygherrerådgivere, vi ser os som rådgivere for ”det byggede miljø”, og det kræver, at vi hele tiden danner de rette partnerskaber. Når vi udvikler nye større projekter, har vi altid myndigheder, beslutningstagerne og et bredt interessentfelt med i projektpartnerskaberne, udover bygherrerne. Det er sådan, vores ideer får vinger og mulighed for realisering. Det er faktisk en disciplin i sig selv at udvikle en god idé, så alle parter – embedsmænd, beslutningstagerne, entreprenører, banker/investorer, naboer og andre interessenter – sammen tager ejerskab og kan bidrage til at skabe fortællingen om mulighederne i projektet for alle, og for at genskabe livet i en by,” lyder det fra Henrik Steen.

Byggeriets toastmaster og ægteskabsbureau
Henrik Steen har et veludviklet billedsprog, når han skal forklare, hvad vi laver i Kuben Management. Han betegner os som ”byggeriets toastmaster” – vi er dem, der fortæller, hvad der sker under (bygge)festen. Eller: ”Vi er et ægtskabsbureau i den glade trekant”, hvor vi befinder os i midten mellem bygherren, myndighederne og interessenterne, og hvor vores opgave er at få samarbejdet mellem tre parter til at glide - og i særdeleshed realiseret. ”Verden er fyldt med gode ideer – kun de realiserede kan vi forholde os til. Vi skal tage hensyn til alle interessenter, og udover de primære - også frøerne og fuglene, naboerne og foreningerne af forskellige borgerinteresser!” understreger Henrik Steen Sørensen.

Stort netværk og mange relationer
Regionsdirektør Henrik Steen Sørensen og afdelingsleder Søren Fonseca deler ledelsen af Aalborg-kontoret mellem sig og har hver deres veldefinerede roller: Henrik Steen er ”udenrigsminister”, mens Søren Fonseca er ”indenrigsminister” på kontoret. Eller som Søren formulerer deres opgavefordeling: ”Vi hiver håret af og uddeler det!” Det betyder i praksis, at Søren tager sig af den daglige ledelse af medarbejderne, mens Henrik især plejer de mange eksterne relationer, som han har opbygget de seneste mange år, bl.a. med kommuner, boligorganisationer, investorer, entreprenører, arkitekter, ingeniører, developere og bygherrer generelt.

Bor nu selv i byens byggede miljø
Henrik Steen og hans kone Mie Just bor i dag i et byhus på havnen i Århus med ejerboliger på den ene side og almene lejeboliger på den anden side. Trods Henrik Steens mange holdninger til det byggede miljø i byerne er det først for nylig, at parret er flyttet til byen. Da parrets fire børn voksede op, boede familien på landet. 21 år blev det til ude på landet. ”Det var en overskuelig og tryg verden at bo i, mens børnene var små, og det var faktisk min kone, der måtte overtale mig til, at vi skulle flytte tilbage byen – det er lidt pinligt”, griner Henrik Steen.

Fritiden går med egne byggerier
At arbejde i Kuben Management hindrer ham ellers ikke i at kaste sig over andre former for byggeri, nemlig familiens eget, i ferier og weekender. ”Vi har bygget og renoveret et større antal sommerhuse, ejerboliger og ejerlejligheder, et par gamle gårde og et hus i Tyrkiet”, fortæller Henrik Steen, som sjældent holder rigtigt fri. Med Henrik Steen Sørensens store energi og engagement kan det ligefrem være, at han fortsætter i Kuben Management 35 år endnu.

 

”Verden er fyldt med gode ideer – kun de realiserede kan vi forholde os til. Vi skal tage hensyn til alle interessenter, og udover de primære - også frøerne og fuglene, naboerne og foreningerne af forskellige borgerinteresser!”
Henrik Steen Sørensen Regionsdirektør